26
April
10:00 — 12:00
Kosmopol, Auditoriet, 1 sal, Fiolstræde 44, København K, 1171
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

Dansif inviterer Finansforeningens medlemmer til et fagligt indlæg ved Klimarådet, sidste års vinder af Finansforeningens ESG-Pris, sponsoreret af Dansif, om status og udfordringer for dansk klimapolitikJørgen Elmeskov, Rådsmedlem, Klimarådet vil præsentere Klimarådets seneste bedømmelse af fremskridtene mod at opfylde Klimalovens krav om en reduktion i udledningerne på 70% i 2030. Derudover, vil Michael Minter, programchef for CONCITOs program om Fremtidens fødevarer, give en situationsbeskrivelse og redegøre for de vigtigste elementer i de kommende årtiers omstilling til et mere klimavenligt og bæredygtigt fødevaresystem. Arrangementet afsluttes med et let frokost fra kl. 11.30-12.00.

***

Status og udfordringer for dansk klimapolitik
Jørgen Elmeskov, Rådsmedlem, Klimarådet – læs mere her

Med afsæt i en kort præsentation af Klimarådet og dets rolle vil Jørgen Elmeskov præsentere Klimarådets seneste bedømmelse af fremskridtene mod at opfylde Klimalovens krav om en reduktion i udledningerne på 70% i 2030. På den baggrund diskuteres nogle væsentlige politiktiltag for at komme i mål med de 70% og videre på vej mod netto-nul udledninger i 2050, inklusive en drivhusgasafgift, yderligere udbygning med vedvarende energi, og etablering og udbygning af PtX. I forlængelse af det sidste vil Jørgen Elmeskov understrege de langsigtede – og for investorer relevante – bindinger som et behov for kulstof sekvestrering og begrænsede mængder af kulstof punktkilder sætter på den fremtidige PtX udbygning.


Omstillingen af fødevaresystemet set i et globalt perspektiv
Michael Minter, Programchef, Fremtidens fødevarer, CONCITO – læs mere her.

Fødevaresektoren står for godt en fjerdedel af de globale drivhusgasudledninger og er samtidig en af de største årsager til tab af biodiversitet. Derfor får vi ikke sikret en sund og bæredygtig planet uden en omfattende grøn omstilling af verdens fødevareproduktion og -forbrug. Hovedfokus i omstillingen af fødevaresystemet i Danmark og globalt bør være at sikre tilstrækkeligt med sund mad på mindst mulig plads med mindst mulig drivhusgasudledning og mindst mulig negativ påvirkning af natur, miljø og dyrevelfærd. Michael Minter giver en situationsbeskrivelse og redegør for de vigtigste elementer i de kommende årtiers omstilling til et mere klimavenligt og bæredygtigt fødevaresystem.

Hvem kan deltage: 

Medlemmer af Dansif og Finansforeningen.

Tilmelding:

Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse bedes man tilmelde sig via mail til dansif@dansif.dk. NB: Der er et begrænset antal pladser, og det er derfor efter princippet først-til-mølle.

Details

Date:
26. April 2022
Time:
10:00 - 12:00
Event Category: