03
March
13:00 — 16:30
Kosmopol, Grossererens Mødelokale, Fiolstræde 44, København K, 1171, Denmark
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

Til næste netværksmøde er temaet: Debat om de nye Samfundsforudsætninger

I 2018 nedsatte Finans & Pension og Finans Danmark et nyt uafhængigt råd – Det Sagkyndige Råd – som en gang om året skal fastlægge Samfundsforudsætningerne. Samfundsforudsætningerne fastlægger de forventede langsigtede afkast og risici på udvalgte aktivklasser og ligger til grund for beregning af pensionsprognoser. Siden den første offentliggørelse i november 2018 har der været stor debat omkring Samfundsforudsætningerne. Vi har fået muligheden for at få et førstehåndsindblik i fastsættelsen af Samfundsforudsætningerne ved Jesper Rangvid, professor ved CBS og et af de tre medlemmer i Det Sagkyndige Råd.

De danske pensionsselskaber skal anvende Samfundsforudsætningerne i deres pensionsprognoser. Hvorledes branchen forholder sig til de nye forudsætninger og anvender det i praksis, vil Bo William Hansen, afdelingschef i Sampension, give et bud på, når han dykker ned i Samfundsforudsætningerne og fremhæver fordele og ulemper ved de nye estimater.

Program

13.00 Registrering, Kaffe/te
13.20 Velkomst og introduktion til dagens program
13.30 Præsentation af de nye samfundsforudsætninger

Jesper Rangvid, Professor, CBS

14.15 Kort kaffepause 
14.30 Pensionsbranchens anvendelse og analyse af de nye samfundsforudsætninger

Bo William Hansen, Afdelingschef, Sampension

15.15 Yderligere spørgsmål til begge indlægsholdere
15.45 Intern diskussion i netværket
16.30 Tak for i dag

Biografier 

Jesper Rangvid

Jesper Rangvid er Professor i Finansiering ved CBS (Copenhagen Business School). Et gennemgående tema i Jespers forskning er sammenhængen mellem de finansielle markeder og makroøkonomien. Jesper har publiceret resultaterne af sin forskning i anerkendte internationale tidsskrifter og har modtaget en række priser for sin forskning og formidling heraf. Jesper var formand for det af regeringen nedsatte udvalg, der belyste årsagerne til den finansielle krise i Danmark. Udvalgets rapport er kendt under navnet ”Rangvid-rapporten”. Jesper er formand for Rådet for Pensionsprognoser samt medlem af bestyrelserne i Grandhood og på CBS, Det Systemiske Risikoråd på Færøerne og Advisory Board for Forenet Kredit. På CBS leder Jesper CBS Executive MBA og Pension Research Center (PeRCent).

Bo William Hansen

Bo William Hansen er leder af Investeringsanalyse hos Sampension og varetager bl.a. de interne analyser til brug for strategisk aktivallokering. Tidligere har han arbejdet med risikoanalyse og konjunkturmodeller i Danmarks Nationalbank. Han er uddannet nationaløkonom fra Aarhus Universitet, University of New South Wales og European University Institute.

Kun for medlemmer af Asset Allocation netværket

Medlemskab koster årligt kr. 4500 ekskl. moms.
Du kan læse mere om netværket her. Du er også velkommen til at kontakte os på mail@finansforeningen.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om netværket.

CFA CE Credit Hours
If you are a CFA Institute member, you are eligible to record 2 CE credit hours for your participation in this meeting.

Details

Date:
3. March 2020
Time:
13:00 - 16:30
Event Category: