AKTIEUDVALG

Aktieudvalgets formål er at imødekomme Finansforeningens medlemmers løbende behov for arrangementer og aktiviteter af høj kvalitet, der berører centrale aktiemæssige elementer og forhold. Aktieudvalget skal søge at inspirere medlemmer med nye vinkler på aktieinvestering og analyse. Således er kompetenceudvikling i højsædet, ligesom dannelsen af netværk bør faciliteres af de planlagte arrangementer.

Jens Houe Thomsen

Jyske Bank
+45 21 69 91 61

Kristian Hare

M. Goldschmidt Holding A/S
+45 33 63 09 09

Claus Parum

Copenhagen Business School
+45 38 15 36 11

Holger Smitt

N/A
+45 29 65 92 86

Johnni Ulrich Jacobsen

SEB Asset Management
+45 31 41 15 22

Søren Mølbak, CFA

Gudme Raaschou Asset Management
+45 28 98 90 53

Equity and Corporate Finance

Purpose

The purpose of the Equity and Corporate Finance Committee is to comply with the FF members’ ongoing needs for high quality seminars, which touch central issues and conditions within the field of equity and corporate finance.
The aim of the Equity and Corporate Finance Committee is to inspire the members with new angles on equity investment and analysis. Thus, the focus is on the development of competences, as well as the formation of networks through the planned seminars.