Big data & behavioral finance

Vartov Farvergade 27, Opgang H, 1. sal, København K

Big data & Behavioral finance Som noget særligt har Forum for Performancemålings netværksudvalg besluttet at give hele foreningens medlemskreds adgang til sidste foredrag på programmet, ”Big Data" Program 15.00 Registrering, kaffe/kage 15.30 Big data & behavioral finance Greg Wallace, Head of Research, Essentia-Analytic ​As a very experienced quantitative analyst with extensive equity market experience, Greg...

Crowdfunding

Vartov, opgang H, store sal Farvergade 27

Crowdfunding Crowdfunding er i kraftig vækst globalt, og flere danske aktører har etableret sig inden for dette relativt nye forretningsområde. Vi har inviteret en af disse aktører, Flex Funding, til at redegøre for forretningsmodel og ambitioner. Crowdfunding ses som et alternativ til bankernes traditionelle udlån til de private virksomheder - ikke mindst i SMV-segmentet. Danske...

Brexit – Implications and Perspective

Realdania Jarmers Plads 2, København V

Brexit - Implications and Perspective Program 12.30 Registrering, sandwiches 13.00 Baggrunden for UK- afstemningen og EU som institution - herunder de fremtidige politiske perspektiver for EU og UK Marlene Wind, PhD, Director Centre for European Politics (CEP), Professor at iCourts (Law), Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen Herefter tid til spørgsmål 14.15  Brexit -...

Kan markedsbaserede risikomål forhindre finansiel ustabilitet?

Kan markedsbaserede risikomål forhindre finansiel ustabilitet? Dato 9. juni 2016 Sted CBS, Solbjerg Plads 3, stuen - SPs05 Beskrivelse ​ Registrering: Fra kl. 15:30 Priser: Medlemmer: kr. 300 Ikke-medlemmer: kr. 1150 Program I Finans/Invest Nr. 2 – 2016 præsenterede lektor Johannes Raaballe en omfattende og interessant undersøgelse af, hvorvidt kapitaliserings- og risikomål for banker baseret på...

MiFID II, provisionsbetaling og nye forretningsmodeller

Kosmopol, Fiolstræde 44 v/Nørreport

MiFID II, provisionsbetaling og nye forretningsmodeller MiFID II forventes udskudt og vil nu først træde i kraft den 1. januar 2018. MiFID II indeholder meget omfattende finansiel regulering, og får blandt andet betydning for investeringsfonde. MiFID II vil eksempelvis betyde, at nogle former for provisionsbetalinger forbydes, og direktivet øger oplysningskravene væsentligt. Folketinget skal i de...

ESG ratings

PensionDanmark Langelinie Allé 43, København Ø

ESG Ratings With the increased availability of ESG data, it is now possible to develop entirely new screening tools - not only at company level - but also on managed products such as investment funds, exchange traded funds etc. Investors are now able to evaluate how well their investment funds are managing the environmental, social,...

Have Private Equity investments met return expectations?

CBS, Solbjerg Plads 3, stuen - SPs08 Nykredit-auditoriet

Have Private Equity investments met return expectations? Program 15.00 Registration, coffee/tea, fruit/cake 15.30 Welcome Mads Jensen, Chair, Private Banking Committee 15:35 The true investment performance of private equity funds Jeff Hooke, Managing Director, Focus Investment Banking 16:15 Private Equity Funds perform best during crises Nikolaj Degn Brammer, Associate Consultant, Bain & Company 16.45 The social...

Realkreditdagen 2016

Nykredit, Glaskuben Kalvebod Brygge 1-3, st.

Realkreditdagen 2016 Realkreditdagen er ved at blive til en årligt tilbagevendende tradition. I år sætter vi fokus på den nye realkreditmodel, likviditet samt benchmark og merafkast for danske obligationsfonde. Program 8.00 Registrering, kaffe 8.30 Velkomst 8.35  En ny realkreditmodel? - Nykredit Henrik Hjortshøj-Nielsen, Vicedirektør Må dansk realkredit blot tilpasse sig fremtidens ”europæiske standard” efter Basel...

Fund Selection

Vartov, opgang H, 1. Store Sal Farvergade 27, Kbh v

Fund Selection Fund Selection praktiseres i vid udstrækning på tværs af den finansielle sektor og anvendes bl.a. til at finde aktiemanagere til både institutionelle og retail-investorer. Disciplinen kan virke uigennemskuelig udefra for de eksternt involverede parter, og med de seneste års hastige vækst af brugen af passive investeringsmuligheder stiller mange sig selv spørgsmålet, om Fund...

Forensic Accounting – kreativ men lovlig pynt på regnskabet

CBS, Solbjerg Plads 3, lokale: SP210

Forensic Accounting - kreativ men lovlig pynt på regnskabet Hvordan kan man bruge regnskabs- og selskabslovgivningen til at få års- rapporterne til at se pænere ud ved kreativ brug af regnskabsreglerne. Forensic accounting har grebet om sig især i USA og England, og de institutionelle investorer køber sig i stigende omfang til rapporter om konkrete...

Bankernes Forretningskrav

CBS, Solbjerg Plads 3, SPs05

Bankernes Forrentningskrav Der har i lang tid været fokus på bankernes afkastforventninger, og både sektoren og Finanstilsynet har ytret sig i debatten. Mødet vil sætte fokus på, hvorfor bankerne fortsat har høje målsætninger til RoE. Har de mistolket markedets afkastkrav til bankerne, og er investorernes afkastkrav påvirket af bankernes egne ambitiøse ​målsætninger til RoE? ​...

Transfer Pricing

CBS, Solbjerg Plads 3, SPs12 Mærsk-Auditoriet

Transfer Pricing Lige nu sker der rigtig meget inden for international skat, herunder transfer pricing, som er emnet for et eftermiddagsseminar den 1. november med indlæg fra EY, Kromann Reumert og VKR Holding. Talerne vil kort introducere transfer pricing, præsentere konkrete transaktionstyper fra praksis, samt gennemgå afgørende, klassiske problemstillinger med SKAT og deres håndtering af...

VENTELISTE – likvide alternativer til private banking-kunder

SEB Bernstorffsgade 50

VENTELISTE - Likvide alternativer til private banking-kunder Alternative investeringer er det nye sort. Vi har bedt fire udbydere om at præsentere deres bedste AI-produkt til private banking-kunder med fokus på afkast/risiko, porteføljeegenskaber og omkostninger. Der lægges vægt på håndteringen af likviditet, og hvordan dette påvirker investeringsstrategien og afkastmulighederne. Program 15.00  Registrering, kaffe 15.30 Velkomst ved...

Ulmende regulatoriske (stink)bomber

Jyske Bank Vesterbrogade 9, København V

Ulmende regulatoriske (stink) bomber Kan vi også handle obligationer og renteinstrumenter i fremtiden? De senere år har budt på bølger af regulering – noget er allerede implementeret, noget er vedtaget men endnu ikke implementeret, og noget er endnu i støbeskeen. En betydelig mængde regulering har haft til hensigt at forbedre kapitaliseringen af den finansielle sektor,...

Forum for Performancemåling II-2016

Vartov, Farvergade 27, opgang H

Forum for Performancemåling II-2016 Program 8.30 Registrering med morgenbord 9.00 Velkomst 9.05 ”Laboratoriet – Kelvin Ratio” Frank Kelvin Holmberg, Carnegie Asset Management 9.35 Oplæg + Netværksdiskussion: ​Dekomponering af afkast i Price, FX og trading, Oplæg ved Jesper Stenvang, SimCorp. Valg af risikofri rente. Netværkets medlemmer informerer om egne valg af risikofri rente, og vi diskuterer...

So you want to be CFA? CFA info meeting

CBS Solbjerg Plads 3, SPs08

So you want to be CFA? CFA info meeting Det årlige orienteringsmøde for alle, der overvejer at studere CFA Program. Et orienteringsmøde for alle medlemmer, CFA candidates samt andre interesserede. Formålet med mødet er at give nytilmeldte og dem der overvejer at læse CFA Program et indblik i uddannelsens struktur, dens "hardships" og praktiske tilrettelæggelse...

Digital Concept Development

Finansforeningen Fiolstræde 44, 2.th, København K

Digital Concept Development Get a sneak peek of the world of finance and join us in a concept development event on how to transform an internationally recognized and awarded booklet to a modern state-of-the-art digital universe. Potentially this could be the start of a close collaboration with you afterwards. For 40+ years Finansforeningen has helped...

Worldwide Debt – Challenge or Threat?

Skandia Kay Fiskers Plads 9, 2300 Kbh S

Worldwide Debt - Challenge or Threat? The financial crisis was created by a debt bubble. But how should we define debt, and how will the present increase in private and public debt impact economic growth and stability in the short and long run? How should investors position themselves, are fixed income markets pricing credit risk...

Skærpede krav til L&P-bestyrelsen

Vartov, Farvergade 27, opgang H

Skærpede krav til L&P-bestyrelsen Med ledelsesbekendtgørelserne blev kravene til bestyrelserne i de finansielle institutioner væsentligt skærpet. Fra 2017 skal nye bestyrelsesmedlemmer gennemføre et grundkursus i bestyrelseskompetencer. Vi gør status over hidtidige erfaringer med implementeringen. Ken L. Bechmann indleder ud fra et akademisk board governance perspektiv. Derefter vil Jan Parner redegøre for ledelsesbekendtgørelsen for pensionskasser, julebreve...

The Biggest Short – hvad bør investorer frygte mest?

Nordea Heerings Gaard, Overgaden neden Vandet 11, Bjælkestuen

The Biggest Short - Hvad bør investorer frygte mest? Med meget lave renter i det meste af verden flyttes investeringer i stor stil fra meget kreditværdige obligationer over i andre investeringer. Men hvilke investeringer bør vi som investorer frygte mest? Vi har inviteret Kasper Ahrndt Lorenzen, CIO, ATP, Morten Kongshaug, Porteføljemanager TAA, Investeringsstrateg, Industriens Pension,...

Aktivt ejerskab – ny guidance i praksis?

CBS, Porcelænshaven 22, Lokale 0.20 stuen

Komitéen for god Selskabsledelse har i slutningen af november 2016 offentliggjort sine endelige anbefalinger omkring aktivt ejerskab. Det er der kommet syv anbefalinger ud af, som i udgangspunktet er frivillige for de institutionelle investorer, men bygger på ”følg eller forklar”-princippet. For at få et nærmere fingerpeg om, hvordan disse anbefalinger skal tolkes og følges har...

MiFID II – Investment Research and Commission Unbundling

Danske Bank Laksegade 10, København K

Due to new regulation, the investment research market is undergoing a fundamental transformation. What are the consequences of MiFID II for the Research Industry? Which payment models will be used for commission unbundling in the Nordic countries and abroad?

Pensionssektorens vækststrategier

Vartov Farvergade 27, Opgang H, 1. sal, København K

Pensionssektoren har i de senere år i stigende grad bevæget sig uden for sit traditionelle forretningsområde og er begyndt at konkurrere med bankernes produktudbud. Der sker en konsolidering i branchen, som samtidig opbygger stadig flere kompetencer på investeringsområdet.

Five Macro Trends that will Impact your Future Job

CBS, SPs10 Solbjerg Plads 3, Frederiksberg

Five Macro Trends that will Impact your Future Job Following the Future State of the Investment Profession study launched by the CFA Institute, Lena Komileva will examine the mega trends that have shaped changes in the industry’s direction and offer insight into the macro-systemic factors that will shape the strategic value proposition of the investment profession and influence planning decisions...

Free

Cyber Crime – aktuelle trusler for finanssektoren

BankInvest Bredgade 40, København K

CYBER CRIME - AKTUELLE TRUSLER FOR FINANSSEKTOREN Hvad truer os i cyber space? Vi ved det sjældent, før det er for sent! Derfor inviterer vi til medlemsmøde om de mest alvorlige trusler for finanssektoren og dens kunder. Cyber crime er ikke længere en bekymring forbeholdt it- og sikkerhedspersonale. Konsekvenserne af cyber crime rammer hårdt, hvorfor...

MiFID II – nye forretningsmodeller og produkter på investeringsområdet

Vartov Farvergade 27, Opgang H, 1. sal, København K

MiFID - NYE FORRETNINGSMODELLER OG PRODUKTER PÅ INVESTERINGSOMRÅDET MiFID IIs regulering af tredjepartsbetalinger er utvivlsomt ét af de områder, der har givet anledning til mest arbejde indtil videre, herunder ift. ændringer i de eksisterende produkter og forretningsmodeller på investeringsområdet. Den 31. maj gør vi status herpå og forsøger at blive klogere på, hvilken vej pilen vender...

Nye Strategier for Asset Management

Nye strategier for Asset Management Hvor er produkterne på vej hen? Bliver antallet mindre? Vil de store banker trække sig ud af det institutionelle marked og fokusere på deres egne kunder? To toneangivende aktører har for nylig annonceret nye Asset Management-strategier for deres organisationer. Hør Henrik Gade Jepsen, chef for kapitalforvaltning, Danske Capital og Peter...

Levetid og pensionsopsparing

CBS, SPs05 Solbjerg Plads 3, Frederiksberg

Levetid og pensionsopsparing Hvor gammel bliver du, hvordan bliver du gammel og rækker pensionspengene? Vi belyser den længere levetid lægevidenskabeligt, demografisk og aktuarmæssigt den 12. juni. Kaare Christensen, dr.med., Ph.d., fra Dansk Center for Aldringsforskning, vil gennemgå udviklingen af ældres helbred gennem 150 år. Forhåbentligt kan vi også få Kaare til at spå om, hvordan...

Aktiv kontra passiv forvaltning

CBS, Solbjerg Plads 3, SPs05

Fordele og ulemper ved aktiv og passiv forvaltning har fået fornyet opmærksomhed blandt andet i forbindelse med den forestående implementering af MiFID II. Kom og hør, hvorfor valget mellem aktiv og passiv forvaltning er mere kompliceret end man skulle tro, og få samtidig indblik i, hvilke påvirkninger det har på markedet og samfundet. Finans/Invest udkommer...

Kvalitetsforbedrende service – hvad betyder det?

BankInvest Bredgade 40, København K

Kom og hør tre forskellige eksperter tale om en af de næste hurdler for sektoren, efter det forberedende arbejde med provisionsforbuddet er afsluttet og nye betalingsformer indført, for så vidt angår porteføljeplejekoncepter. Fra og med nytår vil landets pengeinstitutter og andre finansielle rådgivere have mulighed for fortsat at modtage og beholde provision fra investeringsforeninger, når...

Robo Advice – June, Nordea, NORD Investments

Nordea Nicolai Eigtveds Gade 8, København K

Curious about the latest developments and future for robo advice? We have invited three players to talk about their initiatives and visions for robo advice in investment management: Michael Drexelius, June, Danske Bank, Brandon Mayo, Nordea and Anders Hartmann, NORD Investments. First, Michael Drexelius will talk about the experience from the development of JUNE and the first insights...

Building Effective Mentoring Relationships

WEBINAR

Building Effective Mentoring Relationships Most people agree that mentoring relationships are a key component of a successful career development strategy. How effective, though, are your relationships with mentors, if you have any at all? In this webinar, business networking strategist Andy Lopata will explore some of the key ingredients for a strong mentoring relationship. During...

Do Social Responsibility Screens Matter When Assessing Mutual Fund Performance?

WEBINAR

Socially responsible (SR) screening contributes to the variability of SR mutual fund performance, together with asset allocation decisions and active management. This contribution is, on average, between 4% and 10%, roughly two times lower than the contribution made by active portfolio choices. In the article "Do Social Responsibility Screens Matter When Assessing Mutual Fund Performance?“...

Get F’IT: Can RegTech Help Conquer the Compliance Mountain?

Copenhagen FinTech Lab Applebys Plads 7, 1411 København K

Banks and financial services continue to experience unprecedented volumes of regulatory change and complexity. Today, there are around 200 international regulatory revisions to keep track of daily. Since 2008, banks have paid $321 billion in fines for an abundance of regulatory failings and the cost of compliance is increasing. Copenhagen Fintech and the Innovation network...

Jason Hsu on factor anomalies in Chinese A-shares

WEBINAR

Which factors have worked since the opening of China's stock markets two decades ago? Jason Hsu will explain his team's findings from their research that applied well-studied factor strategies from the US equity anomalies literature to Chinese A-shares. Jason reconciled conflicting results from the prior A-shares anomalies literature and will explain differences between US and...

Værdiskabende transaktioner gennem M&A

CBS, Porcelænshaven Porcelænshaven 22, Frederiksberg

Værdien af M&A-transaktioner på globalt plan forventes i 2017 at komme tæt på rekordniveauet fra 2015. Men hvad er årsagen til, at nogle virksomheder tilsyneladende hele tiden laver værdiskabende transaktioner, mens over halvdelen af alle transaktioner på globalt plan mislykkes? Hvordan sikrer man som virksomhed, at transaktionen ender med at blive værdiskabende? For at belyse...

Total after the acquisition of Maersk Oil

SEB Bernstorffsgade 50

With the acquisitions of Maersk Oil and the entire DONG Oil & Gas business, two new major players in the Danish oil and gas industry have arrived: Total and Ineos. The French oil company Total will make Denmark the focal point for its North Sea activities, and DUC will be one of the core areas...

Negative renter – er der et problem?

CBS, SPs10 Solbjerg Plads 3, Frederiksberg

Det er tre år siden, at ECB som den første store centralbank introducerede negative renter. Før dette var negative renter udelukkende set som en anomalitet relateret til specifikke stresssituationer.  Og negative renter er mere generelt blevet anset som en helt utænkelig situation for de fleste. Der var og er nok stadig mange, der mener, at...

Danske realkreditobligationer

CBS, SPs05 British American Tobacco Aud Solbjerg Plads 3

Danske realkreditobligationer - dyre eller billige - absolut og relativt Danske realkreditobligationer har det seneste år klaret sig fantastisk – godt hjulpet af en stor udenlandsk interesse. Vil 2018 byde på fortsat outperformance? Eller er risikopræmien nu så lav, at festen er ved at være overstået? Tre særdeles erfarne investorer / analytikere vil give deres...

Proxy Advisors

IDA Kalvebod Brygge 31-33, København K

  PROGRAM 10.30 Velkomst ved Johnni Jacobsen, Finansforeningens Aktieudvalg 10.40 Claus Wiinblad, Senior Vice President, Danish Equities, ATP 11.00 Matias Lindholm, Head of Nordic Research, ISS | Institutional Shareholder Services 11.20 Lars Frederiksen, bestyrelsesformand, Matas, og formand for Komitéen for god Selskabsledelse 11.40 Spørgsmål og debat Ca. 12.15  Tak for i dag / sandwiches & networking...

ESG, Sustainability & Value Creation

Vartov, opgang H, store sal Farvergade 27

    Investorer beskæftiger sig mere og mere med ESG og ansvarlighed, men hvordan påvirker det afkastet, og hvordan integreres det i en aktieportefølje i praksis? Det giver vi svaret på, når Jonathan Bailey fra Neuberger Berman kommer og giver sit syn på hvilken værdi (alpha) ESG giver investorerne. Jonathan vil også komme med sit...

MiFID IIs Product Governance regime

Bech-Bruun Langelinie Allé 35

På dette møde fortsætter vi foreningens løbende fokus på de praktiske konsekvenser af MiFID II for forretningsmodellerne, markedsaktørerne og kunderne. MiFID IIs Product Governance regime indførte en hel ny regulering sådan, at der i dag er krav allerede fra det finansielle instruments fødsel og indtil det lander i den enkelte kundes kurv. På mødet gives...

