Vi søger en ny direktør til at lede og videreføre foreningens positive udvikling og mission om at være fagligt forum på højeste internationale niveau for professionelle inden for finans og investering. Direktøren får ansvaret for at videreudvikle og implementere foreningens strategi, hvor der blandt andet vil være fokus på at øge antallet af aktive medlemmer og fortsat styrke foreningens position og profil over for foreningens medlemmer og øvrige interessenter.

Opgaver

 • Videreudvikle foreningens samarbejde samt styrke synlighed og branding over for den finansielle sektor og andre væsentlige interessenter, herunder højere læreanstalter, brancheorganisationer og myndigheder.
 • Facilitere foreningens fagspecifikke netværksudvalg og foreningsarrangementer.
 • Skabe og facilitere et inspirerende miljø for et fagligt og socialt netværk mellem medlemmerne, og understøtte medlemmernes kompetenceudvikling ved at tiltrække og samle relevante parter, synliggøre vigtige temaer for medlemmerne samt skabe værdi via vidensdeling og dialog gennem møder, konferencer, kurser og netværk.
 • Arbejde for høj etisk standard blandt foreningens medlemmer.
 • Videreudvikle foreningens internationale samarbejde med CFA Institute – et globalt netværk af professionelle inden for investeringsindustrien med 120.000 medlemmer fordelt på mere end 140 lande.
 • Direktøren bliver ansvarlig for at lede foreningens sekretariat, der består af tre fastansatte medarbejdere, studentermedhjælp og lejlighedsvis tilknyttede projektmedarbejdere.
 • Ud over personale- og økonomiansvar vil direktøren være i tæt samarbejde med bestyrelsen om at styrke foreningens arbejde og position samt løbende levere oplæg og regnskabsaflæggelser til den samlede bestyrelse.

Kvalifikationer

 • Bred forståelse for og erfaring fra den finansielle sektor.
 • Et godt netværk samt evnen til at skabe nye relationer og bringe parter sammen, både inden for og uden for miljøet. God kommunikator, som kan samle branchen og skabe samspil og dialog på tværs af fx den finansielle sektor og offentlige parter.
 • Evne til at initiere, drive og gennemføre nye projekter og aktiviteter samt skabe engagement; dette samtidig med administration og systematisering af opgaven, så vi kommer i mål.
 • Forhandlingsvant, herunder evne til at styre projekter, hvor en stor del af arbejdet er baseret på dygtige Investment Professionals, der arbejder frivilligt for foreningen samt erfaring med at lede en organisation og skabe ejerskab og engagement hos kollegerne.

Der tilbydes en udfordrende stilling med en høj grad af selvstændighed, indflydelse og udviklingsmuligheder. Den nye direktør vil referere til bestyrelsesformand Lars Bo Bertram.

Ansøgning med CV og eventuelt yderligere materiale sendes til Amrop Executive Search, Christians Brygge 24, 1559 København V senest den 19. februar 2017. Kuverten mærkes CFA. Elektronisk fremsendt ansøgning sendes til ansogning@amrop.dk. Ansøger bedes angive via hvilken mailadresse, korrespondancen ønskes sendt. Amrop deltager i udvælgelsesprocessen, og der gennemføres persontest af finalekandidaterne. Yderligere informationer kan fås ved at kontakte bestyrelsesformand Lars Bo Bertram på telefon +45 4042 7480.