Det er til gavn for de dynamiske FinTech virksomheder at holde sig til hos Finansforeningen, som med sine medlemmers viden og kompetencer har meget at tilbyde, fremhæver Finansforeningens direktør, Michael Albrechtslund.

Finansforeningen har forudsætningerne for at yde en væsentlig indsats i de kommende år, hvor de fremstormende FinTech virksomheder modnes og etablerer sig. Derfor kommer der nu en udstrakt hånd fra Finansforeningen, som vil tiltrække flere medlemmer fra FinTech virksomhederne og inddrage dem yderligere i sit arbejde.

”Vi har mulighed for at løfte et samfundsmæssigt ansvar i foreningen ved at være med til at bygge de nødvendige broer mellem det nye og det etablerede finansielle system. Det skal vi tage på os,” siger Michael Albrechtslund.

Michael Albrechtslund tiltrådte som direktør i Finansforeningen i maj 2017. Han er ved siden af jobbet blandt andet bestyrelsesformand og medstifter af en FinTech virksomhed, der er hjemmehørende i Copenhagen Fintech Lab på Appleby Plads i København, hvor 40 virksomheder med omkring 125 medarbejdere holder til i lokaler ejet af Finansforbundet. Han har erfaring i både den nye og den etablerede finansverden.

”Rigid regulering rimer dårligt med innovation, og i starten søger FinTech virksomheder oftest udenom at skulle reguleres. De arbejder tit i partnerskaber med virksomheder, som kommer fra andre verdener, og indtil de skal møde forbrugerne, kan det som regel lade sig gøre indenfor lovens rammer,” siger Michael Albrechtslund.

”Men kravene til den gode finansvirksomhed rækker videre end lovoverholdelse.  Der er også skabt best practice standarder for ordentlighed, som rækker helt ned i den daglige omgang med kunderne. Det kan vi hjælpe med,” tilføjer han.


Langt på blot to år

Ifølge ham bliver der tale om tovejs trafik mellem Finansforeningens medlemmer fra den etablerede finansielle sektor, og de fremstormende FinTech virksomheder, som er i gang med at udvikle teknologisk stærke, innovative forretningsmodeller centreret omkring blandt andet Copenhagen FinTech Lab..

”Vores medlemmer er fordelt på alle aldersklasser og alle niveauer i den finansielle sektor. Set over en bred kam, så kommer vi fra den veludviklede, etablerede finansielle sektor. Det er åbenlyst, at mange af os har en stærk interesse i at følge med, engagere os og ikke blive efterladt på bagperronen om ti år, siger Michael Albrechtslund.

Han er som mange andre iagttagere både imponeret og forundret over, hvor meget der er sket på blot to år i Copenhagen FinTech Lab lokalerne.

”Der er et internationalt perspektiv i virksomhederne, som rækker langt ud over Danmarks grænser. Miljøet er kommet op på et højt niveau på ganske kort tid, mange af dem er allerede superprofessionelle. Det er godt gået af de involverede,” siger Michael Albrechtslund.

”Derfor kan vi også se, at de tidligere end ventet har nærmet sig den etablerede finansielle sektor, hvor mange af dem vil blive integreret,” tilføjer han.

På Finanskonferencen den 12. oktober er der en session med tre indlæg om FinTech Forretningsmodeller. Indlægsholderne er Thomas Krogh Jensen fra Copenhagen FinTech; Nicolas Meilstrup fra Crediwire og Michael Gronager fra Chainalysis. Læs interview med Michael Gronager her.

Kompetence og integritet

Det faglige arbejde i Finansforeningen foregår blandt andet i udvalg og netværk. Det seneste skud på udvalgsstammen er FinTech Udvalget, som er drevet af både etablerede og nye aktører. Udvalget fokuserer på digitalisering, ny teknologi og brugerinteraktion, og skitserer sin mission således: ”Vi er optagede af at finde de mest spændende nye løsninger og produkter blandt både nye og etablerede spillere, og dele gode og dårligere erfaringer fra udviklingen af disse. Samtidigt ønsker vi at sikre, at anvendelsen af ny teknologi sker med samme kompetence og integritet som hidtil har kendetegnet den danske finanssektor.”

Første medlemsmøde handlede om de nye Robo-advicere indenfor investering. Kvalitetsforbedrende service er også et emne for FinTech, og fremover kommer emner som Bitcoin/Blockchain, Machine Learning og trading-algoritmer på dagsordenen.

”FinTech udvalget er kommet godt fra start. Samtidig kan vi se, at en række af vores øvrige udvalg og netværk kan have gavn af integration med FinTech ansatte. Her tænker jeg blandt andet på Uddannelsesudvalget, Etikudvalget og det finansielle kommunikationsnetværk,” siger Michael Albrecthslund.

Der er i Finansforeningen indlejret en stor viden om finansielle forhold, love, bekendtgørelser og reguleringer. Foreningen er et upolitisk, fagligt fællesskab i og omkring den finansielle sektor med et fokus på især alle forhold omkring investering.

Næste chance for at være med er Finansforeningens Finanskonference torsdag den 12. oktober på Hotel Scandic. Har du ikke nået det endnu, så kan du tilmelde dig her.

Michael Albrechtslund

CEO, Finansforeningen/CFA Society Denmark

Christian Jessen

Partner, Investment Management Distribution

Du kan læse mere om Finansforeningens Finanskonference 2017 her, og tilmelde dig her.