08
October
16:00 — 18:10
Online via Zoom
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

CBS/Center for Corporate Governance inviterer til webinar d. 8. oktober inden for emnet “Finansielle virksomheder og deres ledelseskompetencer”. Samme dag udkommer Finansforeningens Finans/Invest 5-20, hvor Hanne Søndergaard Birkmose og Lars Ohnemus på baggrund af Finanstilsynets rapport “Anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder” diskuterer en række forhold, som, de finder, er af central betydning for fastlæggelsen af kravene til ledelsen i pengeinstitutter m.fl.

***

Finansielle virksomheder som pengeinstitutter, realkreditinstitutter, betalingsinstitutter og e-pengeinstitutter har en central samfundsmæssig betydning, og det er af den grund væsentligt, at den ledelse, der er i spidsen for sådanne virksomheder, har de rette kompetencer, strategisk perspektiv og indsigt.

Finanstilsynet har senest udgivet rapporten “Anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder”, som kan få vidtrækkende konsekvenser for den kommende generation af ledere i denne sektor.

Det er dog ikke alene hensynet til den finansielle stabilitet, der bør være styrende for, hvilke kompetencer der er de rette, når f.eks. direktionsmedlemmer skal udvælges. De finansielle virksomheder står i disse år over for omfattende ændringer i deres forretningsmodeller som følge af bl.a. digitalisering (fintech), ændrede efterspørgselsmodeller og øget international konkurrence. Især bankernes afkast har været markant faldende over en længere tidsperiode.

Rapporten er både i pressen og af forskellige aktører bl.a. blevet kritiseret for, at man fastlåser de nuværende ledelsesmodeller, når man stiller et krav om 10 års erfaring, der bliver ikke fokuseret nok på diversitet (køn, nationalitet, alder, uddannelse mv.) og ikke mindst, at det kan skade både aktionærernes og medarbejdernes interesse.

Program

16.00
Velkomst og Introduktion – Lars Ohnemus, Center for Corporate Governance, CBS

16.10
Er rapportens anbefalinger tilfredsstillende og tidssvarende givet de udfordringer sektoren står over for? Professor Nina Smith, Formand Forenet Kredit (Hovedaktionær i Nykredit)

16.35
Hvad kunne være de juridiske konsekvenser, hvis rapportens anbefalinger bliver implementeret? Professor Hanne Søndergaard Birkmose, Aarhus Universitet

17.00
Hvilke retningslinjer har været styrende for styregruppen? Professor Ken L. Bechmann, CBS

17.20
Hvad er baggrunden for rapportens konklusioner og er de rejste kritikpunkter fair?
Rikke-Louise Ørum Petersen
, Juridisk vicedirektør Finanstilsynet og formand for styregruppen for rapporten “Anbefalinger til fastlæggelse af kompetence- og erfaringskrav samt ansvarsområder”

17.40-18.10
Paneldebat:
Nina Smith (Forenet Kredit), Hanne Søndergaard Birkmose (professor Aarhus Universitet), Ken L. Bechmann (professor CBS), Rikke-Louise Ørum Petersen (Finanstilsynet) og Steen Lund Olsen (Finansforbundet)

CFA Institute PL credits

If you are a CFA Institute member, you are eligible to record 2 PL credits for your participation in this meeting

Details

Date:
8. October 2020
Time:
16:00 - 18:10
Event Category:
Organizer:
CBS