05
March
13:30 — 17:00
MBK, Pilestræde 61, København K, 1112, Denmark
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

ARRANGEMENTET ER AFLYST!

Vi arbejder på at finde en ny dato for gennemførsel.

Næste arrangement i serien omkring negative renter fokuserer på de afledte effekter på kapitalmarkederne.

Med en negativ nominel rente og et jævnt om end relativt lavt inflationsniveau, så garanterer sikre obligationer et entydigt negativt realafkast. Men ikke desto mindre forekommer der fortsat at være solid efterspørgsel efter dem. Hvorfor er det tilfældet? Og er det en tendens man kan forvente vil fortsætte?

Et væsentligt input er de regulatoriske forhold, som ”tvinger” mange investorer til at holde sikre obligationer.

Til at belyse dette vil Jesper Thye-Østergaard og Jesper Bach Schultz fra Nordea og Danske Bank fortælle om de nuværende og kommende rammevilkår, der kan og vil påvirke obligationsefterspørgslen.

De næste to indlæg tager afsæt i investorsiden. Det ene i form af en ”ureguleret” langsigtet investor repræsenteret ved Bertil From, CFO for Lundbeckfonden. Det andet repræsenterer den regulerede men stadig langsigtede investor i form af Sampension ved CIO Henrik Olejasz Larsen.

Begge vil berøre hvorfor og i hvilket omfang obligationer indgår i deres porteføljekonstruktion – og ikke mindst om der er ændringer undervejs afledt af de negative renter.

Program

13.30 Registrering, kaffe/te
14.00 Velkomst og introduktion til dagens program
14.05 En belysning af den regulatoriske efterspørgsel efter obligationer fra banker såvel som pensionssektor

Jesper Thye-Østergaard, Co-Head of xVA Trading and Funding Nordea

Anders Frank-Læssøe, Head of Liquidity & Funding, Nordea Treasury & ALM

Jesper Bech Schultz, Risk Advisory, Danske Bank

15.00 Kaffepause
15.30 Har obligationer en plads i en god portefølje?

Henrik Olejasz Larsen, CIO, Sampension

16.15 Obligationer – et nødvendigt onde

Bertil From, CFO, Lundbeckfonden

17.00 Tak for i dag

Talerne

Henrik Olejasz Larsen er cand. polit. og har siden 2007 været investeringsdirektør Sampension. Før dette var han Chief Risk Officer i ATP og tidligere ansvarlig for Structured Finance i Carnegie Bank, Danmark, direktør og chef for finansafdelingen i Danske Bank, administrerende direktør i Juristernes og Økonomernes Pensionskasse og i mange år i BRFkredit, senest som fondsdirektør.

Bertil From er CFO i Lundbeckfonden. Bertil From har ansvar for styring af fondens aktiver på ca. DKK 70 mia., der spænder fra de datterselskaberne Lundbeck, ALK-Abello og Falck over direkte biotek venture investeringer til en diversificeret investeringsportefølje.

Før Bertil From kom til Lundbeckfonden in 2006 har han arbejdet i Danske Bank med ansvar for kredit porteføljestyrring og kreditanalyse, og han har arbejdet i Danmarks Nationalbank og De Økonomiske Råd, Sekretariatet.

Han sidder i betyrelserne for Obel-LFI Ejendomme A/S, Aage V. Jensen Naturfond, Nordic Corporate Investment A/S og LFI Silva Investments A/S.

Bertil From er Cand Polit og har en Executive Program fra INSEAD.

Jesper Bech Schultz arbejder Risk Advisory i Danske Markets, hvor han beskæftiger sig med finansiel regulering og dens indvirkning på markedet. Jesper har en baggrund i Økonomi og Finansiering fra Københavns Universitet samt 4 års erfaring fra Institutional Structuring i Nordea Markets.

Jesper Thye-Østergaard er til daglig medansvarlig for en del af kapital- og finansieringsressourceallokering i Nordea Markets. Det inkluderer kollateraloptimering, Funds-Transfer-Pricing, prisning af funding samt optimering/afdækning af modpartsrisiko. Tidligere har han arbejdet på Trading med et bredt mandat indenfor fixed income, og forud for det med et bredt spektrum af derivatløsninger mod institutionelle kunder i Norden. Han er uddannet fra Handelshøjskolen i København og har passeret alle 3 CFA levels.

Anders Frank-Læssøe er til daglig ansvarlig likviditet og funding værdikæden i Nordea Treasury. Det inkluderer bl.a. likviditetsstyring, whole-sale funding, likviditetsbuffer, regulation og rating samt FTP på Gruppe-niveau. Tidligere har han haft ansvaret for Nordea likviditets & kollateral porteføljer. Han er uddannet fra Handelshøjskolen i København samt Harvard University og Stockholm School of Economics.

Mødet er arrangeret af vores Obligationsudvalg: Eske Traberg Smidt, Claus Hvidegaard, Steffen Mielke, Kasper Ullegård, Morten Bækmand Nielsen, Bjarne Astrup Jensen, Anders Skytte Aalund og Erling Skorstad.

Priser

Premium-medlem: Gratis

Basis-medlem: 750 kr

Ikke-medlem: 1500 kr

Studerende: Gratis

CFA CE Credit Hours

If you are a CFA Institute member, you are eligible to record 2.5 CE credit hours for your participation in this meeting

Details

Date:
5. March 2020
Time:
13:30 - 17:00
Event Category: