Ready for the CFA level 1 exam?

Join us at our prep course 2018:

10 sessions

Sign up now. We start in January 2018.

2 mock exams

To me, membership with the Danish Finance Society & CFA Society Denmark

is one of the best ways to stay up to date on

financial topics and my network.

Kenneth Brandborg, CFA

Nyt fra Finansforeningen

Det er til gavn for de dynamiske FinTech virksomheder at holde sig til hos Finansforeningen,…

Hvad skal man med disruptions i ens egen investeringsproces, når ens opskrift har virket i…

Der ligger mange jobs og venter for den finansielle sektor i Danmark som følge af…

Arbejder du med aktieinvesteringer? Og har du lyst til at være en del af et…

Michael Albrechtslund tiltrådte i april 2017 som ny direktør for Finansforeningen. Han afløste Keld Lundberg…

The regional and global finals was held in Prague this year. The winners from our…

Nøgletalsvejledningen “Anbefalinger & nøgletal” er i færd med at blive digitaliseret. Den forventes at være…

I starten af 2017 såede vi de første frø til FinTech udvalget, som indtil videre…

Vil du være med i et af vores syv stærke netværk?

Asset Allocation

Asset Allocation Netværket afholder netværksmøder inden for hovedområdet strategisk og taktisk asset allocation.

Client Management

Client Management Netværket afholder møder om rammerne for client management rollen hos institutionelle kapitalforvaltere med henblik på høje professionelle og etiske standarder for client managers.

Finansiel kommunikation

Netværk for Finansiel Kommunikation afholder netværksmøder indenfor kommunikation og formidling af finans og investering.

Fund & Manager Selection

Fund & Manager Selection Netværket er et forum, hvor rent faglige emner bliver drøftet, og hvor dagsordenen ikke er påvirket af ”sell side” og marketinginteresser.

Investment & Securities Law

Netværk for Investment & Securities Law afholder netværksmøder vedørende juridiske problemstillinger i den finansielle branche.

Performancemåling

Forummet dækker områder inden for performancestandarder, måling og dekomponering af afkast og risiko og style-analyse.

Risk

Risk netværket afholder netværksmøder, der favner hele risikostyrings-disciplinen – identifikation, måling og styring af risici.

Lær mere om os