01
June
13:30 — 17:00
Kosmopol, Auditoriet, Fiolstræde 44, København, 1171, Denmark
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

Statistiske nøgletal som Value at Risk og Expected Short Fall har vanskeligt ved at indfange de markante bevægelser på 10-20 standardafvigelser vi fra tid til anden oplever i de finansielle markeder.

Stress testing giver mulighed for at undersøge konsekvenserne af disse ekstreme bevægelser, men stress testing lider også selv af en række svagheder: scenarierne er subjektive, kan ikke backtestes og sandsynligheden for, at disse begivenheder indtræffer er vanskelig at fastslå.

På Finansforeningens seminar om stress testing sætter vi fokus på, hvordan man opnår effektiv og kommunikerbar stress testing.

Første tema på mødet omhandler myndighedernes stress-scenarier. Fordelen ved disse stress-scenarier er, at alle finansielle institutioner inden for en sektor underkastes samme stress-scenarier og dermed kan sammenlignes, men risikerer man at ”one-size-fits-all” måske ikke fanger den reelle risiko? ATP vil i næste programpunkt dele deres erfaringer med stresstest; hvilke metoder anvender de og hvilke har vist sig at være mest effektive styringsredskaber.

Vi dykker også ned i hvordan bankerne arbejder med stress testing og på fokuserer vi også på stress testing af alternative investeringer, og de udfordringerne der er i forbindelse med manglende data til at beskrive disse scenarier.

Vi har derfor indbudt Thomas Broeng Jørgensen, Deputy Director General, European Central Bank, Jacob Lester, Head of Risk, ATP, Martin Lund, Chief Analyst, Market Risk Control, Danske Bank Group og Kristian Obling, Head of Investment Risk, Velliv til at gøre os klogere på temaet ud fra forskellige vinkler og anskuelser.

Seminaret er arrangeret af Finansforeningen/CFA Society Denmark sammen med Risk & Complianceudvalget.

Program

13:00
Ankomst, networking, let forplejning og registrering
13:30
Velkomst og introduktion
Claus Madsen, Ph.D., medlem af Finansforeningen/CFA Society Denmarks Risk & Complianceudvalg
13:40
Stress test – What is the ECB angle for 2023?
Thomas Broeng Jørgensen, Deputy Director General, European Central Bank
14:20
Stress Testing – ATP vinklerne
Jacob Lester, Head of Risk, ATP
15:00
Pause & Networking
15:30
Internt stress test program
Martin Elkjær Lund, Head of Market Risk, Governance, Reporting & Analysis, Danske Bank Group Risk Management
16:10
Alternativer og stress testing
Kristian Obling, Head of Investment Risk, Velliv
16:50
Afsluttende bemærkninger og tak for nu

Talerne

Thomas Broeng Jørgensen

Deputy Director General, European Central Bank

Thomas Broeng Jørgensen is Deputy Director General at The European Central Bank. Thomas started his career in the Danish Ministry of Finance and Ministry of Economy and Business where he amongst other things worked on recapitalisations of Danish banks during the financial crisis. He then moved to the Danish FSA as an Assistant Director General responsible for international coordination, liquidity and funding, securitizations and risk assessment of Danish systemic banks. He joined the European Central Bank in September 2014. Thomas holds degrees from University of Copenhagen, University of Wales and Copenhagen Business School.

Jacob Lester

Head of Risk, ATP

Jacob Lester er Head of Risk i ATP med ansvar for risikostyring herunder værdiansættelse og risikomodellering af investeringsporteføljen. Arbejdet omfatter desuden udvikling og vedligeholdelse af ATP’s egenudviklet faktormodel, risikomodellering af illikvide aktivklasser og samspillet til de likvide aktiver samt stresstest og scenarieanalyse for alle væsentlige risici. Jacob har mere end 20 års erfaring fra den finansielle sektor og har tidligere haft ansvaret for ALM-rådgivning, salg og strukturering til institutionelle investorer i blandt andet i Danske Bank, Nordea og Citigroup. Jacob har en Ph.D. i økonomi og finansiering fra Københavns Universitet.

Martin Lund

Head of Market Risk, Governance, Reporting & Analysis, Danske Bank Group Risk Management

Martin Elkjær Lund er Head of Market Risk, Governance, Reporting & Analysis, Danske Bank Group Risk Management og har bl.a. ansvaret for markedsrisiko stress test programmet. Det er en position han har bestredet siden 2018. Før det har Martin fra 2001 til 2018 ledet andre funktioner i Danske Banks markedsrisikostyring. Inden tiden i Danske Bank, kom Martin fra en stilling som Head of Market Risk i BG BANK/RealDanmark og har tidligere bl.a. været portefølje manager fra i Bikuben. Martin Elkjær Lund er uddannet Cand. Polit. fra Københavns Universitet i 1988.

Kristian Obling

Head of Investment Risk, Velliv

.

Claus Madsen, Ph.D.

Medlem af Finansforeningen/CFA Society Denmarks Risk & Complianceudvalg

Dagens ordstyrer

Tilmeld

Deltag fysisk eller online

Priser

Medlemmer af Finansforeningen: Gratis

Studerende-medlem: Gratis *)

Ikke-medlemmer: 1.500,00 kroner

Læs om fordelene ved medlemskab af Finansforeningen og meld dig ind her. Vi afholder 20-30 arrangementer om året, så pengene er hurtigt tjent ind.

*) et meget begrænset antal pladser

CFA PL credits
If you are a CFA Institute member, you are eligible to record 2,75 PL credits for your participation in this meeting.

Details

Date:
1. June 2023
Time:
13:30 - 17:00
Event Category: