Af Christian Jessen, moderator ved Nytårsmiddagen 2017

Genskabelse og forbedring af tilliden til finanssektoren står allerøverst på Finanstilsynets 2020-strategi plan. Det er det omdrejningspunkt, som ifølge Tilsynet binder alt dets arbejde sammen.

Tillid ligger tydeligvis Finanstilsynets direktør Jesper Berg på sinde, og som medlem af Finansforeningens bestyrelse har han været med til at få sat emnet på dagsordenen under den faglige del af foreningens Nytårsmiddag på onsdag.

”Berettiget tillid til de finansielle virksomheder er en vigtig del af en stabil og velfungerende økonomi i Danmark,” siger Jesper Berg.

”Desværre har vi både haft finanskrisen og været gennem nogle møgsager, som har ramt hårdt og i nogle sammenhænge nærmest ødelagt tilliden. Uanset om det er berettiget eller ej, så skal vi se på, hvordan vi kommer tilbage, og får tilliden genetableret,” understreger han.

Jesper Berg er den tredje og sidste aktør, vi interviewer forud for Nytårsmiddagen. De foregående var adm. direktør Anders Klinkby for InvesteringsFondsBranchen (IFB) og kommunikationseksperten Henrik Merkelsen fra Lund Universitet. På Nytårsmiddagen på onsdag taler koncernchef Michael Rasmussen fra Nykredit og bankdirektør Tonny Thierry Andersen, Danske Bank.

Uden tillid går det ikke 

Finanstilsynet har rigeligt at gøre med at sikre, at finansvirksomhederne overholder loven, afdække systemiske risici i sektoren, forebygge hvidvask og terrorfinansiering og holde styr på fremtiden med nye forretningsmodeller, ny teknologi og cyberkriminalitet. Så hvorfor er det lige tillid, som er overskriften for, hvad Finanstilsynet gør?

Det er svært som udenforstående at erklære sig uenig i ønsket om skabe ”berettiget tillid”. Kan man vende ordene om, og stadig få et meningsfyldt resultat? Lad os prøve: ”Uberettiget mistillid” til finanssektoren er ikke så godt, selv om det indirekte angiver, at sektoren faktisk opfører sig ok. ”Uberettiget tillid” skal man ikke satse på – så skal der gøres noget hurtigt, og en tilstand af ”Berettiget mistillid” er virkeligt slem.

Finanstilsynet gør da også i sin strategiplan meget ud af at forklare, hvorfor det faktisk er så alvorligt et anliggende, at det står øverst på dagsordenen.
Den væsentligste faktor er måske, at lav tillid til finanssektoren hos forbrugerne og i de mindre- og mellemstore virksomheder ifølge Finanstilsynet har en væsentlig, negativ indvirkning på vækst og beskæftigelse i Danmark. Det er simpelthen økonomisk stærkt skadeligt.

Manglende tillid betyder dog også tab af muligheder, og kunder og indtjening i sektorens virksomheder. Så der er grunde nok til at arbejde sammen om at få løftet tilliden.

”Tillid er også i de finansielle virksomheders egen økonomiske interesse. Tillid øger borgeres og virksomheders forbrug af finansielle ydelser,” siger Jesper Berg. (Den komplette 2020-strategi kan findes her. Forklaringerne om tillids betydning findes især på side 8).

Møgsagerne 

Modsat tidligere praksis i Finanstilsynet kan man godt få tilsynsdirektøren til at sætte navn på nogle af sagerne, når de har fyldt debatten i årevis. Danske Bank havde sine udfordringer med sit New Normal – image og fik lån af staten, da det var sværest; der blæser jævnligt ”shit-storme” i retning af Nykredit og realkreditinstitutterne, når bidragssatserne hæves, og Nordea optrådte i afsløringerne fra Panama.

”Alle har hørt om de sager, og uagtet hvad vi så selv mener, så er det noget, som påvirker folks opfattelser. Det ved vi også godt i Tilsynet,” siger Jesper Berg.

De store finanskoncerner står dog ikke alene som afsendere af problemer; der har været en stribe andre sager i mindre og mellemstore banker, hvoraf en del er endt i Finansiel Stabilitet. Roskilde Bank og Capinordic Bank er måske de mest oplagte.

”Det er helt klart, at der er rykket ved tilliden ved nogle af de sager, berettiget eller uberettiget. Opgaven er at komme tilbage, og det er ikke let,” siger Jesper Berg

”Også i forhold til det politiske system, der er så vigtigt for sektoren, er man afhængig af, at der er en velvilje og en tro på, at sektoren gør det fornuftigt,” tilføjer han.

Folk kan ikke manipuleres

Kommunikationseksperten Henrik Merkelsen fremhævede i sit interview, at tilliden fra forbrugerne først er til stede den dag, de faktisk ikke føler et stort behov for at skulle læse alt det med småt, fordi de stoler på deres bank. Merkelsens pointe er, at det gør vi hver eneste dag som forbrugere af f.eks. tandpleje, it-udstyr eller biler; ellers har døgnet ikke timer nok, og samfundet er i dag så højt specialiseret, at vi ikke kan forventes at vide noget om det, vi køber.

”Det er jeg sådan set enig med ham i,” siger Jesper Berg. ”Tilliden er allervigtigst for den, der ikke er i stand til at gennemskue finansielle virksomheder og produkter. Det er typisk husholdningerne og de små- og mellemstore virksomheder. Man kan ikke forvente, at kunderne er udlært i finansiering på en videregående uddannelse,” tilføjer han.

Finanstilsynet gør sig anstrengelser for at kommunikere og bidrage konstruktivt til den offentlige debat om udfordringerne i den finansielle sektor, men det er sektorens faktiske handlinger de kommende år, som afgør udfaldet af kampen for en bedre tillid, mener han.

”Kommunikation kan synliggøre de gode ting, man gør nu for at forbedre tingene, men på den lange bane er det kun de faktiske beslutninger, som har betydning. Folk kan ikke manipuleres,” siger Jesper Berg.

Værktøjskassen

Jesper Berg har ved en del lejligheder stillet spørgsmål ved, om bankernes målsætninger om tocifret årlig forretning af egenkapitalen er berettiget i et regime med meget lave renter. Men hertil rækker indflydelsen ikke. Finanstilsynet har en stor værktøjskasse at arbejde med, men meget af den består af love og regler, som man kan søge overholdt. Tilsynet leder ikke selv finansielle virksomheder og er som offentlig myndighed blot én aktør blandt mange andre i og omkring sektoren. Så hvad skal der til? Kom og deltag i debatten på onsdag kl. 16.30!