29
September
15:00 — 17:15
CBS, Solbjerg Plads 3, lokale: SP210
CBS, Solbjerg Plads 3, lokale: SP210
Loading Events
  • This event has passed.

Forensic Accounting – kreativ men lovlig pynt på regnskabet

Hvordan kan man bruge regnskabs- og selskabslovgivningen til at få års-
rapporterne til at se pænere ud ved kreativ brug af regnskabsreglerne.

Forensic accounting har grebet om sig især i USA og England, og de
institutionelle investorer køber sig i stigende omfang til rapporter om konkrete
selskabers regnskabspraksis.

Vi har bedt tre eksperter om at give en status for fænomenet og dets betydning
​for investorerne.

Program

15.00 Registrering, kaffe

15.30 Velkomst ved Finansforeningen

15.35 Forensic accounting for regnskabsaflæggere
Henrik Steffensen, partner, Head of Assurance & Accounting Services, PwC​

16.00 Forensic accounting for regnskabslæsere
Brian Christiansen, partner, Head of Risk Assurance, PwC

16.25 Forensic accounting for aktieanalytikere
Niels Granholm-Leth, Head of Research, Carnegie Investment Bank

16.50 Spørgsmål og svar

17.15 Tak for i dag

Om talerne

Henrik Steffensen

Global IFRS-partner, København. Henrik Steffensen er partner og leder af PwC´s revisions- og regnskabsfaglige afdeling. Henriks ekspertise omfatter rådgivning om komplekseIFRS problemstillinger, årsregnskabsloven, selskabslovgivning, bogføringsloven, køb og salg af virksomheder og offentlige regnskabsaflæggelse. Hans kunder omfatter store og mellemstore virksomheder inden for både den private og offentlige sektor.
Medlem af PwC´s globale IFRS netværk, med særligt fokus på indtægtsindregning, pensionsforpligtelser, hensatte forpligtelser og præsentation af resultatopgørelser.

Brian Christensen

Statsaut. revisor med særlig indsigt i bl.a. Corporate governance, CSR, Risk management. Brian Christiansen er partner og leder af PwC’s Risk Assurance afdeling. Afdelingen beskæftiger sig med med identifikation og håndtering af finansielle, operationelle, kommercielle og regulatoriske risici, og består af eksperter indenfor bl.a. intern revision, csr, corporate governance, it, korruption og bestikkelse, risk management m.v.
Brians ekspertise omfatter revision og rådgivning til store og mellemstore danske og internationale virksomheder.

Niels Granholm-Leth

Aktieanalysechef (cand. merc.) hos Carnegie Bank med over 20 års erfaring indenfor aktieanalyse af børsnoterede selskaber i Europa. Har analyseret en række forskellige sektorer og fungerer som sparringspartner og coach for nye aktieanalytikere med fokus på regnskabsforståelse, modelbygning, værdiansættelse og skrivning af aktieanalyser. Kan ofte høres som taler ved arrangementer om finansiel kommunikation og er formand for Finansforeningens Regnskabsudvalg samt dommer ved PwC’s årlige regnskabspriser. Niels har tidligere arbejdet for SEB, Danske Bank i Danmark og Sverige samt for Berlingske Tidende.

Priser

Medlemmer: kr. 625
Ikke-medlemmer: kr. 1475

Details

Date:
29. September 2016
Time:
15:00 - 17:15
Event Category: