05
July
16:00 — 16:45
Kosmopol, Fiolstræde 44
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

Generalforsamlinger i Finansforeningen og i CFA Society Denmark

Deltagelse er gratis. Af hensyn til den praktiske tilrettelæggelse af mødet bedes deltagere tilmelde sig på mail@finansforeningen.dk senest d. 30. juni 2023. Vi byder på kaffe og snacks efter mødet.

FINANSFORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Finansforeningen tirsdag den 5. juli 2023 kl. 16.00 hos Finansforeningen, Fiolstræde 44, 2.th, 1171 København K.

DAGSORDEN

iht. vedtægternes §5, stk. 5 lyder som følger:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for næste regnskabsår.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen:
Erling Skorstad (formand) –  Thomas Steen Hansen (næstformand) – Lars Rhod Søndergaard (kasserer) – Karen Dortea Abelskov – Dewi Dylander – Anders Damgaard

Link til vedtægter

ORDINARY GENERAL ASSEMBLY – CFA SOCIETY DENMARK

We hereby convene all members of CFA Society Denmark to the Annual General Assembly which will take place on Wednesday 5 July at approx. 16.15 p.m. (after The Danish Finance Society’s general assembly) at CFA Society Denmark, Fiolstræde 44, 2.th, 1171 Copenhagen K.

AGENDA

according to the Society’s articles:
1. Election of a Chairman of the assembly
2. The Board reports on the Society’s activities during the year
3. The treasurer presents the audited accounts
4. Proceedings on proposals received
5. Election of board members
6. Election of minimum one auditor
The meeting will be conducted in Danish.
With compliments,
The Board of Directors:
Erling Skorstad (Chairman) – Thomas Steen Hansen (Vice Chair) – Lars Rhod Søndergaard (Treasurer) – Ken L. Bechmann – Sanne Fredenslund – Thomas Overvad

Link to articles

Details

Date:
5. July 2023
Time:
16:00 - 16:45
Event Category: