26
January
13:00 — 15:15
WEBINAR, Denmark
Loading Events
Loading Events
 • This event has passed.

Dansif, FBSA og Global Compact Network Denmark inviterer Finansforeningens medlemmer til en seminarrække om bæredygtigt byggeri


Datoer:
Seminar 1: 3. november 2020 kl. 10.00-11.30 (virtuelt)
Seminar 2: 10. december 2020 kl. 10.00-12.00 (virtuelt)
Seminar 3: 26. januar 2021 kl. 13.00-15.15


Tilmelding
Tilmelding kan kun ske via dette link: https://globalcompact.dk/project/byg-en-baeredygtig-fremtid/


Hvem kan være med?
Seminarrækken er kun for medlemmer af Dansif, Finansforeningen, FBSA og Global Compact Network Denmark.
Tilmelding kan ske til et eller flere af seminarerne, men vi opfordrer til, at man deltager i hele seminarrækken.


***


Hvordan gør vi byggeriet bæredygtigt, og hvordan når vi derhen, når målsætninger om bæredygtighed og rentabilitet skal forenes?

Om seminarrækken
Klimakrisen lurer i coronaens skygge, og vi har i høj grad brug for at omlægge vores forbrug og produktion af byggematerialer i en grønnere retning. Samtidig er bygge- og anlægsbranchen i en ny EU-rapport identificeret som en af de mest klimabelastende sektorer, og standarder for, hvordan man måler bæredygtighed, har længe ladet vente på sig.

Klimaet er under pres og kræver handling nu, mens vi samtidig står i en økonomisk krise som følge af COVID-19. Det er nu vi skal “Build back better” og byggeri- og anlægsbranchen kan med sin vidtstrækkende værdikæde samt de mange omgivende private og offentlige aktører gøre en forskel på denne dagsorden.

Med afsæt i de aktuelle udfordringer, som udgør rammen for byggeriet i dag, vil denne seminarrække søge at give forskellige perspektiver på samt viden om, hvordan vi kan bygge mere bæredygtigt.

Seminarrækken består af 3 seminarer, som vil sætte fokus på forskellige emner indenfor bæredygtigt byggeri og vil komme omkring spørgsmål som, hvordan sikrer vi, at både nybyggeri og den eksisterende bygningsmasse bliver mere bæredygtig? Hvordan kommer vi i gang med at realisere anbefalingerne fra regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg? Hvilke værktøjer skal vi tænke ind? Og hvordan spiller finanssektoren ind i denne dagsorden?

Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar (FBSA), Global Compact Network Denmark og Dansif samler repræsentanter fra byggevirksomheder, materialeproducenter og institutionelle investorer for at præsentere deres bud på, hvad der skal til for at bygge bæredygtigt. Hvem skal tage initiativet, og hvor ligger de største udfordringer og muligheder?

***

Seminar 1: Fra klimapartnerskaber til handling – 3. november kl. 10.00-11.30 (virtuelt) 

Hvordan omsætter vi anbefalingerne fra klimapartnerskaberne for Bygge- og anlægssektoren samt for Finanssektoren til handling i byggebranchen i Danmark?

På dette første seminar vil vi dykke ned i anbefalingerne fra klimapartnerskaberne og blandt andet se på, hvordan bæredygtige investeringer spiller en rolle i fremtidens bæredygtige byggeri. Seminaret vil give et indblik i, hvad den danske lovgivning indeholder i dag, som er relevant for branchen, samt hvad klimapartnerskaberne lægger op til. Hvor står vi, og hvor er vi på vej hen?

Talere:

 • Ingrid Reumert, næstformand i klimapartnerskabet for Bygge- og anlægssektoren og VP hos Velux Danmark A/S.
 • Mia Manghezi, Projektudviklingsdirektør hos PensionDanmark.

***

Seminar 2: Spot på nye EU-standarder for bæredygtige investeringer i bygge- og anlægsbranchen – 10. december kl.10.00-12.00 (virtuelt)

På dette seminar sætter vi fokus på EU’s nye taksonomiforordning, som for første gang sætter en standard for, hvordan bæredygtige investeringer skal defineres og implementeres i alle finansielle aktiviteter på europæisk plan. Forordningen kommer til at omfatte alle byggeriets aktører, lige fra bygherrer til materiale- og serviceleverandører, ligesom både renoveringer og nybyggeri er underlagt reglerne.

Hvordan udnytter vi potentialet i den nye regulering, så nye investeringer i bygge- og anlægsbranchen kommer både klimaet og økonomien til gavn?

På dagen får du blandt andet svar på, hvad den nye forordning betyder for den danske byggebranche, hvordan regelsættet kan udnyttes som driver til et grønnere byggeri, samt hvordan en konkret virksomhed har i sinde at drage fordel af de nye grønne standarder.

Talere:

 • Mie Bjerre Wester, programleder for Bæredygtigt Byggeri, Dansk Brand og sikringsteknisk Institut.
 • Anna-Mette Monelly, bæredygtighedschef, NCC.
 • Kristian Koktvedgaard, fagleder for Moms, regnskab og revision, Dansk Industri.

***

Seminar 3: Hvordan ser byggeriets aktører og interessenter på fremtidens bæredygtige byggeri? – 26. januar 2021 kl.13.00-15.15 (virtuelt)

En voksende andel af nybyggerier bæredygtighedscertificeres, regeringen har foreslået sin strategi for bæredygtigt byggeri, og Danmark har introduceret en frivillig bæredygtighedsklasse, som skal testes frem til sommeren 2022, hvorefter der indføres større krav om bæredygtighed i bygningsreglementet. Der er også voksende krav til energieffektivisering i eksisterende byggeri og prioritering af mere bæredygtige byggematerialer, som kan være med til at mindske CO2-udledningen.

Som afslutning på vores seminarrække om bæredygtigt byggeri, har vi inviteret repræsentanter for forskellige dele af værdikæden, bygherrer, rådgivere, entreprenører og materialeproducenter, til at give deres bud på, hvordan vi sikrer reel bæredygtighed i byggeriet? Hvilke tilgange, krav og standarder vil gælde for fremtidens byggeri, og hvilke forhold holder eventuelt aktørerne tilbage?

13.00
Velkommen og intro ved Rasmus Juhl Pedersen, formand, Dansif

13.05
Værdibyg – præsentation af ny rapport; Introduktion til værdikædeperspektiv ift. byggeriet “Man kan ikke være bæredygtig alene” ved Stephan P. Sander, projektleder, Værdibyg

13.25
Intro til Den Frivillige Bæredygtighedsklasse og CO2-målinger i byggerier, samt mulige krav til disse, ved Harpa Birgisdottir, Senior Researcher, Head of Research Group on Sustainability of Buildings, BUILD

13.45
Tre korte pitches: Hvorfor er der ikke flere, der efterspørger bæredygtigt byggeri? “Baseret på udfordrende og provokerende udsagn og positioner”, som vi beder bygherrerne om at forholde sig til

 • Hvordan genanvender vi flere byggematerialer og styrker efterspørgslen?
  Lars Elmvang, Partner, Director of Strategy, Fischer Lighting
 • Hvordan designer vi mere bæredygtigt byggeri?
  Morten Ørsager, bæredygtighedsekspert og partner, ERIK Arkitekter
 • Hvordan styrker vi det cirkulære byggeri?
  Ninette Alto, teknisk direktør, Bæredygtighed og CSR, MT Højgaard

14.15
Bygherre/investor: TBC

14.30
Kommunal bygherre: Kasper Graa Wulff, byggechef, Københavns Kommune

14.45
Debat med bygherrer og deltagere

15.10
Opsamling

15.15
Tak for i dag

Priser

Deltagelse er gratis for Finansforeningens medlemmer.

CFA PL credits

If you are a CFA Institute member, you are eligible to record:

1.5 PL credits for your participation in the first seminar
2.0 PL credits for your participation in the second seminar
2.25 PL credits for your participation in the third seminar

Details

Date:
26. January 2021
Time:
13:00 - 15:15
Event Categories:
,