Implications of “Public to Private” Coal Transactions

CFA Society Norway invites to a webinar, Implications of "public to private" coal transactions. Public to private transactions that shift fossil ‘assets’ into private hands are a key theme in global sustainable finance and pose several important questions around investors’ role as providers of capital. The methodology employed by companies involved in such transactions to measure...

ESG Integration Netværksmøde 2022-IV

Kosmopol, Auditoriet Fiolstræde 44, København

Tema – Landeeksklusioner, er det nu så simpelt? Eksklusion af lande og virksomhederne som opererer i investeringsmæssigt betændte lande, har taget til, ikke mindst i lyset af Ruslands overgreb på Ukraine og arbejdsforholdene under forberedelserne til VM i Qatar eller Kinas systematiske overtrædelse af menneskerettighederne. Eksklusion af lande er en disciplin som for mange forvaltere...

COP27 – Hvad kan den private finansielle sektor bidrage med?

Finansforeningen/CFA Society Denmarks etikudvalg og Dansif inviterer. Det er efterhånden gået op for de fleste, at klimaforandringerne påvirker alt fra geopolitik til centraløkonomier til migration mellem lande og regioner. Og de gode nyheder om kampen mod klimaforandringerne kan være svære at finde. 1,5 grads målet er forpasset, de politiske løfter bliver brudt gang på gang,...

Alternatives Netværksmøde 2022-IV

PFA Pension, Auditoriet Sundkrogsgade 4, København Ø

Alternatives - Netværksmøde 2022-IV Tema: intraperiodiske værdiansættelser, likvide benchmarks som pejlemærker og risikorapportering under stressede markedsforhold Finanstilsynet undersøgte i 2020 pensionssektorens løbende værdiansættelse af deres alternative investeringer indenfor private equity, kredit, infrastruktur og ejendomme med baggrund i markedsudsvingene udløst af COVID-19. Undersøgelsen afdækkede betydelige forskelle i værdireguleringerne for de undersøgte aktivkategorier i forhold til de...

Diversitetsnetværk – kick-off arrangement

TBA

Nyt Diversitetsnetværk i Finansforeningen Finansforeningen holder d. 19. januar et kick-off arrangement med henblik på at lancere et nyt Diversitetsnetværk, som skal arbejde med diversitet i vores del af finanssektoren. Netværket er for begge køn, og det første fokus vil være på kønsdiversitet, men vi kommer også til at sætte fokus på andre områder som...