Af Christian Jessen, moderator ved Nytårsmiddagen 2017

Kritik af den finansielle sektors gøren og laden bør lyttes til, anerkendes for sin substans og ikke mødes med en mur af afvisning.
Det fremhæver Anders Klinkby, adm. direktør i InvesteringsFondsBranchen (IFB) forud for Finansforeningens Nytårsmiddag, hvor forbedring af tilliden til den finansielle sektor er til debat.

”Der er næsten altid substans i den kritik, vi bliver mødt med. Udfordringen er at være god nok til at forstå kritikken. God og troværdig kommunikation handler mere om at forstå, hvorfor andre opfatter tingene, som de gør, end om hvad man selv gerne vil sige,” siger Anders Klinkby.
Finansforeningen varmer op til arrangementet med tre interviews. I det første interview anbefalede kommunikationseksperten Henrik Merkelsen de finansielle virksomheder tålmodigt at vente på, at redelig drift og gode resultater for kunderne giver resultater, og netop ikke give sig til at kommunikere mere end nu. Læs evt. artiklen her. Næste interviewoffer er Anders Klinkby.

Direktør i frontlinjen 

Anders Klinkby fra IFB er en af dem, der netop ikke har lov at følge forskerens råd om at vente. Han har fået et klokkeklart mandat af sin bestyrelse, som blev fortalt klart til offentligheden, da han blev udnævnt i maj 2016.

Hele organisationen (”IFB”) skal geares til at kommunikere stærkere, bedre og hurtigere, lød det fra bestyrelsesformand, Tage Fabrin Brasted, i en artikel i FinansWatch, hvor han også gav udtryk for frustration over IFBs forhold til blandt andre journalisterne.

Investeringsforeningerne har angiveligt haft svært ved at trænge igennem med positive budskaber om, at foreningerne sikrer sine medlemmer lødige opsparingsprodukter med fornuftige risikojusterede afkast; at de udgør en nem og direkte adgang til verdens kapitalmarkeder, og de reelt bidrager væsentligt til at presse mindre lødige investeringsformer væk fra private investorer.

I stedet bliver foreningerne jævnligt udfordret af forskere, myndigheder, politikere, uafhængige finansielle udbydere og uafhængige eksperter, som boltrer sig i medierne uden selv at blive sat under synderligt pres (efter denne skribents opfattelse).

Men Anders Klinkby har været i gang i halvandet år, og han synes, at tingene bevæger sig.

”Det handler ikke så meget om, hvilke ord man bruger, men hvilken holdning der skinner igennem. Markedet er midt i de største omvæltninger i mange år, hvor meget ændrer sig. Som brancheforening har man sit afsæt i det bestående, men det er vigtigt, at man er åben over for de forandringer, der vil ændre markedet i de kommende år. Ellers fremstår man reaktionær og risikerer ret hurtigt at udspille sin rolle,” siger Anders Klinkby.

”Grundlæggende prøver vi i IFB at synliggøre, hvilken værdi investeringsfonde skaber. Alle er jo enige om, at investeringsfonde er en god opfindelse. Debatten handler mere om, hvorvidt der skal investeres aktivt eller passivt, og hvad det skal koste. IFB er ikke en forening for én bestemt forretningsmodel, men arbejder for lige konkurrencevilkår og for transparens, og så må investorerne afgøre, hvad de foretrækker. Der er nogle gange kritik af, at noget er svært at gennemskue. Det lytter vi til og anerkender, hvis der er substans i kritikken. Det skal man for selv at kunne påvirke processer og finde løsninger. Hvis man blot er afvisende overfor velbegrundet kritik, så kommer der nogle andre og håndterer problemet,” siger han.

Konstruktivt samarbejde

Hvad betyder det konkret for IFB i hverdagen? Klinkby nævner to problemkomplekser. Finansforeningens medlemmer kender dem – og artiklen forudsætter herefter et vist kendskab for ikke at blive for lang.

”Debatten om skabsindeksering af aktivt forvaltede aktieafdelinger har været udfordrende for fondsbranchen i både Danmark og udlandet, for i virkeligheden rummer kritikken en meget alvorlig påstand om decideret falsk markedsføring fra investeringsfondenes side,” siger Anders Klinkby.

”Det er giftigt, det kan man ikke leve med. Derfor nytter det ikke alene at sige ”passer ikke”. Der er brug for data for at sige noget om, hvorvidt nogle klistrer sig op ad benchmark og samtidig tager penge for aktiv forvaltning,” fortsætter han.

Løsningen her har blandt andet været øget selvregulering fra branchens side, og at prøve at få et konstruktivt samarbejde med myndighederne. Finanstilsynet har taget positivt imod IFB’s initiativer, og Finanstilsynet har ikke fundet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Kvalitetsforbedrende service 

Anders Klinkby oplever også fremskridt i den årelange debat om formidlingsprovisioner fra foreningerne til bankerne. Han forstår godt, at kunder har undret sig over at skulle betale formidlingsprovision for investeringsrådgivning, hvis de i årevis hverken har ændret i deres portefølje eller mødt en rådgiver.

”Debatten har varet for længe, og den har været skadelig for tilliden til investeringsforeningerne,” siger han.

De nye MiFID 2-regler betyder, at bankerne fremover skal levere og dokumentere en såkaldt kvalitetsforbedrende service for at være berettiget til provisionsbetalingerne.

”Det er fint, for langt de fleste, der ejer investeringsbeviser, ønsker rådgivning, men de vil selvfølgelig have noget for pengene. Den type regulering er et eksempel på, at hvis man ikke selv er villig til at agere, så kommer andre og gør det for én,” konstaterer Anders Klinkby.

Direkte kundekontakt 

Forskeren Henrik Merkelsen opmuntrede i sit interview sektoren med, at kunderne har vanskeligt ved at stemme med fødderne og forsvinde, fordi de ikke kan undvære finansielle serviceydelser.

Men det er i opbrud, og det kommer til at ændre sektorens måde at agere på i fremtiden, forudsiger Anders Klinkby.

”Hvis vi i stedet ser på en virksomhed, som sælger hurtige forbrugsgoder hver dag i et supermarked i konkurrence med 20 andre lignende produkter, så er det livsnødvendigt for den at kende kunderne, opfylde deres behov og leve op til deres forventninger. Den overvåger kundeadfærd konstant og har kniven på struben. Kundeoplevelsen er at anliggende for topledelsen, og topchefen har ofte selv en baggrund indenfor eksempelvis markedsføring,” analyserer han, og fortsætter:

”Sådan har det ikke været i den finansielle sektor, hvor en række andre hensyn af mange gode grunde har fået lov at fylde mere. Men kunderne er kommet højere på dagsordenen, man kan se, at der bliver investeret mere i kundeoplevelsen, og det kommer nok på sigt til at forbedre tilliden til den finansielle sektor, at konkurrencen om kunderne på den måde ser ud til at blive hårdere,” siger Anders Klinkby.

Kom nærmere

Har han ret i det? Det kommer der svar på til Nytårsmiddagen onsdag den 25. januar, hvor bankdirektørerne Michael Rasmussen (Nykredit) og Tonny Thierry Andersen (Danske Bank) taler om forbedring af tilliden til den finansielle sektor.

Anders Klinkby er adm. direktør i Investeringsfondsbranchen (IFB). Tidligere har han arbejdet som pressechef for Pension og Investering hos ATP, som kommunikationschef for Danske Banks erhvervsforretning og som koncernpressechef for Danske Bank. Anders Klinkby er Executive MBA fra CBS og mag. art. fra Aarhus Universitet.