Kære medlemmer

Finansforeningen/CFA Society Denmarks formål er til stadighed at fungere som et fagligt forum på højeste internationale niveau for professionelle inden for finans og investering. Det gør vi ved at tilbyde medlemmerne mulighed for at fastholde og videreudvikle deres faglige kompetencer, samtidig med at vi skaber et inspirerende fagligt og socialt netværk mellem medlemmerne.

I det forgangne år har det været mere eller mindre nemt at levere på det formål på grund af COVID-19, men vi fortsætter arbejdet med vores Purpose, som er at:

Vi arbejder for at sikre høje kompetencer og sætte standarder for ansvarlighed og ordentlighed blandt vores medlemmer, og dermed understøtter foreningen den tillid, som er nødvendig for, at den finansielle sektor kan opfylde sin rolle og opgave i det moderne samfund.

Den rolle, den finansielle sektor spiller i samfundet, er stigende i disse år, hvor bl.a. bæredygtighedsdagsordenen fylder rigtig meget. Her bidrager Foreningen til den transformation, vores samfund er i, med vidensdeling, ansvarlighed og kompetencer, både inden for de traditionelle discipliner såvel som nye ESG-relaterede.

Året kort
Året har desværre igen været præget af COVID-19 og delvise nedlukninger af Danmark i marts og nu igen hen over julen og nytåret ind i januar. I 2021 lykkedes det dog at få afviklet rigtig mange møder; både digitale møder, hybridmøder – hvor man har kunnet deltage enten digitalt eller fysisk, samt kun fysiske møder, idet Finanskonferencen den 27. oktober havde 100+ oplagte deltagere på IDA – tak for det!

Faktisk var aktiviteten i 2021 større end nogensinde før med 33 medlemsmøder og næsten 3.500 deltagere. Det er en kraftig vækst i forhold til 2020, og det er naturligvis primært den digitale adgang til møderne, som har drevet væksten i antallet af deltagere. Vi glæder os over den forøgede member-value, vi herigennem har skabt, men det er ikke uden omkostninger. Vi ser nemlig også i dag, at færre vælger de fysiske aktiviteter til, og den ændrede mødeadfærd er noget, vi ser på med alvor. Det har altid ligget i foreningens DNA, at netværksdelen ved et givent møde er i højsædet, og det er til stadighed foreningens mål at skabe rammer, hvor man kan netværke med kolleger fra alle dele af finansbranchen, som vi har tradition for. Her har COVID-19 udfordret os.

Vores løfte til dig og din organisation
Finansforeningen har i 47 år været samlingspunkt for 1300-1400 Investment Professionals i og uden for Danmark. Et medlemskab af Finansforeningen/CFA Society Denmark er fortsat den absolut bedste og billigste måde, hvorpå du kan skabe og vedligeholde et netværk samt holde dig relevant og opdateret på aktuelle faglige emner og problemstillinger inden for finans og investering, ESG og meget mere.

Husk, at hvis du ikke er i udvikling, så er du højst sandsynlig i afvikling. Det er vigtigt hele tiden at sørge for at holde sine kompetencer ajour, og Foreningen gør alt, hvad vi kan, for at hjælpe gennem relevante og forskelligartede aktiviteter. Vores ambition er altid at være højaktuelle og nærværende i relation til de emner, vi tager op, og ingen andre kan på så kort tid etablere et relevant møde med værdiskabende indhold for sine medlemmer, som os.

Vi håber, at 2022 bliver det år, hvor COVID-19 restriktionerne bliver endeligt lagt i graven, og vi igen i højere grad kan opleve værdien af at samles i Foreningens regi og få det fulde udbytte af at netværke også fysisk.

Vi glæder os til jeres fortsatte engagement i foreningen og ønsker alle en glædelig jul og godt nytår.

Sandra, Janni, Anna, Peter og Michael