CLIENT MANAGEMENT NETVÆRK

MÅLGRUPPE

Netværkets deltagere

 • Har et dagligt kundeansvar i form af dialog om strategi, praktik og investeringsprodukter med institutionelle investorer (Tier 1 og 2)
 • Varetager internt den samlede client management funktion
 • Er erfarne medarbejdere, som på vegne af danske eller udenlandske kapitalforvaltere, hedgefonde eller kapitalfonde:
  • Opsøger og opdyrker relationer til og udøver salgsaktiviteter over for institutionelle investorer i Danmark
  • Fastholder og videreudvikler eksisterende samarbejdsrelationer til institutionelle investorer i Danmark
 • Har et selvstændigt ansvarsområde i deres organisation og er i kraft af relevant erfaring og/eller uddannelse i stand til og interesseret i at bidrage med viden og faglige kompetencer til netværkets løbende aktiviteter. Det forventes desuden, at deltagerne i netværket har mulighed for at bidrage med relevante talere og lejlighedsvis med lokalefaciliteter og andre praktiske forhold
 • Har som udgangspunkt minimum to års anciennitet i den aktuelle position.
 • Netværkets diskussioner afvikles som udgangspunkt på dansk
De er ikke ansvarlige for:
 • Private banking, porteføljeinvesteringer, fondsafvikling, compliance

TILMELDING

Deltagelse i netværket forudsætter medlemskab af Finansforeningen. Deltagergebyret for deltagelse i to til fire hel-/halvdagsmøder i Netværket er 4.500 kr. ekskl. moms p.a. og inkluderer materiale, lokaleleje, forplejning til møderne, en årlig middag, honorarer, rejseudlæg til eksterne talere etc.

EMNE EKSEMPLER

 • Kundernes investerings- og aktivside, lovgivning og regulering for forskellige kundesegmenter
 • Best practice for information, rapportering og kundekontakt
 • Internationale trends
 • Nye aktivklasser etc. ikke konkrete kunderelationer og -aftaler
 • CM’s rolle i organisationen
 • Asset Allocation, teori og praksis
 • CM som faglig disciplin
 • Aktiv / passiv forvaltning

MERE INFO

Vil du vide mere om Client Management Netværket, er du velkommen til at kontakte os på mail@finansforeningen.dk.

UDVALG

Henrik Budde Gantzel

C worldwide asset management
+45 20 20 44 74

Jan Skovsby

Nordea Investment Management
+45 33 33 44 74

Cathrine Edelfors

SparInvest Fondsmæglerskab
+45 36 34 75 25

Poul Ahlmann

Schroders
+45 33 73 48 95