Finalisterne til Finansforeningens ESG-Pris 2023, sponsoreret af Dansif, er nu blevet offentliggjort:

  • Institut for Menneskerettigheder
  • REAL ESG – The Real Estate Reporting Framework
  • Guld og Grønne Skove / P1, Lars Trier Mogensen

Læs indstillingerne nederst.

Vinderen vil blive offentliggjort på Finansforeningens 50-års jubilæumskonference d. 30. april 2024

Prisen gives for at anerkende en person, organisation eller virksomhed, som har skabt bæredygtige og/eller innovative fremskridt inden for ESG. Med prisen ønsker Dansif og Finansforeningen at sætte spotlight på, hvordan den finansielle sektor kan bidrage til bæredygtig omstilling gennem ansvarlige investeringer.

Krav og bedømmelseskriterier:

Kandidaterne skal være en/et:
– Kapitalforvalter
– Investor
– Fond
– Analyseinstitution
– Forsknings- og/eller uddannelsesinstitution
– Forening
– Person

De indstillede kandidater, som skal være hjemmehørende i Danmark, er indstillet i forhold til følgende kriterier:
– Fremme af bæredygtighedshensyn inden for investeringer, investeringsprodukter eller analyse
– Innovative fremskridt eller særligt nyskabende tiltag eller bidrag inden for ESG
– Fremme af samarbejde/dialog imellem forskellige interessenter
– Tiltag, der forbedrer mulighederne for at få investerings- og bæredygtighedshensyn til at gå hånd i hånd

Udvælgelseskomité:

– Dansifs bestyrelse

Dommerkomité:

– Eric Pedersen, Nordea Asset Management, næstformand i Dansif
– Sanne Fredenslund, formand i Finansforeningen / CFA Society Denmark
– Michael Albrechtslund, adm. direktør i Finansforeningen / CFA Society Denmark

Udvælgelseskomiteen har indstillet følgende 3 kandidater til at modtage Finansforeningens ESG-Pris 2023, sponsoreret af Dansif:

Institut for Menneskerettigheder

Er nomineret til Finansforeningens ESG-pris for sit vedvarende bidrag til at omsætte og oversætte de internationale retningslinjer for virksomheder og investorers menneskeretsansvar, så de bliver til konkrete og målbare tiltag. Institut for Menneskerettigheder bidrager gennem benchmarking, undervisning, høringssvar, bidrag til ekspertkomitéer i Danmark og EU og rapporter, som, for eksempel, ”Documenting Respect for Human Rights in the Financial Sector” fra 2023 til at belyse afgørende aspekter af ”S’et” i ESG. , Dette er helt centralt for at opnå en bæredygtig udvikling i bred forstand, men risikerer at blive overset, når grøn omstilling og geopolitik står skarpest i fokus.

REAL ESG – The Real Estate Reporting Framework

Holdet bag REAL ESG – The Real Estate Reporting Framework er nomineret til Finansforeningens ESG-pris for sit initiativ til at udvikle det gratis rapporteringsværktøj ”REAL ESG”. Værktøjet kan gøre det billigere og enklere at rapportere – og sammenligne – klimaaftrykket fra forskellige ejendomme. Opgaven med at forstå og nedbringe fodaftrykket fra byggeri og ejendomme er en central del af ESG-arbejdet, som branchen er i færd med tackle, og her kan fælles, gratis løsninger et velkomment bidrag til at accelerere den positive udvikling.
Holdet bag REAL ESG er repræsenteret ved projektleder Christian Gjessing Bruun , AKF, Christian Haaber Westergaard Nielsen, Thylander, Jonathan Leonardsen, Balder og Ali Simiab.

Guld og Grønne Skove / P1, Lars Trier Mogensen

Kan man tjene Moder Jord og ussel mammon på samme tid? Det spørgsmål undersøger Lars Trier Mogensen og Guld og Grønne Skove hver uge på P1. Programmet og dets vært er nomineret til Finansforeningens ESG-pris for et vidende og engageret bidrag – uge efter uge – til debatten om bæredygtig business og ansvarlige investeringer. Programmet er med til at grave et spadestik dybere end de hurtige overskrifter. Således bidrager Guld og Grønne Skove til at højne det faglige niveau i mediedebatten og til at gå ikke mindst finanssektorens arbejde med ESG kritisk efter i sømmene.