28
August
8:30 — 12:00
Kosmopol, Mødesalen, Fiolstræde 44, København K, 1171, Denmark
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

ESG Integrationsnetværksmøde 2020 II

Tema: Eksklusioner

Mange investorer begyndte rejsen med inddragelse af ansvarlige investeringer via eksklusioner i investeringsuniverset. I dag er eksklusioner både blevet mere nuancerede og omfatter flere og flere aktiver, samtidig er eksklusioner blevet udfordret af det øgede engagement via aktivt ejerskab. Hvad er bevæggrundene for eksklusioner og hvordan implementeres de, uden at der gås på kompromis med afkastet?

Dagens netværksmøde indledes af Thomas Meinert Larsen, talsperson for gruppen AnsvarligFremtid, der arbejder for, at danske finansielle institutioner ekskluderer kul, olie og gasaktiver i deres porteføljer. Han vil blandt andet tale om eksklusion som et værktøj til, at sikre et godt afkast og at styrke den grønne omstilling.

De efterfølgende indlæg kommer fra netværkets egne deltagere og organisationer med to indlagte debatrunder.

Selskabsvinklerne følges op med et aktieindlæg af Søren Resen Steenstrup, CFA, fra Tryg, som vil se på “omkostningen” ved eksklusion i form af forværret afkast/risiko-forhold i en efficient rand, tracking error til benchmark og tab i scenarier. Endelig også et bud på “løsning” via faktorinvestering, hvor eksponering fra det fravalgte kan genfindes i andre tilladelige aktier. Hans indlæg følges op af kreditvinklen som Cecilie Hoffmeyer, Danske Bank Wealth Management leverer. Hun vil se på eksklusioner i et kreditunivers, hvor ikke mindst risikoen for fallitter er væsentligt, samtidig med at man ikke er ejer af selskabet. Dertil dilemmaet hos en kapitalforvalter, at lave investeringer til flere investorer med forskellige eksklusionsønsker.

Selskabsvinklen afsluttes med en debatrunde med Kenneth Winther, CIO hos Realdania som facilitator og ordstyrer.

Med dagens sidste to indlæg, forlader vi selskabsvinklen og ser i stedet på stater, skat og illikvide aktiver. Her vil Ann Frank Andresen, Head of Research, EMD teamet hos Nordea Asset Management ser på EMD universet, hvor ESG udfordringer er et hverdagsissue og hvor det direkte engagement er besværligt.  Hun efterfølges af Jens Christian Britze, Head of Tax hos PKA, som vil runde af med fokus på skattemæssige eksklusioner indenfor alternative investeringer, men også kravspecifikationer for mere illikvide investeringer. Det kan være investeringstyper der ofte havner i konstruktioner og geografiske placeringer, der har til hensigt at undgå problemer med dobbeltbeskatning m.v., men hvor historiske konstruktioner i dag også bliver kaldt skattely. I nogen omfang venter vi også, at Jens Christian vil berøre eksklusionsprocesser for noterede investeringer. Nogle af de spørgsmål vi søger svar på er, om der er læringer fra ekskludering af noterede investeringer vi kan benytte mere systematisk ved eksempelvis alternative investeringer? Og hvor går grænsen og hvilke konstruktioner bør ekskluderes?

Statspapirer og illikvide aktiver afsluttes på samme måde som under selskabsdelen, med en debatrunde med Inger Huus-Pedersen, CFA, Chief Portfolio Manager fra PKA, som facilitator og ordstyrer.

Program

fra 08:30 Networking, morgenbuffet og registrering
09:00 Velkomst og introduktion til dagens program
09:05 Keynote om eksklusioner – AnsvarligFremtid
Thomas Meinert Larsen, AnsvarligFremtid
09:35
Eksklusion – Selskabsvinklen – Aktier
Søren Resen Steenstrup, CFA, Tryg Investments
10:05
Eksklusion – Selskabsvinklen – Kreditter
Cecilie Hoffmeyer, Portfolio Manager, Danske Bank
10:25
Debatrunde
Facilitator/ordstyrer – Kenneth Winther, CIO, Realdania
10:40
Kaffe & networking
10:55
Eksklusion – Statspapirvinklen – EMD
Ann Frank Andresen, Head of Research, EMD team hos Nordea Asset Management
11:15
Eksklusion – Alternativer og skattemæssige eksklusioner
Jens Christian Britze, Head of Tax, PKA
11:35
Debatrunde
Facilitator/ordstyrer – Inger Huus-Pedersen, CFA, Chief Portfolio Manager, PKA
11:50  Afrunding og tak for i dag

Talerne

Thomas Meinert Larsen

AnsvarligFremtid

Thomas Meinert Larsen er talsperson for netværket AnsvarligFremtid, som arbejder for at investorer skal frasælge investeringer i etisk problematiske og høj-risikable kul, olie og gasselskaber. AnsvarligFremtid har i Danmark været med til at sætte dagsordenen for diskussionen omkring problematiske investeringer i fossil energi, og har således være medvirkende til at et stigende antal investorer har revideret deres indsats for det aktive ejerskab samt gennemført konkrete frasalg af fossile investeringer.

Søren Resen Steenstrup, CFA

Tryg Investments

Søren Resen Steenstrup er Chefanalytiker i Tryg, hvor han gennem de seneste 10 år har fokuseret på aktiestrategier, forvalterudvælgelse og i de senere år ESG-integration. Søren har skrevet artikler i bl.a. Journal of Investing og Finans/Invest, og er derudover tilknyttet Copenhagen Business School som undervisningsassistent i finansiering. Søren er uddannet cand.polit fra Københavns Universitet i 2011 og er CFA.

Cecilie Hoffmeyer, Portfolio Manager

Danske Bank

Cecilie Hoffmeyer arbejder som Portfolio Manager hos Danske Bank Asset Management, med fokus på kreditobligationer.
Hun kom til Danske Bank i 2008 og arbejdede inden da et par år hos BankInvest som analytiker på asiatiske selskaber.
Cecillie har en MSc i Applied Economics and Finance fra Copenhagen Business School.

Ann Frank Andresen, Head of Research, EMD

Nordea Asset Management

Ann Frank Andresen analyse og ESG-enheden i EMD-teamet. Blandt flere væsentlige opgaver, udvikler teamet værktøjer, der bruges i ESG-analyse af både lande og virksomheder. Ann er medlem af UNPRI’s arbejdsgrupper Sovereign Working Group on Sovereign Engagement og ESG Integration. Ann er også en af de 50 bæredygtige ambassadører i Nordea. Hun begyndte sin karriere i 1998 som Fixed Income analytiker hos Danske Markets. I 2008 tiltrådte hun en stilling som porteføljechef for Fixed Income i Sparinvest og fik i 2012 ansættelse i Nordea Investment Management som salgsporteføljechef / produktchef.

Jens Christian Britze, Head of Tax

PKA

Jens Christian Britze er skattechef hos PKA hvor han arbejder med både investerings due diligence, skatteansvarlighed, moms og PAL. Han er uddannet cand.merc.-jur. og chartered accountant (England & Wales).

Jens Christian har altid arbejdet med investeringer og skat – både på rådgiversiden (PwC London; KPMG/EY Danmark) samt på investorsiden (ATP; PKA). Jens Christian er medlem af F&Ps skatteudvalg, PwCs internationale skattechefs netværk for institutionelle investorer samt flere internationale samarbejder omkring ansvarlig skatteadfærd.

Kun for medlemmer af ESG Integrationsnetværket.

Et medlemskab af et netværk koster årligt kr. 4.500 ekskl. moms. Du kan læse mere om netværket her.

Kontakt os på mail@finansforeningen.dk, hvis du er interesseret i at høre mere om netværket.

CFA PL credits
If you are a CFA Institute member, you are eligible to record 2 PL credits for your participation in this meeting.

Details

Date:
28. August 2020
Time:
8:30 - 12:00
Event Category: