Datoen for kick off af Alternative Investeringer netværket er nu sat til d. 25. september. Vi glæder os meget til at byde alle, som kunne være interesseret i at være en del af netværket, velkommen.
Hvis du ønsker at tilmelde dig eller har nogle spørgsmål, er du mere end velkommen til at kontakte Ditte Stage Thomsen på ditte@finansforeningen.dk
Arrangementet vil byde på mulighed for at møde og netværke med de øvrige interesserede og et fagligt program:
  • Nicholas Coxon, Macquarie

    • From listed to alternative – TDC case

  • Mads Jensen, Jentzen & Partners, og Christoph Junge, Nordea Liv & Pension

    • Insurance-Linked Securities: An introduction to uncorrelated returns

  • Real Estate Mega Trends: speaker and subject to be confirmed

Derudover vil vi afsætte lidt tid til diskussion af netværkets formål, så du må meget gerne tænke over: Hvad skal formålet med netværket være? Hvilket netværk vil du gerne være en del af? Hvad kan du selv bidrage med – både fagligt og personligt?
Målgruppen for netværket arbejder til dagligt med Alternative Investeringer. Enten som analytikere, porteføljeforvaltere, asset managers mv. Deltagerne skal således have erfaring og grundig faglig indsigt i emnekredsen samt være indstillet på gennem aktiv deltagelse på møderne at dele deres viden med netværkets medlemmer. For at opnå fortrolighed og åben dialog er netværket ikke åbent for client managers, business developers o.l.
Kender du nogle potentielle kandidater, må du gerne viderebringe invitationen (husk tilmelding er påkrævet).
Endeligt program og yderligere information følger.