ESG Integration Netværksmøde 2022-IV

Kosmopol, Auditoriet Fiolstræde 44, København

Tema – Landeeksklusioner, er det nu så simpelt? Eksklusion af lande og virksomhederne som opererer i investeringsmæssigt betændte lande, har taget til, ikke mindst i lyset af Ruslands overgreb på...

COP27 – Hvad kan den private finansielle sektor bidrage med?

Finansforeningen/CFA Society Denmarks etikudvalg og Dansif inviterer. Det er efterhånden gået op for de fleste, at klimaforandringerne påvirker alt fra geopolitik til centraløkonomier til migration mellem lande og regioner. Og...

Alternatives Netværksmøde 2022-IV

PFA Pension, Auditoriet Sundkrogsgade 4, København Ø

Alternatives - Netværksmøde 2022-IV Tema: intraperiodiske værdiansættelser, likvide benchmarks som pejlemærker og risikorapportering under stressede markedsforhold Finanstilsynet undersøgte i 2020 pensionssektorens løbende værdiansættelse af deres alternative investeringer indenfor private equity,...

Diversitetsnetværk – kick-off arrangement

TBA

Nyt Diversitetsnetværk i Finansforeningen Finansforeningen holder d. 19. januar et kick-off arrangement med henblik på at lancere et nyt Diversitetsnetværk, som skal arbejde med diversitet i vores del af finanssektoren....