02
June
13:30 — 16:15
Kosmopol, Auditoriet, 1 sal, Fiolstræde 44, København K, 1171
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

Alternatives – Netværksmøde 2022-II

Bemærk: Lokaleændring til Auditoriet på 1. sal

Tema: demokratisering af alternative investeringer – særligt fokus på retail.

Institutionelle investorer har i en længere årrække øget deres investeringer i alternative investeringer markant, bl.a. udløst af lave renter, ønsket om risikospredning og mulighederne for et overnormalt afkast sammenlignet med traditionelle aktivklasser. Men hvad med retailkunders stigende direkte eller indirekte investeringer i alternativer? Kender de til, at alternative investeringer ofte er kendetegnet ved, at markederne som de handles på, ikke har en dyb daglig prisfastsættelse, er langt mindre likvide og som hovedregel ikke er transparente sammenlignet med markederne for traditionelle investeringer? Hertil kommer, at investeringshorisonterne kan være relativt længere.

Det skaber udfordringer og dilemmaer for eksempelvis udstedere af fonde med alternative investeringer til retailkunder, fordi forvaltere, rådgivere og udbydere skal kunne redegøre for helt centrale forhold, herunder identificering, forvaltning, overvågning, kontrol og rapportering om de risici, der knytter sig til investeringerne.

Vi har derfor valgt at fokusere på, hvad demokratisering af alternativer betyder for ”motorrummene”, herunder eksempelvis generelle karakteristika, risici, produktudbud, compliance, regulering, afkastforventninger – og alt sammen i relation til retailkunders investeringsprofiler og forventninger om afkast.

Vi har indbudt Lasse Bargmann fra Alternative Equity Partners, Ashvind Guness fra Nordic Investment Opportunities og Anders Blomgreen fra Jyske Bank, der alle tre vil anskue alternative investeringer ud fra 3 konkrete vinkler:

  • generelle karakteristika, men særligt omkring de dybereliggende intentioner bag demokratisering af alternativer, hvad driver motivationerne for alternativer til retail?
  • hvilke produkter er i særlig grad udbudt, herunder specifikke risikofaktorer, samt
  • likviditetsudfordringer, compliance-issues, omkostninger, forskellige typer af likviditetsværn, værdiansættelse, handelsvinduer samt kommunikation af disse til investorerne.

Mads Jensen fra udvalget vil moderere den efterfølgende paneldebat, som kritisk søger at udfordre talernes budskaber og holdninger.

Vi har også indbudt 4 medlemmer af netværket til at dele, deres direkte eller indirekte udfordringer, omkring temaet.

Herefter følger en plenumdebat, inden vi takker af for netværksdagen.

Program

13:00
Networking, lette snacks og registrering
13:30
Velkomst og introduktion
13:40
Alternative investeringer og retailkunderne – motivationer og muligheder
13:40 Lasse Bargmann, projektdirektør, Alternative Equity Partners A/S
13:55 Ashvind Guness, Managing Director, Nordic Investment Opportunities
14:10 Anders Blomgreen, Vice President, Portfolio Manager Strategic Investment, Jyske Capital
14:25
Panel debat
Mads Jensen, moderator, medlem af Finansforeningens Alternative Investments udvalg
14:40
Pause & Networking
15:00
4 indlæg fra netværket – muligheder og udfordringer med alternative investeringer til retailkunder
15:40
Plenum debat
16:10
Afsluttende bemærkninger

Lasse Bargmann

Projektdirektør, Alternative Equity Partners A/S

Lasse er projektdirektør hos Alternative Equity Partners (AEP) og direktør i Alternative Invest A/S og Alternativ Invest Management A/S. Lasse’s primære opgave består i at transformere og demokratisere den relative komplekse AEP AIF-platform over til en veldiversificeret likvid investeringsløsning for herefter, at distribuere løsningen – via partnerskaber med udvalgte pengeinstitutter – til private danske investorer i Danmark. Lasse har tidligere beskæftiget sig med kapitalforvaltning i Danske Bank, Sampension, Nykredit og har været ansat hos Nordea WM i 14 år som chef for nordiske rådgivnings-/diskretionære koncepter. Senest var Lasse direktør i Lægernes Pension & Bank samt fagchef i Banknordik før han ramte ”den rendyrkede alternative verden”.

Ashvind Guness

Managing Director, Nordic Investment Opportunities

Ashvind Guness is partner and chief investment officer at Nordic Investment Opportunities. He was previously an Investment Director at Danske Bank investing on behalf of Asset Management funds and Danica Pension. Before that he was a senior M&A transaction manager where he supported and executed complex large-scale M&A transactions to accelerate Ørsted’s green growth through divestments, acquisitions, and investments. Ashvind holds a MA in international management and MSc in International Business.

Anders Blomgreen

Vice President, Portfolio Manager Strategic Investment, Jyske Capital

Anders Blomgreen is Vice President with Strategic Investment at Jyske Capital. He and his team has dual responsibility of strategic asset allocation of Jyske Banks multi assets portfolio and, alternatives within these portfolios and for direct distribution to clients. Before joining Jyske Capital in 2013, he worked 5 years in PKA’s investment department, with a focus on listed equities and liquid alternatives. Anders holds a MSc in Finance and International Business from University of Aarhus, is a graduate in finance from Washington State University and holds a BS in Business Administration from Oregon State University.

Mads Jensen

Moderator, medlem af Finansforeningens Alternative Investments udvalg

Mads Jensen er stifter & managing partner af Jentzen & Partners, der tilbyder uafhængig og skræddersyet investeringsrådgivning til professionelle investorer. Derudover sidder Mads i en række bestyrelser for investeringsforeninger og hedge fonde både i ind- og udland, og underviser desuden på CBS som ekstern lektor i finansiel rådgivning. Mads har 20 års erfaring fra kapitalforvaltnings- og private banking sektoren, og har blandt andet stået i spidsen for Group Wealth Management i Danske Bank, hvor han havde ansvaret for udviklingen og implementeringen af Danske Bank’s private banking koncepter. Mads er Cand. Merc i International Business fra CBS. Dertil har Mads fået sin MBA fra the University of Geneva og hans executive MBA fra Tepper School of Business, Carnegie Mellon University. Mads har gennemført lederuddannelser i bankledelse og bestyrelsesarbejde fra Swiss Finance Institute og Wharton Business School og besidder en lang række certificeringer, heriblandt CFA, CAIA, CIPM, CIFD og FRM.

Kun for medlemmer af Alternatives netværket

Et medlemskab af et netværk koster årligt kr. 4.500 ekskl. moms. Du kan læse mere om netværket her.

Kontakt os på mail@finansforeningen.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om netværket.

CFA PL credits

If you are a CFA Institute member, you are eligible to record 1.75 PL credits hours for your participation in this meeting.

Details

Date:
2. June 2022
Time:
13:30 - 16:15
Event Category: