Loading Events

Use the search button in the right top corner to search for previous events

Events Search and Views Navigation

Events List Navigation

May 2016

19
May
15:00 — 17:00
@ Vartov
More

Big data & behavioral finance

Som noget særligt har Forum for Performancemålings netværksudvalg besluttet at give hele foreningens medlemskreds adgang til sidste foredrag på programmet, ”Big Data” Program 15.00 Registrering, kaffe/kage 15.30 Big data & behavioral finance Greg Wallace, Head of Research, Essentia-Analytic ​As a very experienced quantitative analyst with extensive equity market experience, Greg has spent the last 25 years working with some of the world’s leading trading and asset management institutions. Recognised as a thought leader in his field, Greg has a strong…

31
May
15:30 — 17:15
@ Vartov, opgang H, store sal
More

Crowdfunding

Crowdfunding er i kraftig vækst globalt, og flere danske aktører har etableret sig inden for dette relativt nye forretningsområde. Vi har inviteret en af disse aktører, Flex Funding, til at redegøre for forretningsmodel og ambitioner. Crowdfunding ses som et alternativ til bankernes traditionelle udlån til de private virksomheder – ikke mindst i SMV-segmentet. Danske Bank og Jyske Bank vil give deres perspektiv på crowdfundings muligheder og udfordringer for bankernes låneformidling. Endelig vil Finanstilsynet redegøre for de hidtige erfaringer med crowdfunding…

June 2016

08
June
12:30 — 15:30
@ Realdania
More

Brexit – Implications and Perspective

Program 12.30 Registrering, sandwiches 13.00 Baggrunden for UK- afstemningen og EU som institution – herunder de fremtidige politiske perspektiver for EU og UK Marlene Wind, PhD, Director Centre for European Politics (CEP), Professor at iCourts (Law), Faculty of Social Sciences, University of Copenhagen Herefter tid til spørgsmål 14.15  Brexit – Macroeconomic and Market Implications Holger Sandte, Chief Analyst, Nordea Markets, Global Macro Herefter tid til spørgsmål 15.30  Tak for i dag til de eksterne deltagere Priser   Medlemmer kr. 725…

09
June
15:30 — 17:45
@
More

Kan markedsbaserede risikomål forhindre finansiel ustabilitet?

Kan markedsbaserede risikomål forhindre finansiel ustabilitet? Dato 9. juni 2016 Sted CBS, Solbjerg Plads 3, stuen – SPs05 Beskrivelse ​ Registrering: Fra kl. 15:30 Priser: Medlemmer: kr. 300 Ikke-medlemmer: kr. 1150 Program I Finans/Invest Nr. 2 – 2016 præsenterede lektor Johannes Raaballe en omfattende og interessant undersøgelse af, hvorvidt kapitaliserings- og risikomål for banker baseret på markedsinformation er bedre til at identificere finansiel ustabilitet og banker i problemer end de mere gængse officielle mål primært baseret på regnskabsinformation. Vi har inviteret…

13
June
8:00 — 9:50
@ Kosmopol, Fiolstræde 44 v/Nørreport
More

MiFID II, provisionsbetaling og nye forretningsmodeller

MiFID II forventes udskudt og vil nu først træde i kraft den 1. januar 2018. MiFID II indeholder meget omfattende finansiel regulering, og får blandt andet betydning for investeringsfonde. MiFID II vil eksempelvis betyde, at nogle former for provisionsbetalinger forbydes, og direktivet øger oplysningskravene væsentligt. Folketinget skal i de kommende uger behandle lovforslag L 159, der forventes at fremrykke ikrafttrædelsen af en del af direktivet. Loven forventes vedtaget den 3. juni, og vi benytter lejligheden til at sætte fokus på…

14
June
8:30 — 11:00
@ PensionDanmark
More

ESG ratings

With the increased availability of ESG data, it is now possible to develop entirely new screening tools – not only at company level – but also on managed products such as investment funds, exchange traded funds etc. Investors are now able to evaluate how well their investment funds are managing the environmental, social, and governance (ESG) risk and opportunities. At the meeting, the speakers will discuss the new available screening tools for investors to create transparency regarding ESG in managed…

20
June
15:00 — 17:45
@ CBS, Solbjerg Plads 3, stuen – SPs08 Nykredit-auditoriet
More

Have Private Equity investments met return expectations?

Program 15.00 Registration, coffee/tea, fruit/cake 15.30 Welcome Mads Jensen, Chair, Private Banking Committee 15:35 The true investment performance of private equity funds Jeff Hooke, Managing Director, Focus Investment Banking 16:15 Private Equity Funds perform best during crises Nikolaj Degn Brammer, Associate Consultant, Bain & Company 16.45 The social return to private equity Morten Sørensen, Professor, Department of Finance, Copenhagen Business School 17.15 Panel Q&A Moderator: Mads Jensen, Jensen Capital Management 17:45 End Jeff Hooke, Focus Investment Banking Mr. Hooke, FOCUS…

September 2016

02
September
8:00 — 12:00
@ Nykredit, Glaskuben
More

Realkreditdagen 2016

Realkreditdagen er ved at blive til en årligt tilbagevendende tradition. I år sætter vi fokus på den nye realkreditmodel, likviditet samt benchmark og merafkast for danske obligationsfonde. Program 8.00 Registrering, kaffe 8.30 Velkomst 8.35  En ny realkreditmodel? – Nykredit Henrik Hjortshøj-Nielsen, Vicedirektør Må dansk realkredit blot tilpasse sig fremtidens ”europæiske standard” efter Basel IV? Optimering af fundingen – færre fondskoder/produkter drevet af LCR. Harmonisering iflg. EBA’s covered bond review. Og hvad med tilsynsdiamanten? ​ 9.05  En ny realkreditmodel? – BRFkredit…

05
September
8:00 — 10:30
@ Vartov, opgang H, 1. Store Sal
More

Fund Selection

Fund Selection praktiseres i vid udstrækning på tværs af den finansielle sektor og anvendes bl.a. til at finde aktiemanagere til både institutionelle og retail-investorer. Disciplinen kan virke uigennemskuelig udefra for de eksternt involverede parter, og med de seneste års hastige vækst af brugen af passive investeringsmuligheder stiller mange sig selv spørgsmålet, om Fund Selection giver værdi. Og ikke mindst om der er områder, hvor det giver mindre værdi. Andreas Weilby, Co-head of Investments fra Kirstein, vil give indsigt i deres…

29
September
15:00 — 17:15
@ CBS, Solbjerg Plads 3, lokale: SP210
More

Forensic Accounting – kreativ men lovlig pynt på regnskabet

Hvordan kan man bruge regnskabs- og selskabslovgivningen til at få års- rapporterne til at se pænere ud ved kreativ brug af regnskabsreglerne. Forensic accounting har grebet om sig især i USA og England, og de institutionelle investorer køber sig i stigende omfang til rapporter om konkrete selskabers regnskabspraksis. ​ Vi har bedt tre eksperter om at give en status for fænomenet og dets betydning ​for investorerne. Program 15.00 Registrering, kaffe 15.30 Velkomst ved Finansforeningen 15.35 Forensic accounting for regnskabsaflæggere Henrik…

October 2016

10
October
15:00 — 17:00
@ CBS, Solbjerg Plads 3, SPs05
More

Bankernes Forretningskrav

Der har i lang tid været fokus på bankernes afkastforventninger, og både sektoren og Finanstilsynet har ytret sig i debatten. Mødet vil sætte fokus på, hvorfor bankerne fortsat har høje målsætninger til RoE. Har de mistolket markedets afkastkrav til bankerne, og er investorernes afkastkrav påvirket af bankernes egne ambitiøse ​målsætninger til RoE? ​ Vi har bedt tre eksperter om at give en status for fænomenet og dets betydning ​for investorerne. Program 15.00 Registrering, kaffe 15.30 Velkomst Professor Jesper Rangvid, Institut…

November 2016

01
November
15:00 — 17:25
@ CBS, Solbjerg Plads 3, SPs12 Mærsk-Auditoriet
More

Transfer Pricing

Lige nu sker der rigtig meget inden for international skat, herunder transfer pricing, som er emnet for et eftermiddagsseminar den 1. november med indlæg fra EY, Kromann Reumert og VKR Holding. Talerne vil kort introducere transfer pricing, præsentere konkrete transaktionstyper fra praksis, samt gennemgå afgørende, klassiske problemstillinger med SKAT og deres håndtering af sager (både formelt og materielt). Derudover vil eksempler på relevante dele af prissætning og krav til dokumentation blive præsenteret. Anders Nørregård vil til sidst gennemgå relevante emner…

02
November
15:00 — 17:20
@ SEB
More

VENTELISTE – likvide alternativer til private banking-kunder

Alternative investeringer er det nye sort. Vi har bedt fire udbydere om at præsentere deres bedste AI-produkt til private banking-kunder med fokus på afkast/risiko, porteføljeegenskaber og omkostninger. Der lægges vægt på håndteringen af likviditet, og hvordan dette påvirker investeringsstrategien og afkastmulighederne. Program 15.00  Registrering, kaffe 15.30 Velkomst ved Mads Jensen, Private Banking udvalget PRODUKTER 15.40 Schroders: Catbonds Daniel Ineichen, Head of Portfolio Management ILS, Schroder Investment Management (Switzerland) AG 16.00 Fidelity: FAST Toby Gibb, Investment Director for European Equities and…

07
November
14:30 — 17:40
@ Jyske Bank, lige ved Hovedbanegården
More

Ulmende regulatoriske (stink)bomber

Kan vi også handle obligationer og renteinstrumenter i fremtiden? De senere år har budt på bølger af regulering – noget er allerede implementeret, noget er vedtaget men endnu ikke implementeret, og noget er endnu i støbeskeen. En betydelig mængde regulering har haft til hensigt at forbedre kapitaliseringen af den finansielle sektor, så den står bedre rustet, næste gang en krise opstår. Dette har tiltrukket sig megen opmærksomhed fra offentligheden. En mindst lige så omfangsrig og indgribende – men noget mindre…

15
November
8:30 — 15:40
@ Vartov, Farvergade 27, opgang H
More

Forum for Performancemåling II-2016

Program 8.30 Registrering med morgenbord 9.00 Velkomst 9.05 ”Laboratoriet – Kelvin Ratio” Frank Kelvin Holmberg, Carnegie Asset Management 9.35 Oplæg + Netværksdiskussion: ​Dekomponering af afkast i Price, FX og trading, Oplæg ved Jesper Stenvang, SimCorp. Valg af risikofri rente. Netværkets medlemmer informerer om egne valg af risikofri rente, og vi diskuterer udfordringerne. 10.35 Kaffepause 10.55 PKA’s projekt omkring allokering til risikopræmier/afkastkilder inden for aktieområdet, herunder: – Projektets forløb og baggrund – Hvilke afkastkilder der eksisterer og hvorfor – Risikopræmie-tankesættets betydning…

28
November
15:15 — 17:00
@ CBS Solbjerg Plads 3, SPs08
More

So you want to be CFA? CFA info meeting

Det årlige orienteringsmøde for alle, der overvejer at studere CFA Program. Et orienteringsmøde for alle medlemmer, CFA candidates samt andre interesserede. Formålet med mødet er at give nytilmeldte og dem der overvejer at læse CFA Program et indblik i uddannelsens struktur, dens “hardships” og praktiske tilrettelæggelse inkl. nogle hints om, hvad man bliver udsat for ved eksamen for hvert af de tre uddannelsesniveauer. Til sidst fortæller vores charterholders om deres erfaringer med, hvad det nyerhvervede charter og medlemskab af CFA…

December 2016

12
December
0:00
@ Finansforeningen
More

Digital Concept Development

Get a sneak peek of the world of finance and join us in a concept development event on how to transform an internationally recognized and awarded booklet to a modern state-of-the-art digital universe. Potentially this could be the start of a close collaboration with you afterwards. For 40+ years Finansforeningen has helped its members develop their professional skills to the highest international standards and to support and encourage a high level of ethical behaviour among the financial community. Finansforeningen and…

13
December
12:30 — 15:30
@ Skandia
More

Worldwide Debt – Challenge or Threat?

The financial crisis was created by a debt bubble. But how should we define debt, and how will the present increase in private and public debt impact economic growth and stability in the short and long run? How should investors position themselves, are fixed income markets pricing credit risk correctly, and could historically “cheap money” trigger ​a new credit crisis? Where does it end: quantitative easing, negative yields, or more inflation? We have invited three experts to shed some light…

16
December
8:00 — 11:00
@ Vartov, Farvergade 27, opgang H
More

Skærpede krav til L&P-bestyrelsen

Med ledelsesbekendtgørelserne blev kravene til bestyrelserne i de finansielle institutioner væsentligt skærpet. Fra 2017 skal nye bestyrelsesmedlemmer gennemføre et grundkursus i bestyrelseskompetencer. Vi gør status over hidtidige erfaringer med implementeringen. Ken L. Bechmann indleder ud fra et akademisk board governance perspektiv. Derefter vil Jan Parner redegøre for ledelsesbekendtgørelsen for pensionskasser, julebreve og de hidtidige erfaringer med tilsyn, påtaler m.v. Med udgangspunkt i disse to oplæg vil Anne Broeng tale om implementeringen af kravene i det konkrete bestyrelsesarbejde i en pensionskasse:…

January 2017

31
January
8:00 — 17:00
@ Nordea
More

The Biggest Short – hvad bør investorer frygte mest?

Med meget lave renter i det meste af verden flyttes investeringer i stor stil fra meget kreditværdige obligationer over i andre investeringer. Men hvilke investeringer bør vi som investorer frygte mest? Vi har inviteret Kasper Ahrndt Lorenzen, CIO, ATP, Morten Kongshaug, Porteføljemanager TAA, Investeringsstrateg, Industriens Pension, og finansdirektør Niels Elmo Jensen, Lægernes Pensionskasse til at diskutere risiko/kapitalbevaring ud fra et bredt perspektiv på aktivklasser. Priser Premium-medlemmer: kr. 0 Basis-medlemmer: kr. 750 Ikke medlemmer: kr. 1625

February 2017

03
February
8:00 — 11:30
@ CBS, Porcelænshaven 22, Lokale 0.20 stuen
More

Aktivt ejerskab – ny guidance i praksis?

Komitéen for god Selskabsledelse har i slutningen af november 2016 offentliggjort sine endelige anbefalinger omkring aktivt ejerskab. Det er der kommet syv anbefalinger ud af, som i udgangspunktet er frivillige for de institutionelle investorer, men bygger på ”følg eller forklar”-princippet. For at få et nærmere fingerpeg om, hvordan disse anbefalinger skal tolkes og følges har vi bedt Lars Frederiksen, formand for Komitéen for god Selskabsledelse, fortælle nærmere om baggrunden for de nye anbefalinger, og kommentere på bl.a. transparens i ejerskabet…

March 2017

02
March
15:30 — 17:30
@ Danske Bank
More

MiFID II – Investment Research and Commission Unbundling

Due to new regulation, the investment research market is undergoing a fundamental transformation. What are the consequences of MiFID II for the Research Industry? Which payment models will be used for commission unbundling in the Nordic countries and abroad?

28
March
15:30 — 17:30
@ Vartov
More

Pensionssektorens vækststrategier

Pensionssektoren har i de senere år i stigende grad bevæget sig uden for sit traditionelle forretningsområde og er begyndt at konkurrere med bankernes produktudbud. Der sker en konsolidering i branchen, som samtidig opbygger stadig flere kompetencer på investeringsområdet.

May 2017

08
May
16:00
@ CBS, SPs10
More

Five Macro Trends that will Impact your Future Job

Following the Future State of the Investment Profession study launched by the CFA Institute, Lena Komileva will examine the mega trends that have shaped changes in the industry’s direction and offer insight into the macro-systemic factors that will shape the strategic value proposition of the investment profession and influence planning decisions and human capital investment ahead. Lena Komileva Lena Komileva is managing partner and chief economist of G+ Economics, an international market research and economic intelligence consultancy based in the City of London. Lena has…

17
May
15:30 — 17:25
@ BankInvest
More

Cyber Crime – aktuelle trusler for finanssektoren

Hvad truer os i cyber space? Vi ved det sjældent, før det er for sent! Derfor inviterer vi til medlemsmøde om de mest alvorlige trusler for finanssektoren og dens kunder. Cyber crime er ikke længere en bekymring forbeholdt it- og sikkerhedspersonale. Konsekvenserne af cyber crime rammer hårdt, hvorfor det er vigtigt, at der i hele organisationen er fokus på, at procedurer og systemer sikkerhedsmæssigt er optimale. Hvad kan vi gøre? Hvor skal vi sætte ind? Hvilke trusler kan vi forvente…

31
May
9:30 — 11:30
@ Vartov
More

MiFID II – nye forretningsmodeller og produkter på investeringsområdet

MiFID IIs regulering af tredjepartsbetalinger er utvivlsomt ét af de områder, der har givet anledning til mest arbejde indtil videre, herunder ift. ændringer i de eksisterende produkter og forretningsmodeller på investeringsområdet. Den 31. maj gør vi status herpå og forsøger at blive klogere på, hvilken vej pilen vender fremadrettet. David Moalem vil gennemgå rammerne for nye produkter og forretningsmodeller i lyset af MiFID II, hvorefter Thomas Valentiner og Sune Worm Mortensen vil beskrive, hvordan deres respektive virksomheder lige nu står i forhold…

June 2017

Nye Strategier for Asset Management

Hvor er produkterne på vej hen? Bliver antallet mindre? Vil de store banker trække sig ud af det institutionelle marked og fokusere på deres egne kunder? To toneangivende aktører har for nylig annonceret nye Asset Management-strategier for deres organisationer. Hør Henrik Gade Jepsen, chef for kapitalforvaltning, Danske Capital og Peter Beske Nielsen, Head of Institutional Sales Continental Europe & Head of Nordic Region, BlackRock, redegøre for baggrund og ambitioner for deres nye strategi. CFA CE credit hours CFA Society Denmark…

12
June
15:30 — 17:30
@ CBS, SPs05
More

Levetid og pensionsopsparing

Hvor gammel bliver du, hvordan bliver du gammel og rækker pensionspengene? Vi belyser den længere levetid lægevidenskabeligt, demografisk og aktuarmæssigt den 12. juni. Kaare Christensen, dr.med., Ph.d., fra Dansk Center for Aldringsforskning, vil gennemgå udviklingen af ældres helbred gennem 150 år. Forhåbentligt kan vi også få Kaare til at spå om, hvordan de ekstra år bliver? Må man spise fed ost og drikke god vin? Vil man være i hopla til et årligt halvmaraton? Derefter vil Peter Stephensen fra DREAM-gruppen…

26
June
15:30 — 17:30
@ CBS, Solbjerg Plads 3, SPs05
More

Aktiv kontra passiv forvaltning

Fordele og ulemper ved aktiv og passiv forvaltning har fået fornyet opmærksomhed blandt andet i forbindelse med den forestående implementering af MiFID II. Kom og hør, hvorfor valget mellem aktiv og passiv forvaltning er mere kompliceret end man skulle tro, og få samtidig indblik i, hvilke påvirkninger det har på markedet og samfundet. Finans/Invest udkommer den 26. juni og sætter bl.a. fokus på aktiv versus passive investeringer i en leder og tre spændende artikler. I den anledning har vi fået…

August 2017

23
August
9:00 — 11:00
@ BankInvest
More

Kvalitetsforbedrende service – hvad betyder det?

Kom og hør tre forskellige eksperter tale om en af de næste hurdler for sektoren, efter det forberedende arbejde med provisionsforbuddet er afsluttet og nye betalingsformer indført, for så vidt angår porteføljeplejekoncepter. Fra og med nytår vil landets pengeinstitutter og andre finansielle rådgivere have mulighed for fortsat at modtage og beholde provision fra investeringsforeninger, når blot de sikrer, at deres rådgivningskunder får en kvalitetsforberedrende service, der står mål med betalingen. Så længe vi holder os til overskriftstermer, så lyder det…

31
August
9:00 — 11:00
@ Nordea
More

Robo Advice – June, Nordea, NORD Investments

Curious about the latest developments and future for robo advice? We have invited three players to talk about their initiatives and visions for robo advice in investment management: Michael Drexelius, June, Danske Bank, Brandon Mayo, Nordea and Anders Hartmann, NORD Investments. First, Michael Drexelius will talk about the experience from the development of JUNE and the first insights from the recent market launch. Second, Brandon Mayo will provide us with insights on Nordea’s initiatives and developments. Which challenges do they face? And which…

October 2017

11
October
16:00 — 17:00
@ WEBINAR
More

Building Effective Mentoring Relationships

Building Effective Mentoring Relationships Most people agree that mentoring relationships are a key component of a successful career development strategy. How effective, though, are your relationships with mentors, if you have any at all? In this webinar, business networking strategist Andy Lopata will explore some of the key ingredients for a strong mentoring relationship. During the webinar, Lopata will discuss: Who should be your mentor and how to find them Whether the relationship should be formal or informal What to…

17
October
14:00 — 15:00
@ WEBINAR
More

Do Social Responsibility Screens Matter When Assessing Mutual Fund Performance?

Socially responsible (SR) screening contributes to the variability of SR mutual fund performance, together with asset allocation decisions and active management. This contribution is, on average, between 4% and 10%, roughly two times lower than the contribution made by active portfolio choices. In the article “Do Social Responsibility Screens Matter When Assessing Mutual Fund Performance?“ Marie Brière proposes a new decomposition of the variability of SR mutual fund returns that isolates the contribution of SR screening, allowing it to be…

31
October
15:45 — 18:00
@ Copenhagen FinTech Lab
More

Get F’IT: Can RegTech Help Conquer the Compliance Mountain?

Banks and financial services continue to experience unprecedented volumes of regulatory change and complexity. Today, there are around 200 international regulatory revisions to keep track of daily. Since 2008, banks have paid $321 billion in fines for an abundance of regulatory failings and the cost of compliance is increasing. Copenhagen Fintech and the Innovation network for Finance IT invites you to a session where we explore the emerging trend of RegTech. RegTech, solutions that address regulatory challenges through innovative technology,…

November 2017

08
November
14:00 — 15:00
@ WEBINAR
More

Jason Hsu on factor anomalies in Chinese A-shares

Which factors have worked since the opening of China’s stock markets two decades ago? Jason Hsu will explain his team’s findings from their research that applied well-studied factor strategies from the US equity anomalies literature to Chinese A-shares. Jason reconciled conflicting results from the prior A-shares anomalies literature and will explain differences between US and Chinese factor investing experiences based on unique features of China’s evolving investing landscape including: Issues related to regulation Financial reporting standards Differences in market microstructure…

09
November
15:30 — 17:30
@ CBS, Porcelænshaven
More

Værdiskabende transaktioner gennem M&A

Værdien af M&A-transaktioner på globalt plan forventes i 2017 at komme tæt på rekordniveauet fra 2015. Men hvad er årsagen til, at nogle virksomheder tilsyneladende hele tiden laver værdiskabende transaktioner, mens over halvdelen af alle transaktioner på globalt plan mislykkes? Hvordan sikrer man som virksomhed, at transaktionen ender med at blive værdiskabende? For at belyse dette emne nærmere har vi inviteret Peter Zink Secher, som netop har skrevet en bog med titlen ”The M&A Formula”, til at komme og dele hans konklusioner…

20
November
15:30 — 17:00
@ SEB
More

Total after the acquisition of Maersk Oil

With the acquisitions of Maersk Oil and the entire DONG Oil & Gas business, two new major players in the Danish oil and gas industry have arrived: Total and Ineos. The French oil company Total will make Denmark the focal point for its North Sea activities, and DUC will be one of the core areas for Total. The Danish Energy Agency has just approved plans for the reconstruction of the central Tyra field in the North Sea, and in the…

29
November
8:30
@ CBS, SPs10
More

Negative renter – er der et problem?

Det er tre år siden, at ECB som den første store centralbank introducerede negative renter. Før dette var negative renter udelukkende set som en anomalitet relateret til specifikke stresssituationer.  Og negative renter er mere generelt blevet anset som en helt utænkelig situation for de fleste. Der var og er nok stadig mange, der mener, at negative renter er uholdbare. Blandt andet fordi ingen investor ville acceptere negative afkast, og negative renter ville være en bombe under bankernes indtjening. Men nu…

January 2018

16
January
15:30 — 17:15
@ CBS, SPs05 British American Tobacco Aud
More

Danske realkreditobligationer

Danske realkreditobligationer – dyre eller billige – absolut og relativt Danske realkreditobligationer har det seneste år klaret sig fantastisk – godt hjulpet af en stor udenlandsk interesse. Vil 2018 byde på fortsat outperformance? Eller er risikopræmien nu så lav, at festen er ved at være overstået? Tre særdeles erfarne investorer / analytikere vil give deres vurdering af afkastmuligheder og risici i danske realkreditobligationer både som en absolut investering og relativt i forhold til statsobligationer og renteswaps. Gustav Bundgaard Smidth, seniorporteføljemanager, Maj Invest …

February 2018

27
February
10:30 — 12:30
@ IDA
More

Proxy Advisors

  PROGRAM 10.30 Velkomst ved Johnni Jacobsen, Finansforeningens Aktieudvalg 10.40 Claus Wiinblad, Senior Vice President, Danish Equities, ATP 11.00 Matias Lindholm, Head of Nordic Research, ISS | Institutional Shareholder Services 11.20 Lars Frederiksen, bestyrelsesformand, Matas, og formand for Komitéen for god Selskabsledelse 11.40 Spørgsmål og debat Ca. 12.15  Tak for i dag / sandwiches & networking Regnskabssæsonen er allerede skudt i gang, og snart starter generalforsamlingerne for de børsnoterede selskaber. Proxy Advisors udgør en stadig større stemme inden for det institutionelle…

March 2018

08
March
9:00 — 11:00
@ Vartov, opgang H, store sal
More

ESG, Sustainability & Value Creation

    Investorer beskæftiger sig mere og mere med ESG og ansvarlighed, men hvordan påvirker det afkastet, og hvordan integreres det i en aktieportefølje i praksis? Det giver vi svaret på, når Jonathan Bailey fra Neuberger Berman kommer og giver sit syn på hvilken værdi (alpha) ESG giver investorerne. Jonathan vil også komme med sit bud på hvordan investorerne kan udnytte fremtidige megatrends samt fortælle hvilken betydning de får for aktieværdifastsættelsen. Se mere om Jonathan nedenfor. Få også den praktiske…

April 2018

04
April
14:30 — 17:30
@ Bech-Bruun
More

MiFID IIs Product Governance regime

På dette møde fortsætter vi foreningens løbende fokus på de praktiske konsekvenser af MiFID II for forretningsmodellerne, markedsaktørerne og kunderne. MiFID IIs Product Governance regime indførte en hel ny regulering sådan, at der i dag er krav allerede fra det finansielle instruments fødsel og indtil det lander i den enkelte kundes kurv. På mødet gives der indledningsvist et operationelt overblik og indblik i rammerne for det nye Product Governance Regime og dettes sammenhæng med MiFID IIs detaljerede kend-din-kunde krav. Herefter…

