Finansforeningens Informationspriser

I april 2021 blev foreningens Informationspris 2020 overrakt til DFDS. Samtidig blev Specialprisen uddelt til ROCKWOOL Group.

Se prisfolderen her.

Grundet COVID-19 pandemien blev Finansforeningens årlige Nytårsmiddag, hvor foreningens Informationspriser traditionelt set bliver uddelt, aflyst. I stedet blev priserne personligt overrakt af Regnskabsudvalgets repræsentant Thomas Steen Hansen ifm. et interview med selskaberne om deres succeser og udfordringer i 2020.

DFDS får Informationsprisen 2020

Se overrækkelsen her.

På linje med mange andre virksomheder blev DFDS kraftigt påvirket af COVID-19 pandemien i 2020. Finansforeningens Regnskabsudvalg har bemærket, hvorledes DFDS tidligt og i flere omgange har opdateret aktiemarkedet på, hvordan pandemien samt nedlukningerne påvirkede selskabet. Samtidig har DFDS detaljeret redegjort for sine operationelle tilpasninger samt de finansielle effekter heraf.

På et tidspunkt hvor verden er præget af stor usikkerhed og aktiemarkedet var præget af store udsving, vælger DFDS at udsende foreløbige kvartalstal før tid og kommentere på udviklingen i driften samt sine finansielle forventninger allerede i maj måned, efter de blev suspenderet i marts.

Foruden den offensive og anerkendelsesværdige informationsindsats i forlængelse af COVID-19 pandemiens udbrud har DFDS igennem en række år haft en finansiel rapportering og en kommunikation med aktiemarkedet på et højt niveau. Blandt andet er den regnskabsmæssige segmentering med volumendata bemærkelsesværdig detaljeret, og aktivitets-oversigterne, der beskriver selskabets ruter, kundegrupper samt konkurrenter, giver et godt overblik.

ROCKWOOL Group modtager Specialprisen

Se overrækkelsen her.

ROCKWOOL Group tildeles årets Specialpris som anerkendelse for deres integration af ESG i deres forretningsmodel og i kommunikationen med deres interessenter.

Regnskabsudvalget finder det anerkendelsesværdigt, hvordan ROCKWOOL Group har formået at integrere ESG i sin forretningsmodel og i kommunikationen med sine interessenter heriblandt aktiemarkedet.

De kvartalsmæssige ESG-præsentationer er relevante, faktuelt baserede og giver et dybdegående indblik i, hvordan ROCKWOOL Group arbejder med ESG – herunder i særlig grad hvordan selskabet arbejder med at reducere sit klimaaftryk. ROCKWOOL Group formår i forståeligt sprog at give et overblik over de begreber samt definitioner, der bliver anvendt i klimadebatten. Samtidig gør ROCKWOOL Group status på international klimaregulering og taksonomi.

Det er tydeligt, at ROCKWOOL Group har brugt en del ressourcer på at opbygge viden og kompetencer inden for ESG. Dette har givet selskabet platformen til at være blandt pionererne inden for rapportering og kommunikation på ESG-området. Den viden, de observationer og de erfaringer, som ROCKWOOL Group høster, bliver nu gavmildt delt med selskabets interessenter, hvilket forhåbentlig vil inspirere andre virksomheder til at styrke informationsindsatsen på ESG-området.

Finansforeningen ønsker DFDS og ROCKWOOL Group tillykke med årets informationspriser.

Henvendelse vedr. denne meddelelse kan rettes til: Michael Albrechtslund, tlf. 33 32 42 75.