15
September
15:30 — 17:00
BankInvest, Sundkrogsgade 7
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

København, den 11. juni 2015

Til medlemmerne i Finansforeningen

FORENINGENS ORDINÆRE

G E N E R A L F O R S A M L I N G

 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Finansforeningen

mandag den 23. juni 2015 kl. 16.00

hos BankInvest, Sundkrogsgade 7

DAGSORDEN

Dagsorden i h.t. vedtægternes §5, stk. 5 lyder som følger:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsen aflægger beretning om foreningens aktiviteter
i det forløbne år.
3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
4. Behandling af evt. indkomne forslag.

§ 5, stk. 4 Forslag fra medlemmerne må, for at komme til
behandling på den ordinære generalforsamling, være indgivet til
bestyrelsen senest 14 dageinden generalforsamlingen.

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
6. Valg af revisor.
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for
næste regnskabsår.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen:

Lars Bo Bertram (formand) – Sanne Fredenslund – Thomas Steen Hansen – Niels Elmo Jensen – Thomas Overvad – Erling Skorstad – Lars Rhos Søndergaard (kasserer)

Priser

Medlemmer: Gratis
(Kun for medlemmer)

Details

Date:
15. September 2017
Time:
15:30 - 17:00