Finansiel Kommunikation Netværket II-2018

IDA Kalvebod Brygge 31-33, København K

Program 09.45 Registrering 10.15 Velkomst 10.20 Digital markedsføring - Mette Harbo Bossow, Director of Indexed Investments, & Marck Kramer, marketings- og kommunikationschef, Sparindex 11.15 Pause 11.30 Bordet rundt 12.00 Frokost og networking 13.15 Folkemødet - som kanal og del af kommunikationsstrategi - Jacob Winther, Forsikring & Pension 14.15 Kaffepause 14.30 Folkemødet - som kanal og del af kommunikationsstrategi (fortsat)...

Forum for Performancemåling II-2018

Realdania Jarmers Plads 2, København V

Tema: ESG Program 9.00          Registrering, kaffe/te 9.15          Velkomst og introduktion til dagens program 9.20          Den samfundsmæssige kontekst -                  Hvordan skal den stigende ESG-fokus hos såvel selskaber som                  asset managere og asset owners tolkes?    ...

Fund & Manager Selection netværksmøde III-2018

Realdania Jarmers Plads 2, København V

Til næste netværksmøde vil  Alexander Seebald, KU, og Robin Matthias, McKinsey, gøre os meget klogere på biases. Herefter har vi afsat god tid til diskussion af vores egne forskellige biases, og hvilke fælder vi i vores daglige arbejde møder? Hvordan undgår vi at være biased i selektionsprocessen? Løst program 08.30          Registrering 09.00   ...

Client Management Netværksmøde IV-2018

Jyske Bank Vesterbrogade 9, København V

Emnet til næste netværksmøde er ALTERNATIVE INVESTERINGER og der vil være indlæg af: Jens Steen Jensen Kromann Reumert, som vil tale om Finanstilsynets vejledning for alternative investeringer Steen Lønborg Jørgensen, Copenhagen Infrastructure Partners, som vil tale om split mellem AM og AO i lyset af vejledningen, og infrastruktur ift. valuation, outlook og nuværende miljø med rentestigninger Efter arrangementet er...

Asset Allocation netværksmøde I-2019

Realdania Jarmers Plads 2, København V

Markets Outlook 2019 & Hvad vil vi med netværket Vi mødes over frokostboller til lidt netværking, mens selve mødet starter kl. 13.00. Programmet falder i to dele: Del 1: Hvad vil vi med netværket? Fællesdiskussion på basis af oplæg ved Frank Hvid Petersen. Del 2: Markets outlook 2019 ved Bjarne Breinholt Thomsen, der lægger op til...

Client Management netværksmøde 2019-I

Capital Four Per Henrik Lings Allé 2, København Ø

Til næste netværksarrangement sætter vi fokus på bestyrelsens ansvar, krav, kompetencer og samspillet mellem bestyrelse og direktion i livs- og pensionssektoren. Derfor har vi inviteret Peter Melchior, Anne Broeng og Morten Malle. De vil blandt andet gøre os klogere på:  Udvikling, status på og forventning til bestyrelsens rolle i L&P?  Hvor er der udfordringer og dilemmaer?  Hvilke relevante input kan...

Alternatives netværksmøde

Jyske Bank Vesterbrogade 9, København V

Emnet for næste netværksmøde er PRIVATE DEBT.  Vi starter mødet med en bordet rundt i netværket: Hvad rører sig? Forbered gerne 1-2 minutter på oplæg til diskussion om bordet: Hvad er der sket siden sidst? Hvad optager jer lige nu?  Herefter vil Søren Dal Thomsen, Spektrum, og Frederik Dømler, PensionDanmark, gøre os meget klogere på aktivklassen Private Debt.  Registrering fra...

Netværk for Finansiel Kommunikation I-2019

Vartov, Farvergade 27, opgang H, 1. sal - Hjørnestuen

TID PROGRAM 08.30 Registrering og let morgenmad 09.00 Velkomst 09.05 Adfærdsdesign - Louise Neel Høyer, Partner & Management Consultant, HUMAN UNIVERZ 10.30 Pause 10.45 Adfærdsdesign - Louise Neel Høyer, Partner & Management Consultant, HUMAN UNIVERZ 12.00 Frokost og networking 13.00 MP Pension - kommunikation af aktivt ejerskab - Mogens Holbøll, chef for kommunikation & presse,...

Fund & Manager Selection netværksmøde 2019-I

Kosmopol, Auditoriet Fiolstræde 44, København

Netværksmøde om fees Der er registrering med let morgenmad fra 8.30, og vi slutter af med en sandwich ca. 12.30. Lokale: Grosserens Mødelokale Følgende Fee-eksperter kommer og stiller deres viden til rådighed: Mal Hunt, Managing Director, Head of Portfolio Solutions og Frans Verhaar, Head of Client Consulting Benelux, bfinance Markedet: Generelle trends indenfor feestrukturer og udviklingen...

Asset Allocation netværksmøde 2019-II

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Temadag om Kina Kinas betydning for verdensøkonomien og de finansielle markeder er stadig stigende og intet tyder på, at det vil ændre sig på den korte eller lange bane. Vi har inviteret to meget erfarne Kina-kendere til at give deres bud på Kina i et taktisk (Arthur Kroeber) og strategisk (Allan Von Mehren) perspektiv. Der...

Investment & Securities Law Netværksmøde 2019-I

Admiral Hotel Toldbodgade 24-28, København

Vi glæder os til at se jer til årets første netværksmøde i Investment & Securities Law netværket. TILMELDING HER Mødet er med indlæg af: David Moalem, Bech-Bruun // Jacob Høeg Madsen, Kromann Reumert // Søren Larsen, Nykredit // Uffe Berg, Industriens Pension // Catherine Tholstrup, Permin & Tholstrup Vi har igen bordet rundt på agendaen,...

Forum for Performancemåling netværksmøde 2019-I

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, Kælderen, København K

9.00 Registrering, kaffe/te 9.30 Velkomst og introduktion til dagens program 9.35 Gruppediskussion: ”Siden sidst” - aktuelle problemstillinger i netværket 11.00 Kaffepause 11.15 Decision-based Attribution Bas Leerink, Ortec Finance 12.15 Frokost 13.00 Multi-currency Performance Attribution Bas Leerink, Ortec Finance 14.00 Fixed Income Performance Analysis Lone Villemoes, Danske Bank 15.00 Kaffepause 15.30 GIPS update  16.00 Erfaringer fra...

Asset Allocation netværksmøde 2019-III

Danske Bank, Bellevue Salen Holmens Kanal 12, København K

Three Blunders that Plague Factor Investing Factor investing has failed to live up to its press. Its success is compromised by three risks that are often underappreciated by investors. First, investors are led to develop exaggerated expectations about factor performance due to datamining, crowding accompanied by rising valuations, underappreciated trading costs and other concerns. Second,...

Alternatives netværksmøde

IDA Kalvebod Brygge 31-33, København K

Denne gang bliver vi klogere på ATPs approach med Mads Gosvig og Morten Tolver Kronborg, Finanstilsynets runde på infrastruktur med Lotte Mollerup, CMP, og trends i tilsynsreaktioner overfor forvaltere (FAIF) med netværkets egen Helle Breinholt. Vi starter som sidst med en (lidt kortere) tur bordet rundt, så vi kan holde os opdateret på, hvad der...

Client Management netværksmøde 2019-II

BankInvest Bredgade 40, København K

Så kan vi invitere til årets andet netværksmøde: 20. juni kl. 14.00 (registrering fra 13.30) om de 17 verdensmål og sustainability. Mødet afholdes ved Frederik Borreschmidt og BankInvest, Sundkrogsgade 7, Kbh Ø. TILMELDING HER   Vi har inviteret Anders Schelde, MP Pension, Morten Halborg og en repræsentant fra Chr. Hansen (hvem bekræftes i næste uge)...

Fund & Manager Selection netværksmøde 2019-II

Realdania Jarmers Plads 2, København V

Til næste netværksmøde er temaet: Is Value Dead? Der er registrering, kaffe og networking fra kl. 8.30 Program 8.30 Registrering, kaffe/te og croissant 9.00 Velkomst og introduktion til dagens program 9.10  Is Value Dead?          Vitali Kalesnik, Research Affiliate 10.10  Value i et makroøkonomisk og demografisk perspektiv          ...

Asset Allocation netværksmøde 2019-IV

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Til næste netværksmøde er temaet ESG Der er registrering, sandwich og networking fra kl. 12.30 Program 12.30                 Registrering og sandwich 13.00                 Velkomst og introduktion til dagens program 13.05                 ATPs overordnet ESG strategi                       Christian Kjær, ATP 13.50   ...

Client Management netværksmøde 2019-III

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Så kan vi invitere til årets tredje netværksmøde: 8. oktober kl. 14.00 (registrering fra 13.30). Mødet afholdes i Grosserens Mødelokale, Kosmopol, Fiolstræde 44, kælderen. Program   13.30 Registrering, kaffe/te og kage/frugt  14.00 Velkomst og introduktion til dagens program  14.05 Trends i fees og vigtigheden heraf relativt til andre konkurrenceparametre Jan Willers, COO and Partner, Kirstein A/S...

Finansiel Kommunikation Netværket 2019-II

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Program 10.30 Registrering 11.00 Velkomst & bordet rundt 11.15 Foreningsejet - fra passiv til aktiv Karsten Beltoft, Vicedirektør, Forenet Kredit - Forenet Kredit har haft et kort men hektisk liv. Hvor kommer vi fra, hvor står vi og hvor vil vi gerne hen - Forenet Kredit og demokratiet - Hvordan arbejder vi på at blive...

Forum for Performancemåling netværksmøde 2019-II

Sampension Tuborg Havnevej 14, Hellerup

Program 08.45 Registrering, kaffe/te 09.00 Velkomst og siden sidst  10.00 Benchmarkforordningen - og hvad den betyder for brugere af benchmarks? Morten Hedegaard Rasmussen, Vicekontorchef, Kapitalmarkedsanalyse, Finanstilsynet 11.00 Risikojusteret Performance Attribution Keld Asnæs, Senior Analytiker, Sampension 12.00 Frokost 13.00 2020 GIPS Standards Building Market Integrity through development of the GIPS Standards Ian McAra, Director of Investment...

Investment & Securities Law Netværksmøde 2019-II

Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3

Vi glæder os til at byde dig velkommen til næste netværksmøde d. 13 november. Talere Kontorchef Nina Trolle Boldt, ”Finans Danmark. Aktionærrettighedsdirektivet - et juridisk overblik” Head of ESG Søren Larsen, Nykredit Wealth Management, ”Aktionærrettighedsdirektivet – praktiske konsekvenser og udfordringer” Senior Legal Counsel, Advokat, Martin Bak Habersaat, Dansk Bank A/S, “Benchmark reformen”   Program for dagen 10.00   Registrering. 10.30  ...

Asset Allocation netværksmøde 2019-V

Realdania Jarmers Plads 2, København V

Til næste netværksmøde er temaet Japanification og 2020 outlook Vincent Juvyns, executive director, is a Global Market Strategist responsible for providing clients with market and economic analysis through our Market Insights programme. Prior to joining J.P. Morgan Asset Management, Vincent was a research analyst with ING Investment Management’s multi-asset group, where he conducted fundamental research...

Fund & Manager Selection netværksmøde 2019-III

Nordea, Lokale D532 Strandgade 3, København K

Program 13:30 Registrering, networking, kaffe/te og kage 14:00 Velkomst og introduktion til dagens program 14:05 Hvad kan AI gøre for manager selection? Mikkel Petersen, Chief Investment Officer, AI Alpha Lab 14:50 Experience from the sales side – how to avoid and prepare the hard questions Ketil Petersen, selvstændigt bestyrelsesmedlem, rådgiver og investor, tidligere Nordisk chef...

Alternatives Netværksmøde III – 2019

Kosmopol, møderum 4A Fiolstræde 44, 4. sal, København

Alternatives netværket mødes igen og denne gang torsdag den 21. november til nye ideer omkring investeringspleje, optimeringsteknikker samt overordnet risikostyring og risikoberegninger. Institutionelle- og privat investorer har i en længere årrække i stigende grad, allokereret kapital til alternative investeringer som eksempelvis ejendomme. Private Equity, og råvarer. Udover at disse investeringstyper tilbyder mulighed for merkast, inflationsbeskyttelse...

Client Management netværksmøde 2019-IV

Kosmopol, møderum 4A Fiolstræde 44, 4. sal, København

Så kan vi invitere til årets sidste netværksmøde med temaet impact investing.  Tirsdag den 10. december, kl. 14.00 (Registering fra kl. 13.30). Mødet afholdes i Kosmopol mødelokale 4a, Fiolstræde 44, 1171 København K.  Program 14.00     Velkomst 14.05     Malene Bason, Founder, Future Impact 14.55     Lisa Beauvilain, Head of Sustainability and ESG, Impax Asset...

ESG Integration Netværksmøde 2020-1

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Vi byder hermed Finansforeningens nye netværksmedlemmer velkommen til det første ESG Integrationsnetværksmøde. Temaerne er Værdigenerering af Aktivt Ejerskab og rammerne omkring ESG investering. Mange virksomheder har allerede meldt sig klar til et aktivt ejerskab, men er investorerne klar? Det vil Lars Frederiksen, formand for komiteen for god selskabsledelse, udfordre os på, med et indlæg omkring...

Alternatives Netværksmøde 2020-I

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Vi har godt styr på hvordan de likvide aktivklasser - aktier, obligationer og virksomhedsobligationer - fungerer ved en økonomisk nedgang og under usikre markedsvilkår. Men hvad med alternativer, en aktivklasse som globale investorer har investeret milliarder af dollar i over de sidste 10 år? Hvordan vil de forskellige typer af alternative aktivklasser forventes at opføre...

Asset Allocation netværksmøde 2020-I

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Til næste netværksmøde er temaet: Debat om de nye Samfundsforudsætninger I 2018 nedsatte Finans & Pension og Finans Danmark et nyt uafhængigt råd – Det Sagkyndige Råd – som en gang om året skal fastlægge Samfundsforudsætningerne. Samfundsforudsætningerne fastlægger de forventede langsigtede afkast og risici på udvalgte aktivklasser og ligger til grund for beregning af pensionsprognoser....

AFLYST: Fund & Manager Selection netværksmøde 2020-I

MP Pension Smakkedalen 8, Gentofte

Netværksmødet er aflyst og flyttes til sensommeren! Forskellige tilgange til faktorinvestering Kom og hør nærmere omkring faktorinvestering og kvantitativ aktieforvaltning med forskellige tilgange. Kan markedet times og i så fald, hvordan skal dette gøres? Scientific Beta, Robeco og Blackrock vil komme med hver deres syn på dette. Program 08:30 Registrering, kaffe og let morgenmad 09:00...

Netværk for Finansiel Kommunikation I-2020

Pædagogernes Pension

Vi er glade for at kunne invitere dig til årets første møde i Netværk for Finansiel Kommunikation.  Mødet foregår den 9. juni 2020 kl. 9.00-10.30. Vær opmærksom på, at det afholdes som et virtuelt netværksmøde med ”bordet rundt”, hvor netværksmedlemmerne får mulighed for at drøfte aktuelle problemstillinger i lyset af COVID-19, og hvordan I hver...

Forum for Performancemåling online netværksmøde 2020-I

Pædagogernes Pension

Vi er glade for at kunne invitere til dette første online netværksmøde i Forum for Performancemåling. Vi har inviteret MSCI til at tale om Fixed Income Indices, og der vil være mulighed for at stille spørgsmål om emnet. På tidligere møder har vi drøftet faktorinvestering for aktier og ESG. Investering i faktorer for aktier er...

Client Management netværksmøde 2020-I

Pædagogernes Pension

Vi er glade for at kunne invitere dig til årets første møde i Netværk for Client Management Mødet foregår den 23. juni 2020 kl. 15.00-16.15. Vær opmærksom på, at det afholdes som et virtuelt netværksmøde med et fagligt indlæg af Kirstein om deres survey for de nordiske lande - efterfulgt af ”bordet rundt”, hvor netværksmedlemmerne...

Asset Allocation netværksmøde 2020-II

Danske Bank Holmens Kanal 12, København K

Verden efter COVID-19: inflationær eller deflationær? Efter det største dyk i den økonomiske aktivitet siden 30’erne ser vi på dette møde nærmere på de længerevarende konsekvenser af corona-krisen. Vil mindre globalisering koblet med rekordstore finans- og pengepolitiske lempelser uundgåeligt skabe inflation, eller står vi overfor en deflationsspiral med lavere produktivitetsvækst, når kapitalismens kreative destruktion sættes...

Alternatives Netværksmøde III – 2020

Kosmopol, Fiolstræde 44

Vi byder hermed velkommen til Alternatives netværksmøde 2020-III Tema: Private Equity Performance Netværksdagen bliver på mange områder lidt anderledes end normalt, men alligevel ikke. Det er nemlig lykkedes at lande to meget stærke profiler indenfor Private Equity, Professor Steven Neil Kaplan fra University of Chicago Booth School of Business og Ludovic Phalippou, Professor of Financial Economics at Saïd Business...

Fund & Manager Selection netværksmøde 2020-I

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Forskellige tilgange til faktorinvestering Kom og hør nærmere omkring faktorinvestering og kvantitativ aktieforvaltning med forskellige tilgange. Kan markedet times og i så fald, hvordan skal dette gøres? Scientific Beta, Robeco og Blackrock vil komme med hver deres syn på dette. Program 08:30 Registrering, kaffe og let morgenmad 09:00 Velkomst og introduktion til dagens program 09:05...

ESG Integration netværksmøde 2020-II

Kosmopol, Mødesalen Fiolstræde 44, København K

ESG Integrationsnetværksmøde 2020 II Tema: Eksklusioner Mange investorer begyndte rejsen med inddragelse af ansvarlige investeringer via eksklusioner i investeringsuniverset. I dag er eksklusioner både blevet mere nuancerede og omfatter flere og flere aktiver, samtidig er eksklusioner blevet udfordret af det øgede engagement via aktivt ejerskab. Hvad er bevæggrundene for eksklusioner og hvordan implementeres de, uden...

Investment & Securities Law netværksmøde 2020-I

Kosmopol, Mødesalen Fiolstræde 44, København K

Vi glæder os til at byde velkommen til årets første netværksmøde i Investment & Securities Law Netværket. Program 10.00 Registrering og forfriskning 10.30 Velkomst og introduktion til dagens program 10.35 Markedsmanipulation David Moalem, Partner, Bech-Bruun 11.35 Gruppediskussion  12.20 Frokost 13.20 Negative indlånsrenter Karsten Kristoffersen, Managing partner, Bruun & Hjejle 14.20 Kaffepause 14.50 Outsourcingsregler med fokus...

Client Management Netværksmøde II-2020

Client Management Netværksmøde Program 13:30 Registrering 14:00 Velkomst og introduktion til dagens program 14:05 Taksonomikravene i Sustainable Finance reguleringen Helle Dreyer, Partner, Operational Risk and Compliance, PwC, & Tobias Søttrup, Director, FS Regulatory, PwC 15:00 Bordet rundt 15:30 Kort pause 15:45 Green Bonds - paneldebat Eske Hansen, Chief Funding & IR Manager, KommuneKredit Lars Eibeholm,...

Asset Allocation netværksdebat

Online

Netværksdebat om Dollar  Som noget nyt afholder vi en online netværksdebat, som et supplement til netværksmøderne i Asset Allocation netværket.  Til at hjælpe os med at blive klogere på emnet, vil Claus Buchwald Christjansen, Lønmodtagernes Dyrtidsfond, holde et kort oplæg om dagens tema, som sætter rammen for den efterfølgende debat i netværket. Kun for medlemmer af Asset...

Asset Allocation netværksmøde 2020-III

Online via Zoom

Ny kold krig: USA vs. Kina Perspektiver og konsekvenser Det begyndte med handelskrigen mellem USA og Kina i 2018, men i dag står det klart, at der for begge parters vedkommende er meget mere på spil end de økonomiske interesser. Den tiltagende rivalisering mellem verdensøkonomiens nr. 1 og nr. 2 må forstås i en strategisk...

Finansiel Kommunikation Netværksmøde II-2020

Kosmopol, Fiolstræde 44, 1171 København K, Grossererens Mødelokale

Finansiel Kommunikation Netværksmøde Program Det lader til, at medierne så småt er begyndt at gå et spadestik dybere, når det kommer til ansvarlige investeringer. Eksempelvis er enkelte journalister begyndt at se på, om selskaber i porteføljen fx leverer udstyr til kulminer, frem for blot om et pensionsselskab har kulmineselskaber i porteføljen. Vi har inviteret journalist...

AFLYST: Fund & Manager Selection netværksmøde 2020-II

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Grundet det nye forsamlingsforbud på 10 personer, udskydes netværksmødet til et senere tidspunkt. Taxonomi Ulrik Løgtholdt Poulsen, Chefkonsulent i Finans Danmark give os et indblik i taxonomi med sit oplæg "Nye EU-regler om bæredygtige investeringer". I to år har EU arbejdet på at skabe rammerne for bæredygtige investeringer. Med vedtagelsen af hhv. disclosure- og taksonomiforordningen...

Client Management Netværksmøde III-2020

Online

Client Management Netværksmøde Program 14:30 Velkomst ved Client Management Netværksudvalget 14:35 Strategiske Investeringsperspektiver Peter Johansen, Sona Advice 15:15 Certificate in ESG Investing Christian Farø, Sydbank, og medlem af Client Management Netværket 15:45 Drøftelse af fremtidige netværksmøder 16.00 Afslutning Kun for medlemmer af Client Management. Medlemskab koster årligt kr. 4.500 ekskl. moms. Kontakt os på mail@finansforeningen.dk,...

Forum for Performancemåling netværksmøde 2020-II

Online

Vi glæder os til at byde velkommen til netværksmøde i Forum for Performancemåling. Vi har inviteret Else Braathen fra Simcorp, som vil tale om de traditionelle stress/scenarie tests og om de mere utraditionelle anvendelser, og Jane Jagd fra Ørsted, som vil tale om selskabernes rapportering indenfor ESG. Efter hvert indlæg vil der være mulighed for...

Alternatives – Netværksmøde 2020-IV

Alternatives - Netværksmøde 2020-IV Tema - esG & Alternative Investeringer Der er rigtig meget fokus på ESG, herunder, hvordan kodekset fortolkes og implementeres i investeringsarbejdet. Det samme gælder inden for alternative investeringer. Derfor handler næste netværksmøde om anvendelse af ESG inden for Alternative Investeringer. Vi har dog valgt at give emnet et tvist, derfor den...

Asset Allocation netværksdebat 2020-IV

Online

Tema: 2021 Outlook Som et supplement til netværksmøderne afholder vi dette debatmøde, hvor netværket får mulighed for at debattere temaet 2021 Outlook. Vi lægger ud med et 30 minutters oplæg af Andreas Østerheden, Chief Investment Strategist hos Nordea, der vil give os deres 2021 Outlook. Efterfølgende vil der være 30 minutter til at debattere emnet...

Asset Allocation netværksmøde 2021-I

Online

Best Practise for Strategisk Asset Allocation Hvad er best practise for SAA, og hvordan anvendes SAA i praksis i dag? Martin Skov Jespersen, AkademikerPension og Steen Winther Blindum, Nordea vil tage os igennem emnet. Der lægges ud med en overordnet beskrivelse af emnet, og de problemstillinger/udfordringer der er med SAA, både fra en praktisk og...

ESG Integration Netværksmøde 2021-I

ESG Integration - Netværksmøde 2021-I Tema - Netværksdebat Til trods for at vaccinen er tæt på og der er lys for enden af tunnelen, så har vi i netværksudvalget måtte konstatere, at det ikke er hensigtsmæssigt at arrangere fysiske møder før tidligst i det sene forår. Vi oplever alle en lind strøm af digitale ”en-vejs...

Fund & Manager Selection netværksmøde 2021-I

Online

Is Value Dead? vol. 2 Her kommer efterfølgeren til det spændende møde fra 2019, hvor vi vendte emnet ”Is Value Dead?”. Der er selvsagt forskellige holdninger, men flere nyere diskussioner argumenterer for at den traditionelle Value præmie er død – måske endda endeligt. Citat fra en stor amerikanske Asset Manager: ”Value præmien er ikke død,...

Asset Allocation netværksmøde 2021-II

Online

Modern Monetary Theory (MMT) Vi har fået ingen ringere end "The Father of MMT" Warren Mosler til at holde indlæg om The MMT White Paper og stille op til 30 minutters Q&A efterfølgende. Mosler er blandt andet kendt for Mosler's Law: “there is no financial crisis so deep that a sufficiently large fiscal adjustment cannot...

Investment & Securities Law netværksmøde 2021-I

Online

Vi glæder os til at byde velkommen til årets første netværksmøde i Investment & Securities Law Netværket. Program 9:00 Velkomst og introduktion til dagens program 9:05 Overblik over Sustainable Finance Disclosure Forordningen Jacob Høeg Madsen, Partner, Kromann Reumert 10:05 Kort "hent en frisk kop kaffe" pause 10:15 Disclosureforordningen i praksis Ole Buhl, Head of ESG,...

Client Management Netværksmøde I-2021

Online

Client Management Netværksmøde Vi glæder os til at byde dig velkommen til næste netværksmøde i Client Management Netværket. Disclosureforordningen, som er en del af EU Kommissionens Action Plan for Financing Sustainable Growth, og som træder i kraft marts 2021, fastsætter nye krav til offentliggørelse af bæredygtighedsrelaterede (ESG) oplysninger i den finansielle sektor. Vi har inviteret...

Fund & Manager Selection netværksmøde 2021-II

Online

Taxonomi Ulrik Løgtholdt Poulsen, Chefkonsulent i Finans Danmark give os et indblik i taxonomi med sit oplæg "Nye EU-regler om bæredygtige investeringer". I to år har EU arbejdet på at skabe rammerne for bæredygtige investeringer. Med vedtagelsen af hhv. disclosure- og taksonomiforordningen er der nu skabt et fælles sprog og definitioner, som er med til...

Asset Allocation netværksdebat 2021-III

Online

Inflation: Is this time really different? Inflation er tilbage, som det måske vigtigste tema for markederne lige nu. Med excess savings, pent-up demand, begyndende genåbning og en gigantisk hjælpepakke i USA, er der rigeligt at holde styr på. Men er vi virkelig på vej mod vedvarende inflation, eller bliver det bare af forbigående karakter? Få...

Investment & Securities Law netværksmøde 2021-II

Online

Vi glæder os til at byde velkommen til årets andet netværksmøde i Investment & Securities Law Netværket. Program 9:00 Velkomst og introduktion til dagens program 9:05 ESG-kravenes implementering fra produktskabelsen til kundens investeringskurv David Moalem, Partner, Bech-Bruun 9:50 Kort "hent en frisk kop kaffe" pause 10:00 Introduktion til Danmarks Genopretningsfond – et statslig investeringsselskab til...

Alternatives Netværksmøde 2021-II

Online

Alternatives - Network Meeting 2021-II Theme - Private Equity & Leverage Investors generally use mean-variance analysis to determine the optimal composition of assets in a portfolio, but because private equity is not traded on public exchanges, the use of standard variance / volatility estimation techniques is not possible. The observed volatility in private equity returns...

Asset Allocation netværksmøde 2021-IV

Danske Bank, Filmsalen Holmens Kanal 12, København K

Temaet for eftermiddagen er at blive klogere på markedet for ETF (Exchange Traded Funds). ETF-markedet udgør en fortsat stigende andel af det globale investeringsunivers og er efterhånden repræsenteret indenfor de fleste typer af aktivklasser. ETF har derfor stor betydning for institutionelle investorer, hvad enten man selv aktivt investerer i dem eller anvender dem til markedsovervågning....

ESG Integration – Netværksmøde 2021-II

Online

ESG Integration - Netværksmøde 2021-II Tema - Finanssektorens Klimaftryk Ofte når der tænkes på klimaaftryk, er det virksomheder inden for udvinding og produktion af fossile brændstoffer, som kommer frem på nethinden, samt større industriproducenter der producerer fysiske varer. Det er nu tid til at kigge lidt indad. Dette korte temamøde i ESG integrationsnetværket ser på...

Fund & Manager Selection netværksmøde 2021-III

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Paris Alligned og Climate Transition Benchmarks Mødet vil belyse de forskellige klima orienteret aktie-benchmark. Indeksudbyderen MSCI vil anskueliggøre, hvordan de forskellige indeks er sammensat og med hvilken egenskaber og karakteristika, man som investor får ved at følge disse. Herefter vil specialister fra Danske formidle deres holdninger og indsigter til brugen af dem, inden vi i fællesskab...

Alternatives Netværksmøde 2021-III

Kosmopol, Auditoriet Fiolstræde 44, København

Alternatives - Network Meeting 2021-III Theme - Theoretic and Operational Due Diligence - Manager Selection and Tax In late 2020, the CAIA Association conducted an in-depth survey among their active members that asked them to look past standard risk and return metrics and share their views on the drivers of manager selection. Some of the...

ESG Integration Netværksmøde 2021-III

DGI Byen Tietgensgade 65, København V

ESG Integration - Netværksmøde 2021-III Tema: Skat Multinationale virksomheder anklages ofte for, med aggressiv skattetænkning, at udnytte internationale skattehuller og inkonsistenser i de globale skatteregler, at placerer overskud til lavskatteområder eller, at undgå at betale deres rimelige andel af skat. Med afsæt i ånden i FN's verdensmål om sikring af finansiering af basale velfærdsydelser, samt...

Forum for Performancemåling netværksmøde 2021-I

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Vi glæder os til at byde velkommen til netværksmøde i Forum for Performancemåling. Til årets første netværksmøde vil Martina Bay, Sampension, Kaspar Jannings, Realdania og Lars-Ole Hansen, Simcorp, give indlæg om rapportering, mens Patrick Houweling, Robeco og Kristoffer Fabricius Birch, LD Fonde vil holde indlæg om faktorinvestering. Dagens netværksaktiviteter er blandt andet “Bordet rundt” med fokus på aktuelle faglige problemstillinger. Alle bedes venligst...

Client Management Netværksmøde II-2021

Kosmopol, møderum 4A Fiolstræde 44, 4. sal, København

Client Management Netværksmøde Vi glæder os til at byde dig velkommen til næste netværksmøde i Client Management Netværket. Vi har inviteret Henning Hansen fra Finanstilsynet og Anders Schelde fra AkademikerPension. Det faglige arrangement efterfølges af den årlige netværksmiddag. Program 14.30 Velkomst 14.35 Klima og investeringer i pensionskasserne - AkademikerPension Anders Schelde, CIO, AkademikerPension 15.10 Bordet rundt efterfulgt...

Netværket for Kommunikation I-2021

Kosmopol, møderum 4A Fiolstræde 44, 4. sal, København

Netværk for Kommunikation Netværk for Kommunikation klæder dig på til at håndtere de kommunikationsudfordringer, du står over for i dit daglige arbejde i den finansielle sektor. Netværkets faglige indhold er fokuseret på den eksterne kommunikation til kunder, medier, samarbejdspartnere, myndigheder og andre interessenter. VI ER TIL FOR Som medlem arbejder du dagligt med kommunikation og...

Asset Allocation netværksmøde 2021-V

PensionDanmark Langelinie Allé 43, København Ø

På det kommende møde i netværket sætter vi fokus på Alternative Investeringer i en Asset Allocation sammenhæng. Hvilke karakteristika har de forskellige typer af Alternative Investeringer, og hvad betyder det for bl.a. afkastkrav, risikoprofil og porteføljeegenskaber? Vi vil forsøge at afdække både den teoretiske og den praktiske tilgang til brugen af Alternativer. Torben Möger Pedersen,...

Alternatives Netværksmøde 2021-V

WEBINAR

Alternatives - Netværksmøde 2021-V Tema: Pensionssektorens Alternative Investeringer Tema: Pensionssektorens alternative investeringer for 500 mia. kr. har bidraget til øget diversificering og stabile afkast. De fleste selskaber har kapacitet til at investere yderligere i alternativer, hvis afkastet vurderes attraktivt i forhold til risikoen. En øget allokering mod alternativer kan ændre selskabernes solvens og likviditet, hvor...

Investment & Securities Law netværksmøde 2021-III

Industriens Pensionsforsikring Nørre Farimagsgade 3, Kbh K

Vi glæder os til at byde velkommen til årets sidste netværksmøde, der vil centrere sig omkring Investeringsscreeningsloven og Nye ansvarsregler i den finansielle sektor. Dagens netværksaktiviteter er blandt andet “Bordet rundt” med fokus på aktuelle faglige problemstillinger. Alle bedes venligst tænke over en aktuel problemstilling, der optager dem/deres organisation, og som det kunne være interessant...

Fund & Manager Selection netværksmøde 2021-IV

Kosmopol, Fiolstræde 44, 4. sal, lokale 4C

Faktor baseret investering indenfor obligationer Faktor baseret investering er et veletableret koncept inden for aktier. Det er dog stadigvæk mindre udbredt inden for obligationer, selvom flere analyser også her underbygger, at afkast og risiko kan forklares ved disse systematiske faktorer. På dette netværksmøde har vi inviteret to forskellige aktive managers ind til at fortælle om...

Asset Allocation netværksmøde 2021-VI

Danske Bank, Bankrådssalen Holmens Kanal 12, København K

Traditionen tro slutter vi året af med et netværksmøde om Outlook. I år er det netværkets egen Morten Odgaard fra Jyske Capital, som vil give os deres 2022 Outlook. Efter Mortens præsentation skal vi debattere 2022 Outlook i netværket. Mødet afsluttes med generel netværksdebat, networking og et glas bobler. Program 13:30 Registrering, networking, kaffe/te/forfriskninger 14:00...

ESG Integration netværksmøde 2021-IV

Kosmopol, Mødesalen Fiolstræde 44, København K

ESG Integrationsnetværksmøde 2021-IV Tema: Klima Vi byder hermed Finansforeningens medlemmer af ESG Integrationsnetværket velkommen til netværksmøde 2021-IV. Mødet sætter fokus på klimaforandringernes indflydelse på, hvordan vi udvikler vores investeringer. Vi satser på at skabe en aktiv dag, hvor medlemmerne, dels får indblik i forskellige måder, hvorpå man tilgår emnet, og dels får mulighed for indbyrdes...

Forum for Performancemåling netværksmøde 2021-II

Sampension Tuborg Havnevej 14, Hellerup

Vi glæder os til at byde velkommen til årets sidste netværksmøde i Forum for Performancemåling. Vi vil bl.a. have fokus på Alternative Investeringer. Dennis Lanther og Thomas Bentzen, CFA fra International Woodland Company vil fortælle om performancemåling i alternative investeringer med erfaringer fra skov og landbrug, mens Majken Hauge fra Sampension vil tale om alternative investeringer fra et Asset Owner perspektiv. Derudover skal vi høre...

Alternatives Netværksmøde 2021-IV

WEBINAR

Alternatives - Netværksmøde 2021-IV Theme - Are Infrastructure Investments an efficient inflation hedge? In several countries around the globe, inflation has reached levels not seen for several years and often pre-GFC. With monetary and fiscal policy being very accommodative and rising energy prices, focus has shifted from deflation to rising inflation. Will it be transitory...

Asset Allocation netværksmøde 2022-I

Online

Klimaforandringerne og de langsigtede afkastforventninger på aktiver Vi lægger året ud med et online netværksmøde i Asset Allocation Netværket. Fokus er på, hvordan klimaforandringerne forventes at påvirke de langsigtede afkastforventninger på aktiver. Steen Winther Blindum fra Nordea vil præsentere bankens analyse og forslag til, hvordan klimapåvirkninger og de mulige tiltag forventes at påvirke den langsigtede globale vækst og...

Client Management Netværksmøde I-2022

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Client Management Netværksmøde Vi glæder os til at byde dig velkommen til næste netværksmøde i Client Management Netværket. Vi har inviteret Peter Køhler Lindegaard, investeringsdirektør, Industriens Pension og Rikke Greve, tidl. Aktier og kredit hos PenSam. Program 12.30 Registrering og sandwiches 13.00 Velkomst 13.10 Peter Køhler Lindegaard, investeringsdirektør, Industriens Pension 14.10 Pause 14.25 Rikke Greve, tidl....

ESG Integration Netværksmøde 2022-I

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

ESG Integration Netværksmøde 2022-I Tema: Impact Investeringer Vi byder hermed Finansforeningens medlemmer af ESG Integrationsnetværket velkommen til netværksmøde 2021-IV. I 2015 introducerede FN de 17 verdensmål og Paris-aftalen blev indgået, det har medført en stigende interesse for impact investering, som dækker over mange forskellige investeringer med mere eller mindre impact. En stor del af investeringer...

Alternatives Netværksmøde 2022-I

Kosmopol, Auditoriet Fiolstræde 44, København

Alternatives - Netværksmøde 2022-I Theme - Fees Private investments have always been characterized by a high fee load as exemplified by the "2&20" market standard. Even after the global financial crisis of 2007/08, fees have stayed stubbornly high, in part due to the relative outperformance of PE, VC etc. in recent years. However, Limited Partners...

Fund & Manager Selection netværksmøde 2022-I

AkademikerPension Smakkedalen 8, Gentofte

Fees til eksterne forvaltere Management fees til eksterne forvaltere udgør ofte en meget væsentlig del af institutionelle investorers samlede investeringsomkostninger. Men hvor store management fees skal eksterne forvaltere have? Hvordan har udviklingen været indenfor management fees? Hvad er mulighederne for genforhandling af fees, og hvordan kan det gøres? Til at svare på dette og mere...

Asset Allocation netværksmøde 2022-II

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Kinesiske aktiver i et asset allocation perspektiv Hvilken rolle bør kinesiske aktier og obligationer spille i den strategiske asset allocation? Giver den aktuelle situation med investorflugt fra Rusland også anledning til en højere risikopræmie på kinesiske aktiver? Og skal den øgede politiske indblanding tilsvarende resultere i en højere risikopræmie i Kina? Disse spørgsmål – og...

Investment & Securities Law netværksmøde 2022-I

NJORD Law Firm Pilestræde 58, 1112 København K

Vi glæder os til at byde velkommen til årets første netværksmøde, der vil have fokus på ESG. Vi skal bl.a. høre om ESG-krav fra produktudvikling til kundens investeringskurv ved David Moalem, Partner hos Bech-Bruun, om implementering af ESG i asset management praksis ved Søren Larsen, Head of ESG, Nykredit, om processer og tilgang for screening og implementering: børsnoterede...

ESG Integration Netværksmøde 2022-II

Nordea - Mødelokale A6.03 Grønjordsvej 10, København S

ESG Integration Netværksmøde 2022-II Tema: Netværksdebat og daglige udfordringer Finansforeningen/CFA Society Denmark byder medlemmerne af ESG Integrationsnetværket velkommen til netværksmøde 2022-II. Ved mødet har vi valgt at fokusere på dialog, netværksdebat og de daglige udfordringer I møder i hverdagen. Vi har derfor bedt Jacob Frandsen fra Summa Equity sparke dagen i gang med et opdaterende...

Forum for Performancemåling netværksmøde 2022-I

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, Kælderen, København K

Vi glæder os til at byde velkommen til årets første netværksmøde i Forum for Performancemåling. Vi har inviteret Stephen Campisi, CFA, Managing Director of The Pensar Group hele vejen fra USA til at gøre os klogere på Mathematics of Risk Attribution and Its Ex-Ante Applications Presentation og Fund Evaluation in a Portfolio Context. Der er...

Client Management Netværksmøde II-2022

IDA, Kalvebod Brygge 31, Kbh V.

Client Management Netværksmøde Vi glæder os til at byde dig velkommen til næste netværksmøde i Client Management Netværket. Vi har inviteret Niels-Ulrik Mousten, professionelt bestyrelsesmedlem, til at fortælle om trends inden for ESG, i lyset af nuværende situation, samt en vurdering af, hvorvidt det kommer til at betyde, at pensionskasserne (ledelse inkl. bestyrelse) kommer til at...

Alternatives Netværksmøde 2022-II

Kosmopol, Auditoriet, 1 sal Fiolstræde 44, København K

Alternatives - Netværksmøde 2022-II Bemærk: Lokaleændring til Auditoriet på 1. sal Tema: demokratisering af alternative investeringer – særligt fokus på retail. Institutionelle investorer har i en længere årrække øget deres investeringer i alternative investeringer markant, bl.a. udløst af lave renter, ønsket om risikospredning og mulighederne for et overnormalt afkast sammenlignet med traditionelle aktivklasser. Men hvad...

Asset Allocation netværksmøde 2022-III

Danske Bank, Bankrådssalen Holmens Kanal 12, København K

Hvordan sikrer du din portefølje mod den næste nedtur? Hvordan sikrer man sin portefølje mod negative overraskelser uden, at det går for meget ud over afkastet? Hvordan afdækker man halerisikoen på en aktieportefølje eller sikrer sig mod store stigninger i inflationen? Disse og andre spørgsmål relateret til afdækning af halerisiko, diversifikation med mere, er emnerne...

Fund & Manager Selection netværksmøde 2022-II

Realdania Jarmers Plads 2, København V

Porteføljesammensætning i et multi-stilfaktor univers. Er faktorer stadigvæk forklarende for investeringsafkastet, og hvordan kan man sammensætte en portefølje med eksponering til flere forskellige faktorer uden, at de udvander hinanden og forbliver en signifikant risiko eksponering til porteføljen. På netværksdagen får vi besøg af to foredragsholder og eksperter til at give deres syn på dette, nemlig...

Investment & Securities Law netværksmøde 2022-II

MBK Pilestræde 61, 1112 København K

Vi glæder os til at byde velkommen til årets anden netværksmøde, der vil have fokus på what you need to know about U.S. securities laws, rules and regulations. Vi har inviteret Mark Berman, CEO, CompliGlobe til at gennemgår nogle af de grundlæggende forhold om de amerikanske regler på værdipapirområdet, som man som virksomhed uden for USA bør kende. Mark Berman er...

Asset Allocation netværksmøde 2022-IV

MBK Pilestræde 61, 1112 København K

Inflationen har overrasket centralbanker og investorer verden over, hvordan undgår vi, at det sker igen? Hvad har vi lært omkring inflationsdannelsen i perioden under og efter Covid, og hvordan skal vi forecaste inflationen? Er Philipskurven bragt til live igen, eller er det alene penge- og finanspolitikken, der afgør inflationen? Vi har inviteret Peter Lihn Jørgensen,...

Client Management Netværksmøde III-2022

Vartov, opgang H Farvergade 27, København K

Client Management Netværksmøde Vi glæder os til at byde dig velkommen til næste netværksmøde i Client Management Netværket. Vi har inviteret Anne-Marie Guldbrandsen, Kromann Reumert, Kristjan Jespersen, CBS, og Kristoffer Birch, LD, til at fortælle om ESG fra perspektiver. Program 13.00 Ankomst og registrering 13.30 Velkomst 13.35 Anne-Marie Guldbrandsen, Kromann Reumert 14.20 Kristjan Jespersen, CBS 15.00...

Fund & Family Offices Netværk – Introduktionsmøde 2022

Selected Car Collection Stensgårdvej 15-17, Middelfart

Mange værdsætter følelsen af et stærkt og professionelt netværk, hvor man i trygge rammer vender problemstillinger med kollegaer i branchen. Værdsat er også muligheden for fascinerende eller overbevisende foredrag, som giver ny viden. Og de fleste ønsker sig sandsynligvis en langvarig job- eller personlig udvikling af eksempelvis kompetencer eller relationer. At det også kan være...

ESG Integration Netværksmøde 2022-III

Nordea - Mødelokale A6.03 Grønjordsvej 10, København S

Tema - Konsekvenserne af den nuværende energikrise på ESG-integration, selektion og risikostyring. Den danske energiindustri har gennem de sidste 40 år skabt forbilledlige resultater i et samspil med politiske beslutninger, innovationskraft i dansk erhvervsliv og velvillige finansieringskilder fra bl.a. danske pensionskasser. I 2022 med galoperende inflation, krig i Europa og forsyningssikkerhed tilbage på dagsordenen, så...

Alternatives Netværksmøde 2022-III

Kosmopol, Grossererens Mødelokale Fiolstræde 44, København K

Tema: Private debt, stigende renter, stigende konkursrisiko og hvem bliver måske Sorteper? I maj 2022 udtalte IMF, at krigen i Ukraine har udløst en dyr humanitær krise, som kræver en fredelig løsning. De økonomiske skader fra konflikten vil bidrage til en betydelig opbremsning i den globale vækst i 2022 og øge inflationen. Sideløbende har genrejsningen...

Fund & Manager Selection netværksmøde 2022-III

BankInvest Bredgade 40, København K

ESG Først vil Linnea Rindorf, der er Senior ESG Manager hos BankInvest, give en kort indflyvning til Bæredygtige investeringer. Derefter vil Jacob Lindberg, Associate ESG & Climate, Nordic Client Coverage, MSCI give et indblik i deres ESG data relateret til EU Taksonomien og deres SDG alignment data. Til sidst vil Ulrik Fugmann, co-CIO Environmental Strategies...

Forum for Performancemåling netværksmøde 2022-II

Realdania Jarmers Plads 2, København V

Vi glæder os til at byde velkommen til årets sidste netværksmøde i Forum for Performancemåling. Vi vil have fokus på ESG. Mette Bergenstoff Sletbjerg fra C Worldwide Asset Management vil fortælle om ESG fra kapitalforvalterens synspunkt. Jacob Ehlerth Jørgensen fra Sampension vil tale om ESG set fra en asset owner vinkel og Nykredits ESG-team vil...

Asset Allocation netværksmøde 2022-V

Nordea Nicolai Eigtveds Gade 8, København K

Traditionen tro slutter vi året af med et netværksmøde om Outlook. I år er det netværkets egen Anders Lund Larsen, CFA fra Velliv, som vil give os deres 2023 Outlook. Efter Anders præsentation skal vi debattere 2023 Outlook i netværket. Mødet afsluttes med generel netværksdebat, networking og et glas bobler. Program 13:30 Networking, registrering og...

ESG Integration Netværksmøde 2022-IV

Kosmopol, Auditoriet Fiolstræde 44, København

Tema – Landeeksklusioner, er det nu så simpelt? Eksklusion af lande og virksomhederne som opererer i investeringsmæssigt betændte lande, har taget til, ikke mindst i lyset af Ruslands overgreb på Ukraine og arbejdsforholdene under forberedelserne til VM i Qatar eller Kinas systematiske overtrædelse af menneskerettighederne. Eksklusion af lande er en disciplin som for mange forvaltere...

Alternatives Netværksmøde 2022-IV

PFA Pension, Auditoriet Sundkrogsgade 4, København Ø

Alternatives - Netværksmøde 2022-IV Tema: intraperiodiske værdiansættelser, likvide benchmarks som pejlemærker og risikorapportering under stressede markedsforhold Finanstilsynet undersøgte i 2020 pensionssektorens løbende værdiansættelse af deres alternative investeringer indenfor private equity, kredit, infrastruktur og ejendomme med baggrund i markedsudsvingene udløst af COVID-19. Undersøgelsen afdækkede betydelige forskelle i værdireguleringerne for de undersøgte aktivkategorier i forhold til de...

ESG Integration Netværksmøde 2023-I

Danske Bank - Lyngby Parallelvej 17, Kongens Lyngby

Tema: Udfordringer med ESG-drevne strategier Igennem de seneste år er der kommet flere og flere ESG strategier i takt med at klimapartnerskaber og SFDR har fået større betydning. På mødet vil vi med udgangspunkt i aktier og kreditobligationer se på udfordringerne ved at sammensætte en ESG dreven strategi, hvilke aktiver kan indgå, hvordan benchmarkes de...

Fund & Family Offices – Netværksmøde 2023-I

WILLUM WINDOW COLLECTION Maskinvej 4, Søborg

Tema: Alternative investeringer - Skattemæssige due diligence og de fremtidige afkastdrivere Velkommen til det første netværksmøde for fonde og Family Offices. Vi har oprigtigt glædet os til at indbyde det nye netværk til videndeling og debat. Alternative investeringer i form af private equity, private debt og ejendomsfonde udgør en stigende andel af allokeringer i de...

Alternative Investments – Network Meeting 2023-I

Kosmopol, Auditoriet Fiolstræde 44, København

Theme - Alternative investments and long term market assumptions Allocating an investment portfolio is basically a competition between risk and return characteristics of the investment opportunities at hand at any given time, with various constraints of course. Thus having an opinion on risk and return is crucial. Alternatives is not a homogenous asset group and...

Client Management Netværksmøde I-2023

Kosmopol, møderum 4A Fiolstræde 44, 4. sal, København

Client Management Netværksmøde Vi glæder os til at byde dig velkommen til næste netværksmøde i Client Management Netværket. Vi har inviteret Per Grønborg, Børsen, Jan Østergaard, Industriens Pension, og Christian Tarp, PwC, til at fortælle om værdiansættelsen af private assets. Program 12.00 Ankomst, registrering og sandwiches 12.30 Velkomst v/ Christian Farø, Jyske Bank og Client Management...