Publikationen indeholder 15 basale ESG-hoved- og nøgletal og lægger helt konkret op til en ensartet rapportering af ESG-nøgletal inden for miljø/klima, det sociale område og god selskabsledelse. Publikationen, som blev tildelt FN’s ISAR Honours i 2019, er udarbejdet i fællesskab med FSR – danske revisorer og Nasdaq Copenhagen og bruges af en lang række danske virksomheder.

Læs eller genlæs publikationen her: https://cfa.dk/publikationer-2/esg-key-figures-in-the-annual-report/

Publikationen findes også i en engelsk version her.

Ændringer i 2022-udgaven:

Redaktionsgruppen har indtil videre valgt at fastholde de 15 ESG-hoved- og nøgletal i publikationen, da vi finder dette antal og udvalget overskueligt for en virksomhed til at komme i gang med at rapportere på ESG- hoved- og nøgletal. Med tiden kan antallet blive udvidet.

  • Ønsker virksomheden inspiration til flere nøgletal, er der på side 15 i publikationen link til publikationer fra The Greenhouse Gas Protocol og World Economic Forum, der giver hjælp til flere scopes på CO2-udledninger og en række andre relevante ESG-hoved- og nøgletal. En god mulighed for de virksomheder, der er klar til at gå videre.
  • Alle de indledende tekster til formelsamlingen er blevet ajourført, hvor der er lagt mere vægt på forklaring af brugbarheden og behovet for validering af ESG-data.
  • Derudover er alle formler uændret fra tidligere, dog har vi opdateret de såkaldte GWP-faktorer, der anvendes til at omregne af de syv Kyoto-gasser, der indgår i formlerne for CO2-udledninger til CO2-ækvivalenter. Der anvendes nu GWP-faktorer fra IPCC’s Sixth Assessment Report fra 2021.

Publikationen er også nævnt i We Love People ESG barometer 2021