03
June
8:30 — 17:00
Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København.
Loading Events
Loading Events
  • This event has passed.

Virksomhedsdagen 2008

I alt 21 selskaber deltager i år, herunder 16 store og små danske selskaber fra forskellige brancher i OMX samt 5 selskaber fra First North. Carsten Valgreen indleder om kreditcykler, -kriser og -acceleratorer.

Præsentationerne gennemføres parallelt i fire foredragssale i løbet af dagen. Dagen indledes og slutter med fællespræsentation.
Selskaberne præsenteres typisk ved den administrerende direktør eller CFO. Siden opdateres løbende.
For hvert selskab er der udpeget en moderator, der sammen med selskabets ledelse har fundet frem til relevante fokustemaer for præsentationen af selskabet. Læs mere om temaer og moderatorer forneden i den alfabetiske liste under den grønne tilmeldingsknap.

Program

DDF’s Virksomhedsdag 2008
09.00 Velkomst ved DDF’s aktieudvalgsformand Diana Grimberg
09.05 “Kreditcykler, kreditkriser og kreditacceleratorer: Dynamik og anatomi i sammenhængen mellem realøkonomi, gæld og kreditmarkeder”
ved Carsten Valgreen, partner i Benderly Economics
og tidligere cheføkonom i Danske Bank
10.00 Kort pause
Spor 1 Spor 2 Spor 3 Spor 4
10.15 NKT Holding

Michael Hedegaard Lyng, CFO

Satair

Michael Højgaard, CFO

NeuroSearch

Hanne Leth Hillman, VP, Director IR & Corp. Comm.

Zepto
Computers

Direktør Lasse Frost
11.00 Kort Pause
11:15 FLSmidth

Jørgen Huno Rasmussen, CEO

Euroinvestor.com

Søren Alminde, Chairman

Curalogic

Peter Moldt,
CEO

Jobindex

Direktør Kaare Danielsen

12-13 Frokost
13.00 SimCorp

Peter Ravn, CEO & Niels Beck, SVP

Dalhoff 
Larsen &
Horneman

Adm.direktør Jørgen Møller-Rasmussen
ALK-Abelló

Adm.direktør Jens Bager

Danfold
Adm.direktør Bent Bodilsen  & best.formand
Mads Leth Christiansen
13.45 Kort Pause
14.00 Topdanmark

Kommunikations- og IR-direktør Steffen Heegaard,

Sjælsø Gruppen

Flemming Joseph Jensen, CEO

William Demant
Holding

Stefan Ingildsen,
VP, Finance & Investor Relations
Aresa

Steen Thaarup, CEO
14.45 Kort Pause
15.00 Bang & Olufsen

Koncerndirektør Peter Thostrup,

Roskilde Bank

Søren Kaare-Andersen, CEO

Solar

Michael H Jeppesen, CFO

Gourmet Bryggeriet
Direktør Tom Sand-
Kristensen
15.45 Kort Pause
16.00 TrygVesta

Morten Hübbe, CFO
16.45- Bar & small-talk

Fokukstemaer og moderatorer

ALK-Abelló
Adm. direktør Jens Bager
• Kerneforretningen: Hvorledes påvirkes denne af introduktionen af nye produkter og hvad er fremtidsudsigterne?
• Lønsomhed og marginal udvikling: Hvad er selskabets langsigtede målsætninger og udfordringer?
• Børn og allergi: Hvorledes ser AKL-Abelló det specifikke immun-terapi marked for børn?

Moderator:
Michael Novod, Handelsbanken

ARESA

• Aresa – plantebaseret bioteknologi til værdiskabelse inden for miljø og landbrug
• RedDetect® – GMO teknologi til rydning af landminer
• Kan man kombinere humanitært arbejde med private investeringer?
• Aresa er en “folkeaktie” med behov for yderligere kapital.

Moderator: Jesper Ilsøe, Praetorian Research

B&O
Koncerndirektør Peter Thostrup

• Strategi: Hovedelementerne i Bang & Olufsen’s strategi har været ekspansion af produktporteføljen, udvidelse af den selektive distribution via B1 butikker samt nye brandede forretningsområder. Er der behov for justering af denne strategi?
• Konjunkturfølsomhed: Ordreindgangen blev betydelig svækket mod slutningen af 2007. Hvorledes har hovedmarkederne udviklet sig siden og er der udsigt til en bedring i markedsforholdene?
• Teknologiplatform: Bang og Olufsen vil lancere et nyt digitalt audiokoncept i starten af næste regnskabsår. Hvilke udfordringer stiller transaktionen til digitale medier til Bank og Olufsen på både audio- og videoprodukter?

Moderator:
Klaus Ørtoft Madsen, Handelsbanken

Curalogic
Peter Moldt, CEO, Helle Busck Fensvig, CFO
• På jagt efter en ny pipeline
• Søgeprocessens forskellige dimensioner
• Status for processen

Moderator:
Michael Novod, Handelsbanken

Dalhoff Larsen & Horneman
Adm. direktør Jørgen Møller-Rasmussen

• Frasalget af Byggematerialedivisionen giver et forøget finansielt råderum samt mulighed for at fokusere forretningen. Uddybning af den nye strategi, herunder finansielle målsætninger og kapitalstruktur?
• Geografisk sigte i en ekspansion og type/karakteristika af mulige opkøbsemner?
• Styring af integration og rentabilitet af opkøb?
• Det forretningsmæssige potentiale i certificeret træ
Moderator:
Carsten Warren Petersen, Nordea Markets

Danfold
Direktør Bent Bodilsen og bestyrelsesformand Mads Leth Christiansen

• Hvorledes kan man som underleverandør til danske og europæiske møbelproducenter overleve i konkurrence med fjernøsten og andre lavtlønsområder?
• Provenuet fra noteringen skal anvendes til øget kapacitet, så man kan levere til de største producenter som f.eks. IKEA. Er Kapacitetsforøgelsen og det forventede indsalg af den nye kapacitet gået planmæssigt?
• Udfordringer og potentiale ved at levere til de største producenter?

Moderator:
Jesper Ilsøe, Praetorian Research

Euroinvestor.com
Søren Alminde, Chairman
• Forretningsmodellen
• Ekspansions- og skaleringsmuligheder
• Internationale muligheder
• Boliga – muligheder og risiko for kopiering
Moderator:
Poul Ernst Jessen, Danske Bank

FLSmidth
Jørgen Huno Rasmussen, CEO
FLSmidth har de seneste år været begunstiget af særdeles positive markedsforhold for cement og mineraldivisionen og fokus er nu på markedsudsigterne, den cykliske risiko og konsekvenserne af en potentiel nedgang i efterspørgslen for koncernens udstyr og services.
• Hvad er ordrevisibiliteten, og har efterspørgslen ændret sig på baggrund af krisen på de finansielle markeder?
• Hvordan vil de seneste års markante globale udvidelse af cement produktionskapaciteten påvirke FLSmidth’s fremtidige muligheder for salg af service og reservedele- og hvordan påvirker det den cykliske/operationelle risiko i selskabet?
• Minerals: Hvordan vurderes de globale mineselskabers fokus på konsolidering at få betydning for investeringsniveauet i ny minekapacitet?
• Hvor stort er synergipotentialet mellem ingeniørressourcerne i FLSmidth Cement og Minerals, og hvordan/hvor hurtigt kan det eventuelt udnyttes?
Moderator:
Bo Andresen

Gourmet Bryggeriet
Direktør Tom Sand-Kristensen

Hvad er GB’s strategi?

• Hvordan er væksten i segmentet og hvordan udvikler priserne sig?
• Hvilke muligheder er der for at differentiere produkterne; eksempelvis via forpakning?
• Hvilke konkurrenter er i segmentet og hvorledes er konkurrencen?
• Hvordan sikres effektiv og sikker produktion?
• Hvorledes udvikler BG distributionen i både on- og off-trade?

Moderator:
Peter Kondrup, Kaupthing

Jobindex
Direktør Kaare Danielsen

• Er Jobindex ved at blive den dominerende spiller på jobannoncemarkedet?
• Hvordan drager Jobindex fordel af det strukturelle skift fra print til online annoncering af jobannoncer?
• Markedet for jobannoncer er konjunktur afhængigt. Hvordan vil Jobindex vokse 30 % i et fladt marked?

Moderator:
Dan Wejse, Nordea Markets

NeuroSearch
Hanne Leth Hillman, VP, Direktor of Investor Relations & Corporate Communications

• Siden børsnoteringen i 1996 er der sket en transformering fra et tidligere forskningsselskab til et late-stage biotekselskab med det første produkt i fase III udvikling. Hvordan vil vi se transformeringen fortsætte de kommende år?
• De første fase III studier er nu igangsat og dermed er NeuroSearch på vej mod den første produktlancering. Hvordan vil NeuroSearch takle den udfordring?
• Potentialet inden for fedme: Hvordan ser NeuroSearch markedet for lægemidler mod fedme og hvad er potentialet for det ultimative anti-fedme lægemiddel?
• Nye muligheder uden for CNS-området drevet af selskabets viden om ionkanal-området.
Moderator:
Michael Novod, Handelsbanken

NKT Holding
Michael Hedegaard Lyng, CFO

NKT Cables:
• Muligheder og koncurrencesituationen i Østeuropa.
• High voltage kabler oplever fortsat høj efterspørgsel – Hvor meget er drevet af vindmølle væksten og hvor meget er replacement?
• Forhindringer/muligheder for at sælge low voltage kabler på de enkelte europæiske markeder

Nilfisk-Advance
• Cyklisk eksponering på de enkelte delsegmenter/markeder
• Konsolidering

M&A
• Har de seneste måneders kursfald og svækkelse af makroøkonomien betydning for timingen af opkøb?

Moderator:
Daniel Patterson, Danske Bank

Roskilde Bank
Adm. direktør Søren Kaare-Andersen

Fra vækst til konsolidering
• Er udlånsbogen robust over for faldende ejendomspriser?
• Implikationer af stigende fundingbehov og -omkostninger.
• Implikationer af ledelsesskifte, vigtigste ændringer
• Forholdet til bankens aktionærer (kunder)
• Myndighedskrav og regulerings virkning på konkurrencesituationen
• Vigtigste strategiske udfordringer de næste 2-3 år.

Moderator:
Michael Sandfort, Nykredit Bank

Satair
Michael Højgaard, CFO

• Satairs fortsatte vækstmuligheder – med speciel fokus på Asien og Emerging markets.
• Satairs muligheder for at øge indtjeningen gennem øget effektivisering
• Risici og muligheder for Satair i en fortsat konsoliderende industri

Moderator:
Klaus Kehl, Kaupthing

SimCorp
Peter Ravn, CEO og Niels Beck SVP

• Forretningsmodellens robusthed (over for konjunkturudsving)
• Den internationale ekspansionsstrategi – og succes hermed.

Moderator:
Poul Ernst Jessen, Danske Bank

Sjælsø Gruppen
Flemming Joseph Jensen, CEO

Markedsforhold: Aktiviteten inden for udvikling af ejendomme svinger fra segment til segment. Hvordan ser markedsudsigterne ud inden for udvikling af kontorer, butikker, boliger, logistikejendomme etc.?
Konkurrencesituationen: Hvordan ser Sjælsø på den aktuelle og fremtidige konkurrence på markedet for ejendomsudviklere?

Fokusområder: Gennem opkøb har Sjælsø siden 2006 etableret sig i hele Norden, og siden da har man udvidet aktiviteterne til også at omfatte Polen. Hvor vil det fremtidige geografiske fokus være?
Moderator:
Michael Hybholt, Nordea Markets

Solar
Michael H. Jeppesen, CFO

Fremtidig akkvisations-strategi: Kan vi forvente yderligere opkøb i den nærmeste fremtid og kan der i givet fald blive tale om nye geografiske markeder?
Modtræk til faldende byggeaktivitet: Hvordan ser Solar perspektiverne for de nordiske markeder i de kommende 1-2 år og hvilke tiltag iværksætter selskabet for at modvirke dette? Ligger det primære fokus på forsat vækst alternativt på en opretholdelse af de senere års relativt høje marginer?

Konsolidering blandt de europæiske grossister: Hvordan påvirker markedsudviklingen Solar og hvilke muligheder/udfordringer ser selskabet i dette perspektiv?
Moderator:
Kristian Marthedal, SEB

Topdanmark
Steffen Heegaard, Kommunikations- og IR-direktør

De seneste år har Topdanmarks aktie været mere stormombrust end selve forsikringsmarkedet

• Hvilken indvirkning har kreditkrisen og den høje volatilitet på aktiemarkedet på definitionen af den fremtidige investeringsstrategi?
• Rentabiliteten på forsikringsdriften er historisk høj. Hvilke muligheder har Topdanmark for at blive endnu mere effektive og ruste sig bedre mod eventuelle nedgangstider?
• Flere mindre aktører udtrykker, at de ønsker at blive en større del af markedet. Hvilke konkurrenceparametre blive efter Topdanmarks opfattelse de væsentligste i fremtidens forsikringsmarked, og inden for hvilke segmenter forventer Topdanmark, at der underligger et forøget/aftagende prispres?

Moderator:
Torsten Bech, LD Markets, Fondsmæglerselskabet af 2004

TrygVesta
• Hvilke scenarier vil udspille sig i perioder med kreditkrise og økonomisk lavvækst? Hvordan føler TrygVesta sig rustet til en regional afmatning, hvor de makroøkonomiske vækstudsigter aftager yderligere? Hvilke muligheder og udfordringer ser TrygVesta i et mindre gunstigt konjunkturforløb?
• Hvornår vil TrygVesta atter øge sin aktieandel? TrygVestas aktieandel er nedbragt og ligger under den langsigtede målsætning på 8-10%. Hvad skal være opfyldt, førend aktieandelen atter øges, og hvilke overvejelser har TrygVesta i relation til investeringsprofil og kapitalbehov?
• Industriforsikring – ser vi konturerne af skyer i horisonten? Markedet for industriforsikring har gennem de senere år været præget af både høj rentabilitet og vækst. Med både nye og eksisterende aktører på dette marked udtrykker ønske om at tage markedsandele. Hvorledes ser TrygVesta på intensiveret konkurrence på industrimarkedet, og hvilke strategiske muligheder har TrygVesta for at navigere i et mere konkurrencepræget farvand?
Moderator:
Torsten Bech, LD Markets, Fondsmæglerselskab af 2004

William Demant Holding
Stefan Ingildsen, VP, Finance & Investor Relations

• Teknologiforbedringer: Siden lanceringen af det første digitale høreapparat i 1996 er mængden af nye features i høreapparater vokset kraftigt. De seneste trådløse høreapparater er de hidtil mest avancerede som bruger har set, men er der efterhånden behov for yderligere forbedringer?
• Med udsigten til recession i USA er der opnået diskussion om, hvilken indvirkning en ændret forbrugeradfærd kan have på væksten på det amerikanske høreapparatmarked. I hvilken udstrækning er høreapparatmarked cyklisk?
• Outsourcing af produktion: William Demant har outsourcet en væsentlig del af produktionen til Polen. Hvilket besparelsespotentiale er der i denne udflytning og hvad er de organisatoriske fordele og ulemper herved?
Moderator:
Niels Granholm-Leth, SEB

Zepto Computers
Direktør Lasse Frost

• Hvem er Zepto? – herunder hvad er filosofien bag en laptop/LCD producent med base i Danmark
• Hvordan kan man producere forbrugerelektronik i Danmark, når alle konkurrenter har produktion i Kina?
• Omkostningsstruktur ved at være en internetbaseret virksomhed
• Satsning på LCD skærme – hvordan ændre satsningen på concept-stores forretningsmodellen og omkostningsstrukturen for Zepto?
Moderator:
Poul Ernst Jessen, Danske Bank

Priser

Medlemmer: 950
Ikke-medlemmer: 1250

Details

Date:
3. June 2008
Time:
8:30 - 17:00
Event Category: