05
January
14:15 — 17:30
PFA Pension, Auditoriet, Sundkrogsgade 4, København Ø, 2100, Denmark
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

Alternatives – Netværksmøde 2022-IV

Tema: intraperiodiske værdiansættelser, likvide benchmarks som pejlemærker og risikorapportering under stressede markedsforhold

Finanstilsynet undersøgte i 2020 pensionssektorens løbende værdiansættelse af deres alternative investeringer indenfor private equity, kredit, infrastruktur og ejendomme med baggrund i markedsudsvingene udløst af COVID-19. Undersøgelsen afdækkede betydelige forskelle i værdireguleringerne for de undersøgte aktivkategorier i forhold til de værdiudsving, der var på de noterede markeder. Siden slutningen af 2021 og frem til nu, ser vi igen faldende værdiansættelser og højere niveauer af markedsudsving primært som følge af stigende inflations- og recessionsfrygt, høje energipriser, krigen i Ukraine og geopolitisk usikkerhed.

Så hvordan er pensionskasserne og andre institutionelle investorer kommet videre efter undersøgelsen og hvordan forholder man sig nu til værdiansættelser ved kraftige markedsudsving? Hvordan håndteres inefficiente aktivklasser og mindre støj, sammenlignet mere støj på de noterede markeder? Hvordan er man nået frem de anvendte modeller? Hvordan forklares afkastdivergenser? Hvad med risikomodeller for alternativer og samspil med værdiansættelser i stressede markeder og hvad med grænseværdier og hvor kommer alpha fra i anvendte regressionsmodeller? Det er mange af de spørgsmål vi forsøger at få svar på.

Vi har derfor valgt at stille skarpt alternative investeringers intraperiodiske værdiansættelser, likvide benchmarks som pejlemærker og risikorapportering under stressede markedsforhold. Vi har valgt at forfølge 3 spor. De akademiske vinkler, pensionskassevinklerne og fond-vinklerne.

Herefter følger en plenumdebat, inden vi takker af for netværksdagen.

Program

13:30
Networking, snacks og registrering
14:15
Velkomst og introduktion
Peter Harrington, Finansforeningen/CFA Society Denmark
14:25
Risk on illiquid Assets – A market Approach
Claus Madsen, Ph.D, Founder FinE Analytics, CEO Rebus Finance
15:05
Intraperiodiske værdiansættelser hos Nykredit
Lars Aasand, First Vice President, Valuation and Alternatives, Nykredit Wealth Development & Victor Vogel Jørgensen, Head of Alternatives, Valuation and Alternatives, Nykredit Wealth Development
15:35
Løbende værdiansættelse af alternative investeringer hos Velliv
Kasper Salling Thorborg, Senior analyst, Middle Office, Velliv
16:05
Pause & Networking
16:25
Netværksdebat
17:25
Afsluttende bemærkninger

Claus Madsen, Ph.D

Founder FinE Analytics, CEO Rebus Finance.

Claus Madsen is founder of FinE Analytics and founder and partner at Rebus Finance. Based on his education as a financial economist and strong professional supplementary training, for the past +30 years he has worked primarily with analysis of interest-rate related debt instruments and risk management with an international angle. As vice president, Risk Manager and Consultant, the focus of his professional carrier has been mainly on modelling of interest-rate related instruments and risk management (VaR, ETL etc), as well as analysis of Danish mortgage bonds. Apart from this he has worked with among other things: Inflation-linked derivatives, credit-related issues (i.e. CDOs etc), Portfolio Selection, Risk-Profiling, indicative pricing of Danish (Mortgage)-Bonds (Illiquity) and risk of Alternatives. Claus has PhD in Financial Engineering from DTU, Technical University of Denmark and a financial masters degree from Copenhagen Business School.

Lars Aasand

First Vice President, Valuation and Alternatives, Nykredit Wealth Development

Lars Aasand is head of Valuation and Alternatives since 2016, and has worked within the Valuation, Nav and Performance space since 2008. Lars has previously been employed by Nordea within accounting and controlling of investment funds and Deloitte as an financial auditor. Lars holds a M.Sc. Business Economics and Auditing from Copenhagen Business School.

Victor Vogel Jørgensen

Head of Alternatives, Valuation and Alternatives, Nykredit Wealth Development

Victor Vogel Jørgensen is Head of Alternatives at Nykredit and has worked within the Alternative investment space since 2013, most recently focusing on administration. Victor holds a M.Sc., Finance and Investments from Copenhagen Business School and a B.Sc., Business Administration and economics, also from Copenhagen Business School..

Kasper Salling Thorborg

Senior analyst, Middle Office, Velliv

Kasper Salling Thorborg er senior analyst og har i de seneste 4 år været ansat hos Vellivs Middle Office. Her beskæftiger han sig med værdiansættelse af alternative investeringer og derivater. Kasper har tidligere været ansat hos Danmarks Nationalbank som kvantitativ analytiker og arbejdet med analyse af SIFI-banker. Kasper er uddannet Cand.polit. fra Københavns Universitet og har tillige studeret Banking Economics ved Warwick Business School i England.

.

.

.

.

Kun for medlemmer af Alternatives netværket

Et medlemskab af et netværk koster årligt kr. 4.500 ekskl. moms. Du kan læse mere om netværket her.

Kontakt os på mail@finansforeningen.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om netværket.

CFA PL credits

If you are a CFA Institute member, you are eligible to record 2.75 PL credits hours for your participation in this meeting.

Details

Date:
5. January 2023
Time:
14:15 - 17:30
Event Category: