03
June
8:30 — 17:00
Radisson SAS Scandinavia Hotel, Amager Boulevard 70, København S, Tlf. 3396 5000.
Loading Events
  • This event has passed.

Virksomhedsdagen 2009

Virksomhedsdagen 2009 har fået nyt format og har sat fokus på large cap. Væk er selskabspræsentationerne og i stedet er der dialog mellem selskab, moderator og deltagere, så alle gerne skulle komme hjem med ny indsigt og viden. 15 large cap selskaber deltager i QA seancerne, og dertil er der fællespræsentationer af DONG Energy og Schroders med udgangspunkt i årets overordnede tema: Indflydelsen fra energi og klima på investeringscasen.

Årets virksomhedsdag har som overordnet tema: Indflydelsen fra energi og klima på investeringscasen

Præsentationerne gennemføres parallelt i tre foredragssale i løbet af dagen. Dagen indledes og slutter med fællespræsentation.
Selskaberne præsenteres typisk ved den administrerende direktør eller CFO. Siden opdateres løbende.

Kom til Q&A med Large Cap!
Virksomhedsdagen 2009 har fokus på large cap selskaberne, og selskabspræsentationerne kommer i år til at bestå af dialog mellem selskab og dets moderator. Således har vi i år udeladt selskabernes slidepræsentationer for i stedet at koncentrere tiden om de emner, som investorerne anser for de vigtigste. Præsentationerne vil derfor være én stor Q&A session, med spørgsmål fra sal og moderatorer, der sædvanen tro er blandt de førende danske aktieanalytikere.

Klimaet og Investeringscasen
Det globale klima er for alvor rykket ind på finansmarkederne. Det giver nye investeringsmuligheder, men også nye risici og udfordringer for selskaberne. Disse forhold vil blive belyst ved fællespræsentationerne af Schroders og DONG Energy samt af de enkelte selskaber under deres præsentationer.

DDF’s Virksomhedsdag 2009
09.00 Velkomst ved Jesper Ilsøe, DDF’s Aktieudvalg
09.05 “Investing in Global Climate Change”
ved Alan Brown, Group CIO, Schroders

10.00 Kort pause
Spor 1 Spor 2 Spor 3
10.15 Carlsberg

Jørn E. Jensen,
CFO, Deputy CEO
ALK-Abelló

Adm. direktør
Jens Bager
Sydbank

Allan Nørholm,
bankdirektør

11.00 Kort Pause
11:15 Nordea Bank

Johan Ekwal, Head of Investor Relations D/S Norden

Michael Tønnes Jørgensen, CFO Coloplast

Lene Skole,
CFO
12-13 Frokost
13.00 FLSmidth

Poul Erik Tofte,
CFO
Jeudan

Per W. Hallgren,
adm. direktør
TrygVesta

Stine Bosse,
CEO

13.45 Kort Pause
14.00 William Demant Holding

Stefan Ingildsen,
VP, Finance & IR
Rockwool Int.

Gilles Maria,
CFO Novozymes

Benny D. Loft,
CFO
14.45 Kort Pause
15.00 Novo Nordisk

Mads Veggerby Lausten, Head of Investor Relations & Corporate VP
NKT Holding

Michael Hedegaard, Lyng, koncerndirektør, CFO
Victoria Properties
Michael Sehested, adm. direktør
15.45 Kort Pause
16.00 DONG Energy

Anders Eldrup, CEO
16.45- Bar & small-talk

Fokukstemaer og moderatorer

Investing in Global Climate Changes, kl. 9.05
Alan Brown, Group CIO, Schroders

Schroders believe the world is at a tipping point: International policy makers must now act to try and prevent an escalation in climate change.
Efforts to help mankind mitigate or adapt to climate change will involve the investment of trillions of Dollars.

Alan Brown, Group CIO, will present how Schroders seeks to identify companies that are positioning themselves to generate strong future returns by investing in products and services likely to see growth as a result of the impact of climate change.

ALK-Abelló,kl. 10.15
Adm. direktør Jens Bager

• Hvilke muligheder og udfordringer ser ALK i det nuværende marked for specifik immunterapi til behandling af allergi?
• I hvilken del af markedet opleves p.t. den kraftigste vækst (allergier og produktområder) og fastholder ALK den markedsledende position?
• Hvilke udfordringer ser ALK for den tablet-baserede vaccine Grazax og er tilliden til produktets potentiale intakt efter en vanskeligere end ventet lancering?

Moderator:
Michael Novod, Handelsbanken, Capital Markets

Carlsberg, kl. 10.15
Jørn E. Jensen, CFO, Deputy CEO

• Hvilke tiltag har Carlsberg iværksat samt planlagt for at imødekomme de vanskeligere markedsvilkår i Nord-, Vest- og Østeuropa?
• Hvad er det for nogle forhold som gør at Carlsberg vandt markedsandel på det russiske marked i 2008 og formodentlig også vil gøre det i 2009?
• Hvordan udvikler markedsforholdene og konkurrencesituationen sig i Rusland?
• Hvilke muligheder har Carlsberg for at udvikle forretningen rent strategisk, når den rentebærende gæld er blevet nedbragt?

Moderator:
Michael West Hybholt, Nordea Markets

Coloplast, kl. 11.15
Lene Skole, CFO

• Hvorledes håndterer Coloplast den konstante risiko for sundhedsreformer og prisreduktioner? Den engelske sundhedsreform er den næste reform, som vil påvirke Coloplast og dermed må selskabet igen omorganisere sig.
• Coloplast er underrepræsenteret i USA, men har som ambition at øge sin markedsandel. Hvordan vil selskabet penetrere dette vigtige marked?
• Fremtidig vækst skal komme dels fra organisk vækst og dels fra akkvisitioner. Hvornår er Coloplast igen klar til at
købe op?

Moderator:
Niels Granholm-Leth, SEB Enskilda

DONG Energy, kl. 16.00
Anders Eldrup, CEO
DONG Energy har et ansvar for at minimere miljøeffekten af vores aktiviteter. Vores kunder forventer en stabil og CO2-neutral energiforsyning.
I dag betjener vi os af både fossile og vedvarende energikilder. Begge har fordele og ulemper. Vedvarende energi udleder ingen CO2. Til gengæld kan vi ikke styre, hvornår naturkræfterne producerer energi. DONG Energy ser mange interessante muligheder og investerer i bl.a. vindmøller, biobrændsel, forskning i energi alternativer og projekter som elbilen “Better Place”.

D/S Norden, kl. 11.15
Michael Tønnes Jørgensen, CFO

• Hvordan vil D/S Norden kunne levere et afkast til aktionærerne hvis tørlastmarkedet forbliver på det nuværende eller lavere rate niveau og hvor stor er risikoen for nedskrivning af skibsværdierne?
• Norden har taget tab på kunder og sikret sig retlig adgang til cash flows, hvor eksponeret er Norden over for modpartsrisiko?
• Hvordan vil eventuelle konsolideringer i tørlast markedet gavne Nordens aktionærer?

Moderator:
Finn Bjarke Petersen, Nordea Markets

FLSmidth, kl. 13.00
Poul Erik Tofte, CFO

Efter år med en “super cycle” inden for cement- og mineindustrien har den globale finanskrise på få måneder ændret vilkårene for FLSmidth med lav ordeindgang, udskydelse af ordrer og reduktion i antallet af medarbejdere.

Som konsekvens af de vanskelige markedsvilkår og usikre fremtidsudsigter har FLSmidth over de seneste 12 måneder mistet 70% af markedsværdien, hvilket stiller spørgsmålet:

• Hvordan er FLSmidth på kort sigt positioneret til den “nye” markedssituation med hensyn til salg og omkostningsstruktur, og
• er den langsigtede case omkring industrialisering og urbanisering i udviklingslandene fortsat intakt?

Moderator:
Stig Frederiksen, ABG Sundal Collier

Jeudan, kl. 13.00
Adm. direktør Per W. Hallgren

• Hvordan oplever Jeudan markedsforholdene i ejendomsbranchen på nuværende tidspunkt og hvilken betydning har markedsudviklingen på såvel den operationelle indtjening som værdireguleringerne i selskabet?
• I hvilken udstrækning finder Jeudan det interessant at erhverve yderligere ejendomme i det nuværende marked?
• Hvordan sikrer Jeudan at selskabet ikke kommer i finansielle problemer som mange andre aktører i ejendomsbranchen?

Moderator:
Michael West Hybholt, Nordea Markets

NKT, kl. 15.00
Michael Hedegaard Lyng, koncerndirektør, CFO

Med opførelsen af den nye kabelfabrik i Køln, som supplement til den eksisterende kapacitet i Danmark, er NKT Cables ved at positionere sig som en af de vigtigste leverandører af højspændingskabler i Europa.

Selvom andre spillere også er ved at udvide produktionskapaciteten, så virker timingen stærk, da Europa står foran en storstilet udbygning af transmissionsnettet, som et led i den fælles europæiske energipolitik. Er der så en attraktiv investeringscase i NKT? Lyt og døm selv.

Moderator:
Daniel Patterson, Danske Markets

Nordea Bank, kl. 11.15
Johan Ekwal, Head of Investor Relations

Tab på udlån
• Hvad er synet på kreditkvaliteten i 2009 og 2010 i Nordeas portefølje?
• Hvilke områder og lande er mest risikable?

Kapitalisering
• Hvad er Nordeas syn på kapitalisering, og hvorfor valgte man at hæve kapitalen/egenkapitalen?
• Hvor meget risikovandring kan forventes i løbet af denne konjunkturnedgang?
• Hvad har Nordea gjort, og hvad vil man gøre, for at håndtere de risikovægtede aktiver?

Nettorenteindtægt
• Hvordan er konkurrencen på marginalerne p.t. i de nordiske lande?
• Kan udlånsmarginalerne hæves, og vil stigningen være stor nok til at modregne presset på indlånsmarginalerne fra de faldende renter?

Moderator:
Jakob Brink, Handelsbanken Capital Markets

Novo Nordisk, kl. 15.00
Mads Veggerby Lausten, Head of Investor Relations

Healthcare reformer
• Hvad er Novo Nordisks syn på diskussionerne i USA vedrørende en ny health care reform?
• Vil den nuværende globale økonomiske krise udmønte sig i yderligere beskæringer på health care uden for USA?

Langsigtet vækst i Novo Nordisk
• Hvis man kigger længere frem, hvad vil markedsvæksten være på kerneområderne?
• Hvilke produkter vil være de væsentligste drivere for Novo Nordisk i det næste årti?
• Hvordan ser det nuværende konkurrencebillede ud på kerneområderne?

Hvilket investeringsniveau skal vi forvente?

Moderator:
Martin Parkhøi, Danske Markets

Novozymes, kl. 14.00
Benny D. Loft, CFO

• Kommentar til Obama administrationens planer og støttekroner til 1G og 2G bioethanol?
• Hvem kommer først med kommerciel 2G ethanol, USA eller Kina?
• Hvordan er interessen for de nye vaskemiddel-enzymer, som nedbryder overaktive stoffer, blandt de store producenter P&G, Unilever og Henkel?
• Hvordan påvirkes Novozymes af afmatningen i Østeuropa, Latinamerika og Asien?
• I hvilket omfang er efterspørgslen efter enzymer påvirket af recessionen?

Moderator:
Henrik D. Simonsen, SEB Enskilda

Rockwool,kl. 14.00
Gilles Maria, CFO

• Effekt på isoleringsmarkedet på kort og lang sigt af klimaforandringerne
• Kapacitetssituationen i den europæiske isoleringsindustri
• Isoleringsprodukter og udviklingen i markedsandele
• Tendenser i Central- og Østeuropa
• Akkvisitionsmuligheder

Moderator:
Carsten Warren Petersen, Nordea Markets

Sydbank, kl. 10.15
Bankdirektør Allan Nørholm

• Forretningsbetingelserne i H1 2009 og forventet udvikling for H2 2009
• Tab på udlån: forventet trend i H2 2009 og 2010
• Sydbank anno 2009 ift. tidligere kriser i starten af 90’erne og 80’erne
• Implikationer af bankpakke II
• Konsolidering og Sydbanks rolle
• Andre emner som Sydbank har lyst til at diskutere

Moderator:
Simon Christensen, SEB Enskilda

TrygVesta,kl. 13.00
Stine Bosse, CEO

• Er skadesforsikring cyklisk eller ikke-cyklisk?
• Kan TrygVesta genvinde den underliggende overskudsgrad fra 2005-07 efter det markante dyk vi så i 2008 – når vi ser bort fra de mere volatile poster som afløb samt storm- og vejrlig-skader?
• Hvordan skaber ekspansionen i Sverige og Norge værdi for aktionærerne på kort og lang sigt?
• TrygVesta har nu fået sit 1. ønske opfyldt: købet af Moderna, men hvad er de næste ønsker på opkøbslisten?

Moderator:
Per Grønborg, Danske Markets

Victoria Properties, kl. 15.00
Adm. direktør Michael Sehested

2009 står i mulighedernes tegn for de ejendomsinvestorer, der har kapacitet til opkøb. I hvilket omfang vil Victoria Properties kunne udnytte mulighederne på det tyske marked, hvilke risici tages der hermed, og hvori består værditilvæksten?

Med en strategi om vækst bl.a. i de største tyske byer samt etablering af nye forretningsområder og investeringsstrukturer, hvordan ser selskabet ud om 3-5 år, hvad er de finansielle målsætninger, og hvordan er der skabt værdi for aktionærerne?

Moderator:
Jesper Ilsøe, Praetorian Research

William Demant Holding, kl. 14.00
Stefan Ingildsen, VP, Finance & IR

• Hvilke strategiske overvejelser og beslutninger har kombinationen af økonomisk nedtur og intensiveret konkurrence givet anledning til?
• Hvorledes sikres det, at man fortsat kan tage markedsandele i et marked, hvor den seneste generation af teknologisk innovation har haft beskeden kommerciel accept?
• Hvilket slutscenario kan man forvente mellem producenter og dispensere – og hvorledes positionerer William Demant sig i dette spil?

Moderator:
Klaus Madsen, Handelsbanken

Priser

 

Medlemmer: 975
Ikke-medlemmer: 1475

Details

Date:
3. June 2009
Time:
8:30 - 17:00
Event Category: