Følg god praksis: Tag ESG-tallene med i årsrapporten

Nøgletal inden for de miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige områder er ingenlunde blevet mindre relevante i 2020. Vi opfordrer derfor til at følge god praksis og medtage de ESG-nøgletal, der er mest relevante for virksomheden i årsrapporten for 2020.

December er en højtid, ikke blot for julen, men også for forberedelserne af virksomhedernes årsrapporter for 2020. I den anledning opfordrer vi fra Finansforeningen/CFA Society Denmark, Nasdaq Copenhagen og FSR – danske revisorers side til at inddrage forhold inden for bæredygtighed og ESG i årsrapporten – samt at sætte tal på udviklingen og mål for fremtiden. Her er vores fælles forslag til 15 standardiserede ESG-hoved- og nøgletal et godt sted at starte, da alle virksomheder uanset størrelse og type kan benytte ESG-tallene.

Ajourført vejledning
Vi har netop genudsendt publikationen ’ESG-hoved- og nøgletal i årsrapporten’ med en række mindre ajourføringer for at sikre dens fortsatte relevans og rette vejledning. Publikationen, der blev udgivet første gang i sommeren 2019, har fået stor opmærksomhed i markedet og er allerede blevet brugt af mange virksomheder. I årsrapporterne fra 2019 er der set eksempler på virksomheder, der rapporterer på alle de foreslåede ESG-nøgletal, mens andre har valgt ud og suppleret med øvrige ESG-nøgletal af særlig relevans for virksomheden og dens branche. Det er børsnoterede H+H, andelsselskabet Arla Foods og pensionsselskabet PensionDanmark alle tre gode eksempler på.

Vi håber, at den trend vil fortsætte i 2020-rapporterne og i forbindelse med ajourføringen, siger Michael Albrechtslund, direktør i Finansforeningen/CFA Society Denmark:

”Det er min opfattelse, at flere og flere virksomheder inddrager FSR – danske revisorer, Nasdaq Copenhagen og Finansforeningens/CFA Society Denmarks anbefalinger i deres arbejde og tager dem med i årsrapporten. Det tyder på, at vi har ramt et godt, forstandigt og tilgængeligt niveau for mange, og det glæder vi os over.”

Stor interesse for ESG-data
Det er helt i tråd med tanken bag publikationen og forslaget om de 15 ESG-tal, at virksomheder udvælger de nøgletal, det skaber værdi for virksomheden at rapportere på. Fordelen ved at inddrage ESG-tallene er, at de bidrager til at give et mere holistisk billede af virksomhedens udvikling. Med både finansielle nøgletal og ESG-nøgletal kan virksomheder og investorer opstille integrerede nøgletal og fx vise koblingen mellem virksomhedens omsætning og CO2-emissioner.
Og interessen for ESG-data og integrerede nøgletal er stigende. Det mærkes tydeligt hos Nasdaq, der sidste år lancerede deres ESG Data Portal, hvor Carsten Borring, Head of Listings & Capital Markets, Nasdaq Copenhagen, siger:

”Vores portal understøtter markedet ved at gøre det nemt for investorer og analytikere at få ensartet ESG-data. Der er stor opmærksomhed, ikke blot i Norden, men globalt set. Derfor er det en god ide at imødekomme markedet ved at rapportere om bæredygtighed og ESG, hvis ikke man er i gang allerede.”

Det bakker Finansforeningen/CFA Society Denmark fuldt ud op om og Michael West Hybholt, formand for foreningens Regnskabsudvalg, siger:

“ESG er nu dybt forankret i de fleste professionelle investorers investeringsproces og ESG-nøgletal bliver til stadighed en vigtigere del af investorernes beslutningsgrundlag.”

Skab tillid til ESG-tallene
Det siger sig selv, at der skal være tillid til ESG-tallene, når de skal med i årsrapporten og de indgår som en del af investorernes vurdering. I praksis betyder det for virksomheden, at det er det samme ’filter’, der lægges ned over ESG-tallene, som for de finansielle tal, så der sikres robuste og pålidelige tal. Det betyder også, at virksomheden skal beskrive de anvendte metoder til opgørelse af ESG-data i årsrapporten som et afsnit under anvendt regnskabspraksis eller i en særskilt note.
De seneste års udvikling både inden for de finansielle og integrerede årsrapporter, samt selvstændige bæredygtighedsrapporter viser tydeligt, at god rapporteringskik på ESG-området udvikler sig positivt ifølge Birgitte Mogensen, formand for udvalget for samfundsansvar og bæredygtighed, FSR – danske revisorer:

Vi ser, at flere virksomheder nærmer sig finansiel praksis inden for rapportering om bæredygtighed og ESG. Det er glædeligt, da det er den udvikling, vi ønsker at se og opfordrer til. Dog er det vigtigt, at der benyttes standardiserede ESG-data og at vi får flere virksomheder med. Dels for at øge troværdighed og sammenlignelighed, men også for at forberede danske virksomheder på en udvikling med forventningsvis krav om ESG-data.”   


Læs publikationen:

Læs den ajourførte ESG-publikation på dansk her.

Publikationen findes også i en engelsk version her.


Udtalelser til pressen – kontakt:

  • Michael Albrechtslund, direktør i Finansforeningen/CFA Society Denmark: 21797502