28
June
15:45
Galleri Krebsen, Studiestræde 17A, 1. sal
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

Foreningernes ordinære generalforsamlinger – Finansforeningen og CFA Society Denmark

København, den 7. juni 2016

Til medlemmerne i Finansforeningen

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Finansforeningen

tirsdag den 28. juni 2016 kl. 16.00

hos Galleri Krebsen, Studiestræde 17A, 1. sal, København

Dagsorden

Dagsorden i h.t. vedtægternes §5, stk. 5 lyder som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens aktiviteter
i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.

Bestyrelsen beder generalforsamlingen om bemyndigelse til at arbejde for en ny kontingentstruktur med flere medlemskategorier. Formålet er at tiltrække nye og bevare eksisterende medlemmer samt øge incitamentet til deltagelse i foreningens møder.

§ 5, stk. 4 Forslag fra medlemmerne må, for at komme til
behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til
bestyrelsen senest 14 dageinden generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for
næste regnskabsår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen:

Lars Bo Bertram (formand) – Sanne Fredenslund – Thomas Steen Hansen – Niels Elmo Jensen – Henrik Gade Jepsen – Thomas Overvad – Lars Rhod Søndergaard (kasserer)

Priser

Medlemmer: Gratis
(Kun for medlemmer)
Tilmelding på mail@finansforeningen.dk

Details

Date:
28. June 2016
Time:
15:45
Event Category: