24
May
8:00 — 17:00
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København
Loading Events
  • This event has passed.

Virksomhedsdagen 2007

Nu med 16 selskaber: Vestas overtager fællespræsentationen kl. 16, og vi har fået plads til D/S Norden og Solar (efter afbud fra ØK) i 3 sideløbende serier mellem kl. 10.15 og 15.45. Kl. 9 indleder Kurt Kara, LD Pensions om aktieudvælgelse, screening og modeller.

Program

Finansanalytikernes tolvte Virksomhedsdag afholdes i år med præsentationer af 15 danske selskaber fra grupperne OMXC20, MidCap, SmallCap og øvrige selskaber der gennemføres parallelt i tre foredragssale i løbet af et stramt dagsprogram der slutter lidt tidligere på dagen, kl. 15.45, baseret på erfaringer fra tidligere år.

Dagen indledes med et foredrag over temaet Stock Screening med titlen ”Aktieudvælgelse, screening og modeller” ved Kurt Kara fra Fondsmæglerselskabet af 2004. Under hovedoverskrifterne ”Fiction – Facts – Modeller” vil Kurt Kara dels komme ind på forskellige forestillinger i markedet som der ikke er statistisk hold for (“BNP er vigtig for aktieafkast”), dels på overraskende ”facts”, og endelig vil han kommentere modelopbygning.

Selskaberne præsenteres typisk ved den administrerende direktør eller CFO. Vi har endnu ikke fået bekræftet alle foredragsholderes navne – programmet vil blive opdateret løbende.

09.00 Velkomst ved DDF’s Aktieudvalgsformand Michael Sandfort
09.05 Stock Screening
v/Kurt Kara, Fondsmæglerselskabet af 2004
10.00 Kort pause
Spor 1 Spor 2 Spor 3
10.15 Lundbeck Claus Bræstrup
President & CEO
Forstædernes

Bankdirektør
Niels Fessel

Schouw & Co.

Adm. direktør
Jens Bjerg Sørensen

11.00 Kort Pause
11.15 Coloplast

Lene Skole,
Executive Vice President & CFO

Maconomy

Adm. direktør
Hugo Dorph

Jeudan

Adm. direktør
Per W. Hallgren

12.00 Frokost
13.00 B&O

Koncerndirektør
Peter Thostrup

D/S Norden

Martin Badsted, VP Investor Relations

Pharmexa

Peter Nordkild, Chief Commercial Officer
13.45 Kort Pause
14.00 TrygVesta

Stine Bosse,
CEO

Royal Unibrew

Ulrik Sørensen,
CFO

Sjælsø Gruppen

Flemming Jensen, CFO

14.45 Kort Pause
15.00 Rockwool
International

Knud Jørning,
CFO
Solar

Michael H. Jeppesen, CFO

GPV Industri

Jørgen K. Hansen,
CEO

15.45 Kort pause
16.00 Vestas

Ditlev Engel, President & CEO

16.45 Drinks & snacks

Selskabspræsentationerne vil have en varighed af 45 min. inklusive spørgsmål – med vægt på dialog med tilhører og moderator (analytiker) omkring spændende investeringscases på tværs af sektortilknytning og markedsværdi. Se nedenfor for uddybende tekst om selskaberne og de temaer, vi har valgt at fokusere på.

Præsentationer

B&O
Koncerndirektør Peter Thostrup

• Outsourcing af produktion: Bang & Olufsen har netop åbnet sin første større fabrik i udlandet (Tjekkiet), som forventes at reducere omkostningsniveauet med ca. DKK 40m om året.
• Teknologisk udvikling: Konverteringen fra billedrørs- til fladskærms-TV er knap nok tilendebragt før den næste større konverteringsbølge starter. I de kommende 2 år ventes forbrugerne at udfase stereoanlæg med små mobile harddiske (f.eks. Ipod), som afspilles i hjemmet via PC. Hvordan vil Bang & Olufsen klare næste konverteringsbølge?
• Distribution: Bang & Olufsen anvendte mere end 15 år på at udfase multibrand-distribution til fordel for de såkaldte Bang & Olufsen butikker. Nu ønsker selskabet, at tilføje 50 butikker pr. år, men kan en traditionel produktionsvirksomhed som Bang & Olufsen håndtere detailhandel?

Moderator:
Niels Leth, SEB Enskilda

Coloplast
Lene Skole,
Executive Vice President & CFO

Strategi for global markedslederskab
Herunder vil selskabet bl.a. komme ind på profitabilitetsforbedringer og innovation.

Moderator:
Malene Brøndberg, ABG Sundal Collier

D/S Norden
Carsten Mortensen, CEO

Da vi først for nylig har fået mulighed for udvide programmet med en præsentation af D/S Norden, er temaet endnu ikke endeligt fastlagt.
Selskabet aflægger kvartalsrapport samme dag og vil alene af den grund være særdeles aktuelt.

Moderator:
Finn Bjarke Petersen, Standard & Poors Equity Research

Forstædernes Bank
Bankdirektør Niels Fessel

• Fra vækst til konsolidering og fortsat vækst.
• Asset quality, forberedt på at ejendomsboblen kan briste.
• Når kapital- og likviditetsforhold skal følge mangeårig vækst.
• Myndighedskrav og reguleringer Hvor er grænsen for nye markeder og større markedsandele?

Moderator:
Per Grønborg, Danske Bank

GPV Industri
Jørgen K. Hansen, CEO

• Hvordan er markedsvilkårene og konkurrencesituationen inden for de respektive forretningsområder?
• Hvilke tendenser blandt kunder og leverandører ser man i øjeblikket?
• Hvilke strategiske muligheder ser man for at udvikle forretningen?

Moderator:
Michael West Hybholt, Nordea Markets

Jeudan
Adm. direktør Per W. Halllgren

• Hvilke muligheder ser man for at udvikle og optimere den nuværende ejendomsportefølje?
• Hvilke tendenser ser man på det danske marked for investeringsejendomme i øjeblikket?
• Hvilke overvejelser gør Jeudan sig hvad angår den betragtelige opkøbskapacitet, selskabet har til rådighed?

Moderator:
Michael West Hybholt, Nordea Markets

Lundbeck
Steen Juul Jensen, Interim CFO

Vigtigheden af partneraftaler – set med et medicinalselskabs øjne

• Partneraftaler, hvad kan Lundbeck bruge dem til?
• Hvad kan Lundbeck gøre for at lukke hullet, når Lexapro mister patentet i 2012 og salg på minimum DKK 2,5 mia.forsvinder?
• Hvad betyder det, at Lundbeck har mistet gaboxadol kort før målet?
• Hvad er strategien nu i USA?

Moderator:
Annette Rye Larsen, Gudme Raaschou

Maconomy
Adm. direktør Hugo Dorph

Fra konsolidering til vækst. Turnaround godt i gang

• Fra konsolidering til vækst. Turnaround godt i gang
• Implementering af den 3-årige vækstplan 2006-2008 har vendt den negative udvikling.
• Kundernes øgede behov for profitabel vækst / sagsstyring driver den underliggende vækst.
• Positionering: Nichespiller med mange- årig erfaring i konkurrence med lokale specialister og globale generalister.

Moderator:
Poul Ernst Jessen, Danske Bank

Pharmexa
Peter Nordkild, Chief Commercial Officer

Vigtigheden af partneraftaler – set med et biotekselskabs øjne

Partneraftaler har drevet biotekaktier op i 2006. Pharmexa er i gang med Fase III-studierne med GV1001 i bugspytkirtelkræft og står over for en beslutning om at indgå partneraftale.

• Partneraftaler har drevet biotekaktier op i 2006. Pharmexa er i gang med Fase III-studierne med GV1001 i bugspytkirtelkræft og står over for en beslutning om at indgå partneraftale.
• Pharmexa har allerede et par samarbejdsaftaler, bl.a. en med Lundbeck. Hvad er erfaringerne og hvad kan det bruges til fremadrettet?
• Hvad har Pharmexa ellers at tilbyde medicinalselskaberne fra selskabets pipeline?

Moderator:
Annette Rye Larsen, Gudme Raaschou

Rockwool International
Knud Jørning, CFO

• Energieffektivitet i bygninger – hvordan det er en vækstdriver for Rockwool
• Vækstperspektiver i Øst- og Centraleuropa.

Moderator:
Jesper Klitgaard Frederiksen, Jyske Bank

Royal Unibrew
Ulrik Sørensen, CFO

• Energieffektivitet i bygninger – hvordan det er en vækstdriver for Rockwool
• Vækstperspektiver i Øst- og Centraleuropa.

Moderator:
Henrik Jeppesen, CFA, Enskilda Securities

Schouw & Co
Adm. direktør Jens Bjerg Sørensen

Over de seneste år har Schouw & Co. med succes gennemført en række frasalg og investeringer, senest ved opkøbet af ejerandelen i Biomar, men spørgsmålet er, om den stigende konkurrence fra Private Equity Fonde vil vanskeliggøre nye værdiskabende investeringer.

• Har selskabet overvejet en mere aggressiv investeringspolitik og ændret risikoprofil, f.eks. gennem en højere finansiel gearing?
• Baseret på den aktuelle portefølje af virksomheder, hvor ser ledelsen det største potentiale på kort og mellemlang sigt?
• Positive markedsforhold inden for fiskeopdræt har på kort sigt skabt et stort afkast af investeringen i Biomar A/S, men hvor kan Schouw & Co på lang sigt bidrage til øget værdiskabelse?
* Har selskabet overvejet en mere aggressiv investeringspolitik og ændret risikoprofil, f.eks. gennem en højere finansiel gearing?

Moderator:
Stig Frederiksen, Danske Bank

Sjælsø Gruppen
Flemming Jensen, CFO

Sjælsø Gruppen er ikke blot developer af boliger… I de kommende år vil Sjælsø Gruppens indtjeningsmix mellem de tre forretnings-områder ændres markant.

• Hvordan vil mixet udvikle sig,
• og hvordan er markedsudsigterne for hvert af de tre områder?

Moderator:
Carsten Leth, Carnegie

Solar
Michael H. Jeppesen, CFO

Solar A/S har i det seneste år været meget aktiv på akkvisitionsfronten gennem opkøb i Skandinavien og Holland og herigennem diversificeret sine forretningsaktiviteter og reduceret følsomheden i forhold til det danske bygge- og ejendomsmarked.

Fokus i den kommende periode vil være på integration af de opkøbte aktiviteter, men herudover vil det være et spørgsmål om ledelsen yderligere vil intensivere fokus på Central- og Østeuropa.

På trods af den geografiske ekspansion har Solar A/S fortsat en væsentlig eksponering mod det danske bygge- og ejendomsmarked, og i den forbindelse er det interessant at høre ledelsens langsigtede forventninger til det danske marked, herunder konkurrencesituationen som konsekvens af konsolideringen i sektoren.

Moderator:
Daniel Patterson, Danske Bank

TrygVesta
Stine Bosse, CEO

Priskonkurrence hjemme, vækst ude

• Forsikringscyklen har aldrig været stærkere, og priskonkurrence til trods er der gode indtjeningsmuligheder.
• TrygVestas’ pan-nordiske strategi skal sikres af nye væksttiltag i Finland og Sverige.
• Bred distributionsplatform og produktinnovation skal sikre markedsposition på hjemmebanen

Moderator:
Torsten Bech, LD Markets

Vestas
Ditlev Engel, President & CEO

Modning af vindenergi

– fra alternativ til konventionel energiløsning eller realisering af “Wind, Oil & Gas”

• Udfordringen fra nye store aktører i vindmøllemarkedet – hvordan slås man med nogle af verdens største industrivirksomheder?

Moderator:
Henrik Breum, Danske Bank

Priser

Medlemmer: 950
Ikke-medlemmer: 1250

Details

Date:
24. May 2007
Time:
8:00 - 17:00
Event Category: