Latest Past Events

DEI-netværksmøde 2024-I

Nykredit, Auditoriet Kalvebod Brygge 1-3, København V

NETVÆRKSMØDET ER AFLYST! Vi arbejder på at finde en ny dato for gennemførsel. I det nyoprettede DEI netværk sætter vi på årets første netværksmøde fokus på Inklusion  – hvad betyder det, og hvorfor er det vigtigt? På netværksmødet vil du høre mere fra Pia Kirk, D&I ekspert hos Nordea, om Nordeas arbejde med inklusion og hvilke tiltag,...

ESG Integration – Netværksmøde 2023-IV

Danske Bank, Bellevue Salen Holmens Kanal 2, København K

Tema: Grønne obligationer og Sustainability Linked Bonds Grønne obligationer og sustainability linked bonds er begge renteinstrumenter designet til at fremme miljømæssigt og socialt ansvarlige investeringer, men de adskiller sig væsentligt i deres formelle strukturer, investeringsmålsætning og herunder naturligt også deres værdiansættelser. Hvor provenuet fra grønne obligationers er rettet mod klart definerede specifikke projekter, er sustainability...