27
June
16:00 — 17:00
Galleri Krebsen, Studiestræde 17A, 1. sal, København K
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

Generalforsamlinger i Finansforeningen og i CFA Society Denmark

Hvis du som medlem ønsker at sidde med til generalforsamlingerne, bedes du give besked på mail@finansforeningen.dk.
København, den 5. juni 2018
Til medlemmerne i Finansforeningen

FINANSFORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Finansforeningen onsdag den 27. juni 2018 kl. 16.00 hos Galleri Krebsen, Studiestræde 17A, København.

DAGSORDEN

iht. vedtægternes §5, stk. 5 lyder som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
I h.t. vedtægternes §5, stk. 4 skal forslag fra medlemmerne, for at komme til behandling på den or­dinære generalfor­samling, være indgivet til bestyrelsen senest 14 dage in­den generalfor­samlingen.
Bestyrelsen foreslår at vedtægternes §6 (nye formuleringer understreget) ændres således:
Foreningens ledelse består af en bestyrelse på 5 – 7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 3 år ad gangen, således at 1-3 medlemmer er på valg hvert år på den ordinære generalforsamling. Fratrædende medlemmer kan genvælges.
Den til enhver tid siddende bestyrelsesformand for foreningen Dansif skal, så længe samarbejdsaftalen mellem Finansforeningen og Dansif er gældende, altid udgøre et af medlemmerne af Finansforeningens bestyrelse.
Det skal oplyses, at der kræves kvalificeret majoritet for at forslaget kan godkendes.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Jf. ovenstående forslag indstilles Johan Mellerup til valg.
6. Valg af revisor.
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen:
Lars Bo Bertram (formand) – Erling Skorstad (næstformand) – Hasse Jørgensen – Thomas Overvad – Thomas Steen Hansen – Henrik Gade Jepsen – Lars Rhod Søndergaard (kasserer)

Link til eksisterende vedtægter

English

Copenhagen, 5 June 2018
To all members of CFA Society Denmark

ORDINARY GENERAL ASSEMBLY – CFA SOCIETY DENMARK

We hereby convene all members of CFA Society Denmark to the Annual General Assembly which will take place on Wednesday 27 June at approx. 4:15 p.m. (after The Danish Finance Society’s general assembly) at Galleri Krebsen, Studiestræde 17A, 1st floor, Copenhagen.

AGENDA

according to the society’s articles:
1. Election of a Chairman of the assembly
2. The Board reports on the Society’s activities during the year
3. The treasurer presents the audited accounts
4. Proceedings on proposals received
5. Election of board members
6. Election of minimum one auditor
The meeting will be conducted in Danish.
With compliments,
The Board of Directors:
Lars Bo Bertram (Chairman) – Erling Skorstad (Vice Chair) – Ken L. Bechmann – Jesper Berg – Sanne Fredenslund – Lars Rhod Søndergaard (Treasurer)

Details

Date:
27. June 2018
Time:
16:00 - 17:00
Event Category: