STATEMENT OF INVESTOR RIGHTS

In relation to the Putting Investors First Month in April 2016 the “Statement of Investor Rights” was translated to danish, to see the english version please click the link below:

www.cfainstitute.org/statementofinvestorsrights.

”Statement of Investor Rights” er udarbejdet af CFA Institute for at informere købere af finansielle produkter og ydelser om deres rettigheder over for udbyderne. Disse rettigheder vedrører grundlæggende etiske principper såvel som tillid og troværdighed. De gælder både over for institutionelle investorer og på privatkundeområdet, og vedrører finansanalyse, investeringsrådgivning og kapitalforvaltning samt produkter og tjenesteydelser på forsikrings- og ejendomsområdet. Uanset om man udarbejder en opsparingsplan, samarbejder med en investeringsrådgiver, åbner en bankkonto eller køber en ejendom, kan ”Statement of Investor Rights” bruges som vejledning. Man bør gøre krav på sine rettigheder. Hvis sælgeren af de finansielle ydelser ligeledes følger vejledningen, har begge parter ydet deres bidrag til at sikre tillid, gensidig respekt og integritet på finansmarkederne.

Når jeg benytter finansiel rådgivning og produkter, har jeg ret til:

1. En troværdig, kompetent og etisk adfærd, der efterlever gældende lovgivning.
2. En objektiv rådgivning baseret på professionel analyse og omhu.
3. At mine finansielle interesser altid går forud for min rådgivers og dennes virksomheds interesser.
4. At blive behandlet lige i forhold til andre kunder.
5. At blive orienteret om mulige interessekonflikter.
6. At få individuel rådgivning, der tager hensyn til min personlige situation og mine finansielle muligheder.
7. En klar, præcis og rettidig kommunikation i et forståeligt sprog.
8. Gennemsigtighed om gebyrer og omkostninger.
9. Fortrolighed om mine personlige oplysninger.
10. En relevant dokumentation af det arbejde, som er udført på mine vegne.

For mere information besøg:

www.cfainstitute.org.

Tilmeld dig Finansforeningens nyhedsbrev

Ved tilmelding giver jeg samtidig samtykke til, at Finansforeningen/CFA Society Denmark må sende mig e-mails, nyhedsbreve samt lignende meddelelser vedrørende foreningens konferencer, medlemsmøder, netværksmøder samt nyheder fra foreningen. Jeg accepterer samtidig, at Finansforeningen/CFA Society Denmark kan behandle personoplysninger om mig som er nærmere anført i vores privatpolitik.