01
September
8:15 — 11:35
Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K – Møderum 4A
Fiolstræde 44

København K, 1171 Denmark
Loading Events

Alternatives – Netværksmøde 2022-III

Tema: intraperiodiske værdiansættelser, likvide benchmarks som pejlemærker og risikorapportering under stressede markedsforhold

Finanstilsynet undersøgte i 2020 pensionssektorens løbende værdiansættelse af deres alternative investeringer indenfor private equity, kredit, infrastruktur og ejendomme med baggrund i markedsudsvingene udløst af COVID-19. Undersøgelsen afdækkede betydelige forskelle i værdireguleringerne for de undersøgte aktivkategorier i forhold til de værdiudsving, der var på de noterede markeder. Siden slutningen af 2021 og frem til nu, ser vi igen faldende værdiansættelser og højere niveauer af markedsudsving primært som følge af stigende inflations- og recessionsfrygt, høje energipriser, krigen i Ukraine og geopolitisk usikkerhed.

Så hvordan er pensionskasserne og andre institutionelle investorer kommet videre efter undersøgelsen og hvordan forholder man sig nu til værdiansættelser ved kraftige markedsudsving? Hvordan håndteres inefficiente aktivklasser og mindre støj, sammenlignet mere støj på de noterede markeder? Hvordan er man nået frem de anvendte modeller? Hvordan forklares afkastdivergenser? Hvad med risikomodeller for alternativer og samspil med værdiansættelser i stressede markeder og hvad med grænseværdier og hvor kommer alpha fra i anvendte regressionsmodeller? Det er mange af de spørgsmål vi forsøger at få svar på.

Vi har derfor valgt at stille skarpt alternative investeringers intraperiodiske værdiansættelser, likvide benchmarks som pejlemærker og risikorapportering under stressede markedsforhold. Vi har valgt at forfølge 3 spor. De akademiske vinkler, pensionskassevinklerne og fond-vinklerne.

Herefter følger en plenumdebat, inden vi takker af for netværksdagen.

Program

08:15
Networking, let morgenbuffet og registrering
09:00
Velkomst og introduktion
09:10
De akademiske vinkler
TBA
09:35
Pensionskassevinklerne
TBA
10:00
Fond-vinklerne
TBA
10:25
Pause & Networking
10:40
Netværksdebat
11:25
Afsluttende bemærkninger

TBA

..

..

TBA

..

..

TBA

..

..

TBA

..

..

Kun for medlemmer af Alternatives netværket

Et medlemskab af et netværk koster årligt kr. 4.500 ekskl. moms. Du kan læse mere om netværket her.

Kontakt os på mail@finansforeningen.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om netværket.

CFA PL credits

If you are a CFA Institute member, you are eligible to record 2.00 PL credits hours for your participation in this meeting.

Details

Date:
1 September
Time:
8:15 - 11:35
Event Category: