Stærk konsistent rapportering, højt detaljeret informationsniveau, klimabegreber i øjenhøjde, troværdighed og nye akademiske modeller med bedre forklaringsgrad blev anerkendt med eftertragtede priser ved Finansforeningens 50 års jubilæumskonference.

Finansforeningens Informationspris

Ved Finansforeningens 50 års jubilæumskonference den 30. april 2024 hos Axelborg, blev Novo Nordisk den 39. vinder af Finansforeningens Informationspris. Michael West Hybholt og Carsten Lønborg Madsen fra Finansforeningens Regnskabsudvalg overrakte prisen til Daniel Bohsen, CVP & Head of Investor Relations fra Novo Nordisk for den samlede informationspakke, som efter udvalgets vurdering ligger helt i front, hvad angår relevans, dybde og pålidelighed.

I motivationen hedder det bl.a., at:

“De udslagsgivende faktorer der gør, at Informationsprisen 2023 går til Novo Nordisk er, at selskabet leverer konsistent rapportering, detaljerede resultatforventninger, klare og præcise vækstparametre i efterspørgslen af medicin samt veltilrettelagte og informative kapitalmarkedsdage. Hertil kommer at Novo Nordisk går helt i front på områder som bæredygtighed og Triple Bottom Line, hvor finansielle resultater bliver evalueret sammen med sociale og miljømæssige ansvarligheder”, fremhævede Michael West Hybholt og Carsten Lønborg Madsen.

Finansforeningens ESG-pris, sponsoreret af Dansif

Ved Jubilæumskonferencen blev Finansforeningens ESG-pris uddelt for femte gang. ESG-prisen er sponsoreret af Dansif og blev givet til Lars Trier Mogensen, som er vært på ‘Guld og grønne skove’ på P1. Argumentationen lyder som følger:

“Lars Trier Mogensen går uge efter uge bag om tidens vigtigste historier om klima og miljø og leverer et vidende og engageret bidrag til debatten. Guld og Grønne Skove går alle parters argumenter og beviser kritisk efter i sømmene, herunder finanssektorens og de selskaber, vi investerer i. Programmet lykkes med at gøre teknisk vanskelige klimabegreber og debatter forståelige og interessante – og efterlader lytteren klogere på, hvad forskere, investorer eller politikere rent faktisk ved om et givent emne eller effekten af nye tiltag”.

Nomineret til ESG-prisen var også:

Institut for Menneskerettigheder for sit vedvarende bidrag til at omsætte og oversætte de internationale retningslinjer for virksomheder og investorers menneskeretsansvar, så de bliver til konkrete og målbare tiltag, samt REAL ESG – The Real Estate Reporting Framework for sit initiativ til at udvikle det gratis rapporteringsværktøj ”REAL ESG”.  Værktøjet kan gøre det billigere og enklere at rapportere – og sammenligne – klimaaftrykket fra forskellige ejendomme.

Årets Bedste Kandidatafhandling sponsoreret af Investering Danmark

Det var samtidig også femte gang, at prisen for Årets Bedste Kandidatafhandling blev uddelt.

Investering Danmark ser fortsat et behov for at skabe interesse for den finansielle branche blandt de unge. Investering Danmark kan med tilfredshed konstatere, at interessen for at komme i betragtning til prisen er steget markant, og at man nu modtager ansøgere fra de økonomiske institutter på alle landets universiteter.

Derfor sponsorerer Investering Danmark prisen, der i år blev uddelt til Jakob Bøgh Uldbjerg og Søren Juul Knudsen, tidligere Aarhus Universitet.

”Jakob Bøgh Uldbjerg og Søren Juul Knudsens opgave kigger på det velkendte ”closed-end-puzzle”, der vedrører det uforklarlige forhold, at børsnoterede, lukkede fonde som overvejende hovedregel handler under indre værdi. Der er præsenteret mange forklaringer på det forhold, men ved at anvende et begreb, ”ambiguity”, som er ved at vinde indpas i finansiering, og ved at implementere dette baseret på volatiliteten af volatilitet, kan de to forfattere opstille en model med en betydelig bedre forklaringsgrad end hidtidige forklaringer” fortalte direktør Birgitte Søgaard Holm fra Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Finansforeningens 50 års jubilæumskonference blev afholdt hos Axelborg med deltagelse af over 250 gæster. Årets hovedtalere var Louise Mogensen, direktør, Finanstilsynet, Ulrik Vestergaard Knudsen, Vicegeneralsekretær, OECD, Mikkel Svenstrup, investeringsdirektør, ATP og Jakob Haldor Topsøe, chairman, Topsøe Holding.

Henvendelse vedrørende denne pressemeddelelse kan rettes til Finansforeningens direktør, Michael Albrechtslund på telefon 2179 7502.