18
April
15:00 — 17:30
@ Nasdaq Copenhagen
More

Børsnotering af Alternative Investeringsfonde (AIF)

Børsnotering af Alternative Investeringsfonde (AIF) I 2015 blev den alternative investeringsfond Ress Life Investments A/S som det første aktieselskab optaget til handel på investeringsforeningslisten. I efteråret 2016 oprettede Nasdaq Copenhagen en separat liste for AIF’er. Processen for AIF’er er væsentligt forskellig for almindelige aktieselskaber – f.eks. findes der undtagelser for udarbejdelse af prospekt efter prospektbekendtgørelsen. Kom og hør om vilkårene for optagelse og processen omkring denne, samt få indsigt i de muligheder og fordele, der ligger i at være noteret alternativ investeringsfond, som Ress…

May 2018

02
May
15:00 — 17:25
@ Nordea, Hængeren
More

Systematisk brug af optioner som alternativ til 1:1 eksponering?

Investorers eksponering til forskellige typer af optioner på aktier, renter og valuta er typisk af opportunistisk karakter og anvendes normalt ikke systematisk til at opnå en konkret markedseksponering. På dette møde vil vi gerne gå lidt dybere i både de muligheder og forhindringer der er for mere systematisk at anvende optioner som alternativ til en almindelig markedseksponering, hvor der ved sidstnævnte normalt er en 1:1 sammenhæng mellem det opnåede afkast og markedsudviklingen. Program 14:30 Registrering, kaffe 15.00 Velkomst ved Finansforeningens…

22
May
9:30 — 12:00
@ Vartov, Opgang H., Store sal
More

Er ICOs fremtiden inden for kapitalfremskaffelse?

Er Initial Coin Offerings (ICOs) fremtiden inden for kapitalfremskaffelse? Initial Coin Offerings (ICOs) har haft en eksponentiel vækst, og i 2017 blev der rejst over 5 mia. dollars internationalt. I Danmark bistod Kammeradvokaten virksomheden Blockshipping med lancering af den første danske ICO. Er ICOs fremtidens måde at fremskaffe kapital? Eller er stigningen i værdien på kryptovalutaer alene en boble, og åbner ICOs op for en ny form for svindel? Dette arrangement vil belyse ICOs nærmere ved at få forskellige perspektiver…

28
May
15:30 — 17:00
@ Finanstilsynet
More

Credit Cycle Outlook and the Altman Z-Score Models After 50 Years

Mød professor Edward Altman, Stern School of Business at NY University. Moderator og opponent: lektor Mads Stenbo Nielsen, FRIC, CBS Manden bag kreditvurderingssystemet Z-Score, professor Edward Altman fra Stern School of Business at New York University, er på besøg hos Lunds og Göteborg Universitet samt den svenske Riksbank i slutningen af maj. Vi har benyttet chancen og indbudt ham til at holde et foredrag i København den 28. maj om kreditmarkedet lige nu, og 50 års erfaring med Z-Scores. Som…

29
May
15:30 — 17:15
@ CBS, lokale: SPs05
More

Illikvide kreditinvesteringer

Illikvide kreditinvesteringer Lave renter og centralbank opkøb har begrænset renten på likvide obligationer og presset investorerne til at søge mod alternative og mindre likvide kreditinvesteringer. Vi har inviteret en kapitalforvalter og en institutionel investor til at beskrive deres rejse ind i illikvide kreditinvesteringer, investeringskalkylen bag deres valg og deres erfaringer. Program 15.30             Velkomst ved Finansforeningen 15.40             Kim Nielsen, Head of Private Debt, PensionDanmark 16.15             Per…

August 2018

21
August
15:30 — 17:30
@ Vartov, opgang H, 1. Store Sal
More

Payments in the era of cryptocurrencies and new technologies

Payments in the era of cryptocurrencies and new technologies The existing monetary system is being challenged by new players and, not least, new technology. What should we expect from the future payment market and how should companies and citizens prepare for it. Danmarks Nationalbank (Central Bank of Denmark) will give their views on payments and stability and ARYZE, a Danish startup, will explain their vision of a new digital e-kroner. R3, a consortium of international banks, will share their strategy…

September 2018

25
September
13:00 — 17:00
@ IDA
More

Alternative Investeringer netværk – kick-off arrangement

Datoen for Kick-off af alternative investeringer netværket er nu sat til d. 25. september. Vi glæder os meget til at byde alle, som kunne være interesseret i at være en del af netværket, velkommen. Hvis du ønsker at tilmelde dig eller har nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte Ditte Stage på ditte@finansforeningen.dk Mødedeltagelse koster 500 kr., såfremt man ikke bliver medlem af netværket efterfølgende. Arrangementet vil byde på mulighed for at møde og netværke med de øvrige…

27
September
15:30 — 17:30
@ IDA
More

Emerging Markets Obligationer

Emerging Markets Obligationer – får man stadig fuld valuta for pengene? Den seneste uro i Tyrkiet kan mærkes på Emerging Market Debt (EMD) – både på obligationer i lokalvaluta og i USD. Er det en isoleret begivenhed, eller skal vi til at vænne os til mere urolige markeder i en tid, hvor globaliseringen synes under pres? Og giver det i virkeligheden stadig mening at tale om Emerging Markets som en fællesbetegnelse, eller skal vi kigge efter nye markedsdefinitioner? To særdeles…

November 2018

22
November
8:00 — 9:45
@ BankInvest
More

PRI update seminar

Registration and coffee/croissants from 8.00 hrs Tycho Sneyers, member of the board of directors, PRI Current initiatives at PRI PRI analyses and reports on ESG integration Q&A Tycho Sneyers is a managing partner at LGT Capital Partners, where he has served on the Executive Management Team since 2001. He has initiated and led the firm’s ESG efforts since 2002. He has chaired the ESG Committee since its inception and has steered the firm’s efforts in deeply embedding ESG principles in…

26
November
17:00 — 19:00
@ 3Shape
More

Career Insights: 3Shape

Meet Nikolaj Kromann Jørgensen, CFO, and Nicolai Kobborg, CFA, Senior Finance Partner, at 3Shape – and learn how they navigate the many challenges and opportunities in a rapidly growing company. Nikolaj and Nicolai will tell you about the journey of 3Shape, differences between small and large organisations, and how to transition between industries. Also, Nicolai will share his experiences and thoughts about being a CFA charterholder outside of the mainstream finance industry, and how the designation is viewed home and abroad. We…

29
November
15:00 — 18:00
@ Formuepleje
More

IFRS 15+16 – From Off Balance to On Balance

From Off Balance to On Balance! Finansforeningen sætter fokus på IFRS 16, som pr. 1/1-2019 vil ændre virksomhedernes behandling af operationel leasing, der fremadrettet skal kapitaliseres. Det vil for de fleste virksomheder medføre væsentlige ændringer i EBITDA, renter og afskrivninger. Vi sætter herudover fokus på effekten på Cash Flow From Operation, Cash Flow From Finance samt hvordan vil det påvirke virksomheders guidance for 2019. Endvidere, har vi bedt indlægsholderne give en kort update på IFRS 15, som omhandler indregningstidspunktet af…

December 2018

11
December
8:30 — 10:30
@ Nordea, Hængeren
More

Når LIBOR forsvinder…

Når LIBOR forsvinder …. hvad bliver konsekvenserne?  Hør Anders Balling, underdirektør, Kapitalmarkedsanalyse og bankafvikling, Finanstilsynet og Jacob Gyntelberg, Head of Balance Sheet Risk Controls, Nordea, fortælle om, hvad der sker med LIBOR, og hvad det betyder for danske aktører. PROGRAM 08:00 – 08:30 Registrering, morgenbord 08:30 – 08:35 Velkomst ved Finansforeningens Obligationsudvalg 08:35 – 09:20 Anders Balling, underdirektør, Kapitalmarkedsanalyse og bankafvikling Finanstilsynet 09:20 – 10:05 Jacob Gyntelberg, Head of Balance Sheet Risk Controls, Nordea 10:05 – 10:30 Spørgsmål og debat Priser Premium-medlem: Gratis Basis-medlem: 750 kr. Ikke-medlem:…

January 2019

24
January
9:00 — 12:00
@ Vartov
More

Workshop: The future of LIBOR

Workshop: The future of LIBOR: Quantitative perspective on benchmarks, overnight, fallback and regulation Typical Course Agenda: EU Benchmark regulation The “alternative” benchmarks SOFR, reformed SONIA, ESTER, SARON, TONAR Secured v unsecured choice What about term rates? Curve calibration SOFR and EFFR: two overnight rates in one currency! Status in different currencies. Cleared OTC products, liquidity. The different consultations in progress and what to expect from them. Fallback procedure ISDA consultation The different options for the “adjusted rate” The different options…

February 2019

26
February
9:00 — 10:15
@ Vartov, Farvergade 27, opgang H
More

Finanstilsynets rapport om kvalitetsforbedrende services

Finanstilsynet har i en ny rapport set nærmere på MiFID-II direktivets krav om, at pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber mfl. kun lovligt må modtage provisionsbetalinger, hvis de services, som de leverer til kunderne, er kvalitetsforbedrende og proportionale med størrelsen på provisionen. Kravet om levering af proportionale kvalitetsforbedrende services gælder bl.a., når en kunde via sit pengeinstitut handler et provisionsbærende investeringsprodukt på baggrund af følgende distributionsformer: Via investeringsrådgivning, via smartphone/tablet-løsninger eller via netbanken (”execution only”-handler). Vicekontorchef Mette Scharling fra Finanstilsynets Kontor for investorbeskyttelse kommer…

28
February
14:30 — 17:00
@ Vartov, opgang H, 1. Store Sal
More

Workshop with RADA Business: STORYTELLING

Premium: free (no show fee DKK 200) // Basis: DKK 300 //  Register here.   TELLING YOUR STORY The use of storytelling can be a powerful means to communicate the purpose of your organisation in a succinct and engaging way. This practical session will explore some tools and techniques to help you craft clear and effective messages:  Explore storytelling tools and techniques and how you can use them in a business context to tell your own personal story and the story of your…

March 2019

22
March
12:00 — 13:30
@ Danske Bank
More

Aktivt ejerskab – Prioriteter for 2019

Dansif og Finansforeningen inviterer til arrangement om investorers prioriteter inden for aktivt ejerskab i 2019 her i den tidlige fase af AGM-sæsonen. De tre talere, der repræsenterer hhv. asset owners og asset managers vil kort fortælle om deres konkrete aktiviteter og planer inden for 1-2 emner, som de aktuelt prioriterer særligt højt – og hvorfor. Der vil bagefter være tid til opfølgende spørgsmål og rundbordsdrøftelse blandt deltagerne. Lokale og parkering Danske Bank, Parallelvej 17, 2800 Kgs. Lyngby, lokale: “Lime” Indgang via…

April 2019

02
April
15:30 — 18:00
@ CBS, Råvarebygningen
More

Aktieløn og aktieejerskab for direktioner og bestyrelser

Ledelsesløn og udviklingstendenser inden for aktieløn og aktieejerskab for direktioner og bestyrelser Mød Ole Andersen, Bestyrelsesformand, Christian Frigast, Executive Chariman, Axcel og Anders Schelde, Investeringschef, MP Pension, samt hør Søren Skov Larsen, Partner, EY, og Tue Østergaard, Managing Partner, ABG Sundal Collier give en status på udviklingen. Den langsigtede værdiskabelse er blevet et afgørende pejlemærke, for bestyrelser og blandt institutionelle investorer samt i debatten om selskabsledelse og virksomhedernes formål og ansvar generelt. Spørgsmålet er, om udviklingen inden for ledelsesløn og…

09
April
15:00 — 17:30
@ Kuppelsalen, Danske Bank
More

Sustainability in Finance: Practical examples and approaches

Registration from 14:30 How well are we really doing in Denmark in terms of ESG and sustainability? Do we measure up to the rest of Scandinavia? (What) Can we learn from our neighbours? How are we handling the task, and what are our goals; Clean conscience and/or alpha? What do the investors want? And should we strive to give them exactly what they want? Which expectations do the future investments professionals and investors hold? Can we meet them? Could we do…

11
April
15:30 — 17:30
@ CBS, lokale SP205
More

Investeringsplatforme – trends og udvikling

Torsdag d. 11. april 15:30 – 17:00, Auditorie SP205, Solbjerg Plads, CBS, Frederiksberg Kom og hør fire forskellige platforme præsentere deres platform helt kort: Hvad gør lige netop deres produkt til det fedeste? Hvad kan de? Herefter inviterer vi til debat, hvor vi blandt andet spørger: Er der plads til alle platformene? Hvilke vil få succes? Hvordan forholder de sig til de yngre kunder? Hvordan arbejder de med ansvarlige investeringer? Hvor kommer pengene fra? Er det ‘nye’ penge? Eller omprioriterer kunderne deres investeringer?…

May 2019

22
May
15:00 — 16:45
@ Finans Danmark
More

Danmarks nye risikofrie rente

På baggrund af the International Organization of Securities Commissions’ (IOSCO) principper og anbefalinger fra Financial Stability Board har en række lande udviklet nye risikofrie renter, og nu er turen kommet til Danmark, hvor en arbejdsgruppe under Finans Danmark og Pengemarkedskomiteen har udarbejdet en konsultationsrapport på en risikofri rente i danske kroner. I kølvandet på rapporten arrangerer Finansforeningen et møde, hvor Finans Danmark vil fortælle om de resultater, der præsenteres i rapporterne, samt arbejdet og overvejelserne bag udarbejdelsen. Konsultationsrapporten kan læses…

29
May
9:00 — 11:30
@ Vartov, Store sal, Opgang H
More

Fundamental Review of the Trading Book

Den 14. januar i år vedtog Basel Komitéen den endelige version af ”Fundamental Review of the Trading Book”. Dermed er der skabt større klarhed omkring udformningen af regelsættet. Med implementering af det nye regelsæt pr. 1. januar, 2022 har banker og realkreditinstitutter travlt med at få de fundamentale ændringer på plads, og vi sætter fokus på konsekvenserne af FRTB den 29. maj ved et morgenmøde. Et af de områder, der giver størst udfordringer, er behandlingen af danske realkreditobligationer; både ved…

June 2019

11
June
16:00 — 18:00
@ Kosmopol, Grossererens Mødelokale
More

Nye tider, nye instrumenter – kan du følge med?

De seneste års regulering har stillet en lang række nye krav til banker og andre kreditinstitutters kapitalstruktur og nye gælds- og kapitalinstrumenter har set dagens lys. Denne udvikling stiller implicit også nye krav til investorerne, selvom det ikke er krævet reguleringen. Vi sætter fokus på bankers kapitalstruktur og zoomer ind på især hybrid kernekapital (også kendt som AT1) og nedskrivningsbar seniorgæld (Senior Non-Preferred). Sidstnævnte instrument udstedes i store mængder af danske og udenlandske kreditinstitutter til dækning af krav til MREL,…

September 2019

19
September
8:00 — 19:00
@ Radisson Blu Scandinavia Hotel
More

1st Nordic Investment Conference

CFA Society Denmark has joined forces with CFA Societies in the Nordic region to create a first pan-Nordic Investment Conference. The theme for this conference will be the Nordic Model within Investment Management, specifically focusing on 4 topics: Asset Management Sustainable Investing Private Equity Fintech and Startup originating in the region Watch the post-conference video here Keynote Speakers Connie Hedegaard Among others Chair of the Board for Denmark’s green think tank CONCITO, former Danish Minister for Environment and Minister for…

October 2019

09
October
15:00 — 17:15
@ Nordea, Hængeren
More

Er du klar til at stille Initial Margin på Derivater?

Er du klar til at stille Initial Margin på Derivater? Under EMIR skal der stilles initial margin på en række finansielle instrumenter, der ikke cleares. Indfasningen af kravet har været gradvist i gang siden 2017 og fra september 2021 er alle selskaber, der har uclearede derivater med en samlet hovedstol på over EUR 8 mia. omfattet. Rasmus Peter Larsen og Nicki Rasmussen fra Danske Bank vil give et indblik i, hvordan initial margin under EMIR fungerer – herunder hvordan det…

+ Export Events