ETIK UDVALG

Etikudvalgets centrale arbejdsområder er at udbrede kendskabet til best practice på etikområdet blandt medlemmerne og aktørerne i den danske finanssektor, vedvarende have et stærkt etisk regelsæt, der er ajourført i henhold til nationale og internationale love og etiske standarder, samt at udbrede regelsættet, herunder motivere medlemmer og deres arbejdsgivere til at implementere det.

Sanne Fredenslund

BankInvest
+45 61 20 56 97

Britta Hjorth-Larsen

Nordea Investment Management
+45 33333438

Jan Svane Mathiesen

+45 30 62 79 18

Isabella Persson

Santander
+45 33 47 82 60

Ethics Committee

Purpose 

The Ethics Committee’s main responsibility is to spread the knowledge of best practice in the area of ethics among members and actors in the Danish financial sector, sustain a strong code of ethics that is up-to-date in relation to national and international laws and ethical standards, as well as to disseminate the code of ethics, including motivating members and their employers to implement it.