Børsnotering af Alternative Investeringsfonde (AIF)

Nasdaq Copenhagen Nikolaj Plads 6, København K

Børsnotering af Alternative Investeringsfonde (AIF) I 2015 blev den alternative investeringsfond Ress Life Investments A/S som det første aktieselskab optaget til handel på investeringsforeningslisten. I efteråret 2016 oprettede Nasdaq Copenhagen en separat liste for AIF’er. Processen for AIF’er er væsentligt forskellig for almindelige aktieselskaber – f.eks. findes der undtagelser for udarbejdelse af prospekt efter prospektbekendtgørelsen. Kom...

Systematisk brug af optioner som alternativ til 1:1 eksponering?

Nordea, Hængeren Strandgade 3, København K

Investorers eksponering til forskellige typer af optioner på aktier, renter og valuta er typisk af opportunistisk karakter og anvendes normalt ikke systematisk til at opnå en konkret markedseksponering. På dette møde vil vi gerne gå lidt dybere i både de muligheder og forhindringer der er for mere systematisk at anvende optioner som alternativ til en...

Er ICOs fremtiden inden for kapitalfremskaffelse?

Vartov, Opgang H., Store sal Farvergade 27, København K

Er Initial Coin Offerings (ICOs) fremtiden inden for kapitalfremskaffelse? Initial Coin Offerings (ICOs) har haft en eksponentiel vækst, og i 2017 blev der rejst over 5 mia. dollars internationalt. I Danmark bistod Kammeradvokaten virksomheden Blockshipping med lancering af den første danske ICO. Er ICOs fremtidens måde at fremskaffe kapital? Eller er stigningen i værdien på...

Credit Cycle Outlook and the Altman Z-Score Models After 50 Years

Finanstilsynet Århusgade 110, København Ø

Mød professor Edward Altman, Stern School of Business at NY University. Moderator og opponent: lektor Mads Stenbo Nielsen, FRIC, CBS Manden bag kreditvurderingssystemet Z-Score, professor Edward Altman fra Stern School of Business at New York University, er på besøg hos Lunds og Göteborg Universitet samt den svenske Riksbank i slutningen af maj. Vi har benyttet...

Illikvide kreditinvesteringer

CBS, lokale: SPs05 Solbjerg Plads 3, Frederiksberg

Illikvide kreditinvesteringer Lave renter og centralbank opkøb har begrænset renten på likvide obligationer og presset investorerne til at søge mod alternative og mindre likvide kreditinvesteringer. Vi har inviteret en kapitalforvalter og en institutionel investor til at beskrive deres rejse ind i illikvide kreditinvesteringer, investeringskalkylen bag deres valg og deres erfaringer. Program 15.30       ...

Payments in the era of cryptocurrencies and new technologies

Vartov, opgang H, 1. Store Sal Farvergade 27, Kbh v

Payments in the era of cryptocurrencies and new technologies The existing monetary system is being challenged by new players and, not least, new technology. What should we expect from the future payment market and how should companies and citizens prepare for it. Danmarks Nationalbank (Central Bank of Denmark) will give their views on payments and...

Alternative Investeringer netværk – kick-off arrangement

IDA Kalvebod Brygge 33, København K

Datoen for Kick-off af alternative investeringer netværket er nu sat til d. 25. september. Vi glæder os meget til at byde alle, som kunne være interesseret i at være en del af netværket, velkommen. Hvis du ønsker at tilmelde dig eller har nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte Ditte Stage på ditte@finansforeningen.dk...

Emerging Markets Obligationer

IDA Kalvebod Brygge 33, København K

Emerging Markets Obligationer – får man stadig fuld valuta for pengene? Den seneste uro i Tyrkiet kan mærkes på Emerging Market Debt (EMD) – både på obligationer i lokalvaluta og i USD. Er det en isoleret begivenhed, eller skal vi til at vænne os til mere urolige markeder i en tid, hvor globaliseringen synes under...

PRI update seminar

BankInvest Bredgade 40, København K

Registration and coffee/croissants from 8.00 hrs Tycho Sneyers, member of the board of directors, PRI Current initiatives at PRI PRI analyses and reports on ESG integration Q&A Tycho Sneyers is a managing partner at LGT Capital Partners, where he has served on the Executive Management Team since 2001. He has initiated and led the firm's...

Career Insights: 3Shape

3Shape Holmens Kanal 7, 4., København K

Meet Nikolaj Kromann Jørgensen, CFO, and Nicolai Kobborg, CFA, Senior Finance Partner, at 3Shape - and learn how they navigate the many challenges and opportunities in a rapidly growing company. Nikolaj and Nicolai will tell you about the journey of 3Shape, differences between small and large organisations, and how to transition between industries. Also, Nicolai will...

IFRS 15+16 – From Off Balance to On Balance

Formuepleje Tuborg Havnevej 15, Hellerup

From Off Balance to On Balance! Finansforeningen sætter fokus på IFRS 16, som pr. 1/1-2019 vil ændre virksomhedernes behandling af operationel leasing, der fremadrettet skal kapitaliseres. Det vil for de fleste virksomheder medføre væsentlige ændringer i EBITDA, renter og afskrivninger. Vi sætter herudover fokus på effekten på Cash Flow From Operation, Cash Flow From Finance...

Når LIBOR forsvinder…

Nordea, Hængeren Strandgade 3, København K

Når LIBOR forsvinder .... hvad bliver konsekvenserne?  Hør Anders Balling, underdirektør, Kapitalmarkedsanalyse og bankafvikling, Finanstilsynet og Jacob Gyntelberg, Head of Balance Sheet Risk Controls, Nordea, fortælle om, hvad der sker med LIBOR, og hvad det betyder for danske aktører. PROGRAM 08:00 - 08:30 Registrering, morgenbord 08:30 - 08:35 Velkomst ved Finansforeningens Obligationsudvalg 08:35 - 09:20 Anders Balling, underdirektør, Kapitalmarkedsanalyse og bankafvikling Finanstilsynet...

Workshop: The future of LIBOR

Vartov Farvergade 27, Opgang H, 1. sal, København K

Workshop: The future of LIBOR: Quantitative perspective on benchmarks, overnight, fallback and regulation Typical Course Agenda: EU Benchmark regulation The "alternative" benchmarks SOFR, reformed SONIA, ESTER, SARON, TONAR Secured v unsecured choice What about term rates? Curve calibration SOFR and EFFR: two overnight rates in one currency! Status in different currencies. Cleared OTC products, liquidity....

Finanstilsynets rapport om kvalitetsforbedrende services

Vartov, opgang H Farvergade 27, København K

Finanstilsynet har i en ny rapport set nærmere på MiFID-II direktivets krav om, at pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber mfl. kun lovligt må modtage provisionsbetalinger, hvis de services, som de leverer til kunderne, er kvalitetsforbedrende og proportionale med størrelsen på provisionen. Kravet om levering af proportionale kvalitetsforbedrende services gælder bl.a., når en kunde via sit pengeinstitut handler et...

Workshop with RADA Business: STORYTELLING

Vartov, opgang H, 1. Store Sal Farvergade 27, Kbh v

Premium: free (no show fee DKK 200) // Basis: DKK 300 //  Register here.   TELLING YOUR STORY The use of storytelling can be a powerful means to communicate the purpose of your organisation in a succinct and engaging way. This practical session will explore some tools and techniques to help you craft clear and effective messages:  Explore...

Aktivt ejerskab – Prioriteter for 2019

Danske Bank Parallelvej 17, Kgs. Lyngby

Dansif og Finansforeningen inviterer til arrangement om investorers prioriteter inden for aktivt ejerskab i 2019 her i den tidlige fase af AGM-sæsonen. De tre talere, der repræsenterer hhv. asset owners og asset managers vil kort fortælle om deres konkrete aktiviteter og planer inden for 1-2 emner, som de aktuelt prioriterer særligt højt - og hvorfor. Der...

Aktieløn og aktieejerskab for direktioner og bestyrelser

CBS, Råvarebygningen Porcelænshaven 22, Frederiksberg

Ledelsesløn og udviklingstendenser inden for aktieløn og aktieejerskab for direktioner og bestyrelser Mød Ole Andersen, Bestyrelsesformand, Christian Frigast, Executive Chariman, Axcel og Anders Schelde, Investeringschef, MP Pension, samt hør Søren Skov Larsen, Partner, EY, og Tue Østergaard, Managing Partner, ABG Sundal Collier give en status på udviklingen. Den langsigtede værdiskabelse er blevet et afgørende pejlemærke,...

Sustainability in Finance: Practical examples and approaches

Kuppelsalen, Danske Bank Laksegade 10, København K

Registration from 14:30 How well are we really doing in Denmark in terms of ESG and sustainability? Do we measure up to the rest of Scandinavia? (What) Can we learn from our neighbours? How are we handling the task, and what are our goals; Clean conscience and/or alpha? What do the investors want? And should...

Investeringsplatforme – trends og udvikling

CBS, lokale SP205

Torsdag d. 11. april 15:30 - 17:00, Auditorie SP205, Solbjerg Plads, CBS, Frederiksberg Kom og hør fire forskellige platforme præsentere deres platform helt kort: Hvad gør lige netop deres produkt til det fedeste? Hvad kan de? Herefter inviterer vi til debat, hvor vi blandt andet spørger: Er der plads til alle platformene? Hvilke vil få succes? Hvordan forholder...

Danmarks nye risikofrie rente

Finans Danmark Amaliegade 7, København K

På baggrund af the International Organization of Securities Commissions’ (IOSCO) principper og anbefalinger fra Financial Stability Board har en række lande udviklet nye risikofrie renter, og nu er turen kommet til Danmark, hvor en arbejdsgruppe under Finans Danmark og Pengemarkedskomiteen har udarbejdet en konsultationsrapport på en risikofri rente i danske kroner. I kølvandet på rapporten...

Fundamental Review of the Trading Book

Vartov, Store sal, Opgang H Farvergade 27, København

Den 14. januar i år vedtog Basel Komitéen den endelige version af ”Fundamental Review of the Trading Book”. Dermed er der skabt større klarhed omkring udformningen af regelsættet. Med implementering af det nye regelsæt pr. 1. januar, 2022 har banker og realkreditinstitutter travlt med at få de fundamentale ændringer på plads, og vi sætter fokus...

Nye tider, nye instrumenter – kan du følge med?

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

De seneste års regulering har stillet en lang række nye krav til banker og andre kreditinstitutters kapitalstruktur og nye gælds- og kapitalinstrumenter har set dagens lys. Denne udvikling stiller implicit også nye krav til investorerne, selvom det ikke er krævet reguleringen. Vi sætter fokus på bankers kapitalstruktur og zoomer ind på især hybrid kernekapital (også...

1st Nordic Investment Conference

Radisson Blu Scandinavia Hotel Amager Boulevard 70, København S

CFA Society Denmark has joined forces with CFA Societies in the Nordic region to create a first pan-Nordic Investment Conference. The theme for this conference will be the Nordic Model within Investment Management, specifically focusing on 4 topics: Asset Management Sustainable Investing Private Equity Fintech and Startup originating in the region Watch the post-conference video...

Er du klar til at stille Initial Margin på Derivater?

Nordea, Hængeren Strandgade 3, København K

Er du klar til at stille Initial Margin på Derivater? Under EMIR skal der stilles initial margin på en række finansielle instrumenter, der ikke cleares. Indfasningen af kravet har været gradvist i gang siden 2017 og fra september 2021 er alle selskaber, der har uclearede derivater med en samlet hovedstol på over EUR 8 mia....

Temperaturen på boligmarkedet

Kosmopol, Auditoriet, 1 sal Fiolstræde 44, København K

I juni udtalte det systemiske risikoråd deres bekymring omkring tempoet på boligmarkedet, som ”danner grobund for opbygning af systemiske risici i form af eksempelvis lempede kreditstandarder, højere udlånsvækst og forstærket optimisme omkring fortsatte boligprisstigninger”, og henstillede til stramning i muligheden for afdragsfrihed. Det er i tråd med udmeldingerne fra Nationalbanken om samme emne. Men fra...

Krigen i Ukraine, en verden med nye prioriteter – hvad er de økonomiske effekter?

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Hvad er den militærtekniske vurdering af krigen i Ukraine, og hvilke konsekvenser har den militærpolitisk, ressourcemæssigt og økonomisk, ikke kun for Danmark, men også for hele Verden? Krigen er uden tvivl et voldsomt opgør med en verden, hvor handel og globalisering var den bedste forsikring mod ufred og stilstand. De kommende år vil derfor uundgåeligt...

Er kryptovaluta pengene værd?

Kosmopol, Auditoriet, 1 sal Fiolstræde 44, København K

Finans/Invest har flere gange bragt artikler Plesner (2018) og Damsgaard (2022), der analyserer kursudviklingen i kryptovalutaer som bl.a. Bitcoin og Ethereum, samt forsøger at gøre op med, hvad det er, der driver værdien. I Finans/Invest 01/22 har Jan Damsgaard, professor ved institut for digitalisering ved Copenhagen Business School, med artiklen "Den reelle værdi af kryptovaluta" taget...

Eventyrbørsen First North

Matrikel1 Gammel Strand 28, København K, 1202

Eventyrbørsen First North - fra et investor- og dermed et afkastperspektiv Hybridmøde, fysisk og online deltagelse. Hvordan står det til med den danske børskultur? Hvad skal der til for at tiltrække risikovillig kapital til de små og mellemstore virksomheder på den danske børs? Alt det og meget mere kan du får svar på, når Finansforeningen...

ESG-ratings og sustainable investing

Kosmopol, Auditoriet, 1 sal Fiolstræde 44, København K

Kan man redde verden og samtidig tjene penge på det? Det øgede fokus på ESG har betydet, at en række nye ratingbureauer er dukket op med ensidigt fokus på ESG. ESG-ratings og fx kreditratings adskiller sig på flere centrale punkter og indeholder langt fra den samme information. Hvor kreditratings på tværs af bureauer ofte er...

Sustainable obligationsinvestering

Online

Fra grønne obligationer til social bonds er der over de seneste år dukket en række forskellige obligationstyper op, som fra forskelligt perspektiv kan understøtte en bæredygtig investeringsprofil.  På mødet sætter vi fokus på, hvilke muligheder der er, og hvordan de virker. Hvad man skal være opmærksom på, og hvordan man, som investor, kan navigere blandt...

Inflation og pengepolitik – fuld fart de næste 12 måneder

Kosmopol, Mødesalen Fiolstræde 44, København K

Inflationen er tårnhøj, og i både USA og Europa kommer de næste 12 måneder efter alt at dømme til at byde på renteforhøjelser fra FED og ECB. Hvad er udsigterne for inflationen herfra? Har den bidt sig fast på samme måde som i 70’erne, eller er det mere forbigående? Hvor langt er FED parat til...

ESG Advisor 2022

Kosmopol, Auditoriet, 1 sal Fiolstræde 44, København K

Networking, lette snacks og registrering fra kl. 13:45 Tema: Bæredygtige investeringer og wealth management Finansforeningen/CFA Society Denmark inviterer til det tredje seminar indenfor ESG investeringer set igennem wealth management øjne og målrettet rådgiveren. Seminaret ligger i forlængelse af to tidligere seminarer, ESG Advisor I & ESG Advisor II. ESG Advisor 2022 går bl.a. i dybden...

Strategisk Risikostyring – Enterprise Risk i et Praktisk Perspektiv

Kosmopol, Mødesalen Fiolstræde 44, København K

Networking samt let morgenbuffet fra kl. 08:00 Enterprise Risk Management er en gennemgribende proces med fokus på at identificere og adressere de potentielle hændelser, som repræsenterer risici som står vejen for opnåelse af strategiske mål eller muligheder for at opnå konkurrencefordele. Nogle af de grundlæggende elementer i ERM er en vurdering af signifikante risikoelementer og...

Der røg korrelationerne, hvad nu investor?

Kosmopol, Auditoriet, 1 sal Fiolstræde 44, København K

Networking samt let morgenbuffet fra kl. 08:00 Eksplosiv inflation og stigende renter har stået øverst på bekymringslisten hos alverdens investorer siden midten af 2021 og har presset værdiansættelserne. Det er sket under en periode med genåbnede økonomier efter covid-19 og pressede forsyningskæder. I samme periode er markedsudsvingene steget til langt højere niveauer end det vi...

Hvad er Web3 og metaverset – og hvordan vil det påvirke den finansielle sektor?

Online

AFLYST - NY DATO ANNONCERES SNAREST Web3 og metaverset er to af de mest trendene områder inden for tech- og krypto-industrien for øjeblikket – men hvad er det egentligt lige, at det går ud på? Og er det noget, som den finansielle verden bør forholde sig til? Til dette medlemsarrangement har vi inviteret Rasmus Høgdall,...

Faktorinvestering og en evigt uforudsigelig økonomisk verdensorden

Nykredit, Auditoriet Kalvebod Brygge 47, København V

Tema - Faktorinvestering og en evigt uforudsigelig økonomisk verdensorden Det er velkendt, at faktormodeller, korrelationer og strategier udvikler sig gradvist over tid, og afspejler fremskridt inden for akademisk teori, tilgængelighed af data, empirisk forskning, anvendt investeringspraksis og udviklingen inden for kapitalmarkederne. Særligt sidste punkt og den stigende volatilitet, har sat grå hår i hovedet på...

Hvad er web3 og metaverset – og hvordan vil det påvirke den finansielle sektor?

Online

AFLYST – NY DATO ANNONCERES SNAREST Web3 og metaverset er to af de mest trendene områder inden for tech- og krypto-industrien for øjeblikket – men hvad er det egentligt lige, at det går ud på? Og er det noget, som den finansielle verden bør forholde sig til? Til dette medlemsarrangement har vi inviteret Therkel Sand...

Diversitetsnetværk – kick-off arrangement

Danske Bank Parallelvej 17, Kgs. Lyngby

Nyt Diversitetsnetværk i Finansforeningen Finansforeningen holder d. 19. januar et kick-off arrangement med henblik på at lancere et nyt Diversitetsnetværk, som skal arbejde med diversitet i vores del af finanssektoren. Netværket er for alle, og det første fokus vil være på kønsdiversitet, men vi kommer også til at sætte fokus på andre områder som nationalitet,...

Certificate in ESG Investing

Online

Interested in accelerating your career? As ESG investing accelerates in demand, ESG knowledge and skills are becoming more sought in the investment industry. The CFA Institute Certificate in ESG Investing offers you both practical application and technical knowledge in the fast-growing field of ESG investing. Join us for this free information webinar – which is open to...

Hvad er web3 og metaverset – og hvordan vil det påvirke den finansielle sektor?

Online

Web3 og metaverset er to af de mest trendene områder inden for tech- og krypto-industrien for øjeblikket – men hvad er det egentligt lige, at det går ud på? Og er det noget, som den finansielle verden bør forholde sig til? Til dette medlemsarrangement har vi inviteret Therkel Sand Therkelsen, stifter af Realitet og Frank...

ESG Advisor – Nye tider for rådgiveren

Jyske Bank Vesterbrogade 9, København V

I løbet af de senere år er en bredere vifte af reguleringer under EU's grønne handlingsplan trådt i kraft med en betydelig påvirkning af hverdagen i den finansielle sektor til følge. Det betyder blandt andet, at vi i dag har fået en grøn regulering af bæredygtige investeringer, der regulerer investeringsprodukternes rejse fra deres spæde fødsel...

Renæssance for obligationer i multi-asset porteføljer?

Nykredit, Auditoriet Kalvebod Brygge 1, København V

Obligationer er tilbage som aktivklasse – både som afkastmotor og måske også med gode porteføljeegenskaber, hvis renteeksponering igen kan virke diversificerende over for risikoaktiver. Hvordan spiller det ind i porteføljekonstruktionen og mindsettet hos forskellige forvaltere af multi-asset porteføljer. Er der nogle erfaringer fra 2022, som betyder, at der skal nytænkes om håndtering af renterisiko og...