OBLIGATIONSUDVALG

Udvalget forsøger som udgangspunkt at dække emner inden for områder som generel obligationsteori, dansk realkredit, det danske og internationale obligationsmarked generelt, herunder institutionelle forhold, makroøkonomi, kreditobligationer og kvantitative metoder og finansielle instrumenter inden for renter og kredit.

Erling Skorstad

Nordea Investment Management
+45 55 47 25 45

Morten Bækmand

Nykredit
+45 33 42 15 21

Claus Hvidegaard

Nykredit
+45 44 55 18 00

Bjarne Astrup Jensen

Copenhagen Business School
+45 38 15 36 14

Steffen Wissing Mielke

PensionDanmark
+45 33 74 80 00

Eske Traberg Smidt

Danske Bank
+45 45 14 39 86

Kasper Ullegård

Sampension
+45 77 33 18 77

Anders Skytte Aalund

Nordea
+45 33 33 36 53

The Fixed Income Committee

The purpose 

As point of departure, the Committee seeks to cover topics within the following areas: general bond theory, Danish mortgage credit, the Danish and international bond markets in general, including institutional conditions, macroeconomics, credit obligations, and quantitative methods and financial instruments in the fields of interest rates and credit.