Året kort og Certificate in ESG Investing
Ny Strategi for Medlemsmøder og nyt om Basismedlemskabet
Vores løfte til dig og din organisation

Kære medlemmer

Finansforeningen/CFA Society Denmarks formål er at fungere som et fagligt forum på højeste internationale niveau for professionelle inden for finans og investering. Det gør vi ved at tilbyde medlemmerne mulighed for at fastholde og videreudvikle deres faglige kompetencer, samtidig med at vi skaber et inspirerende fagligt og socialt netværk mellem medlemmerne.

Vi arbejder for at sikre høje kompetencer og sætte standarder for ansvarlighed og ordentlighed blandt vores medlemmer, og dermed understøtter foreningen den tillid, som er nødvendig for, at den finansielle sektor kan opfylde sin rolle og opgave i det moderne samfund.

Til tider er det en nemmere opgave end andre, og i lyset af den seneste delvise nedlukning af Danmark synes jeg, I skal have en opdatering fra foreningen samt information om et par strategiske ændringer, vi kommer til at gennemføre.

Året kort og Certificate in ESG Investing

Året har været præget af COVID-19 og nedlukningen af Danmark i marts og nu igen i december. Forsamlingsforbud og -begrænsninger har haft store konsekvenser for vores aktiviteter, men dette til trods har vi haft et højt aktivitetsniveau med mange rigtig gode møder.

Vi har sammen taget onlinemøderne til os, og jeres evalueringer viser, at vi har opretholdt det høje faglige niveau på møderne til trods for COVID-19. På deltagerantallet kan vi se, at der har været stor interesse for vores møder, også selvom der har været rigtig mange alternative digitale møder i år. Det var også en stor glæde, at tilmeldingerne til den virtuelle Finanskonference del 1 og 2 oversteg sidste års deltagelse trods fraværet af konferencens netværksmuligheder, som er en stor del af traditionen ved Finanskonferencen.

Langt over 2000 personer har deltaget i vores medlemsmøder hen over året, som i øvrigt startede med det højeste deltagerantal til vores Nytårsmiddag i mange år, da 161 deltagere hørte Lise Kingo og Bjørn Lomborg debattere “Bæredygtighed i økonomisk og investeringsmæssig forstand”. Ser man på udviklingen inden for ESG i 2020, må man sige, at foreningen næsten ikke kunne have valgt et mere passende emne. På samme møde præsenterede CEO Will Goodhart fra CFA Society UK en helt ny certificering, som CFA Society Denmark er en del af (se evt. mere om Certificate in ESG Investing på dette link).

Ny Strategi for Medlemsmøder og nyt om Basismedlemskabet

Med COVID-19 restriktionerne har virkeligheden overhalet vores planer for fremtiden. Bestyrelsen besluttede allerede ved årsskiftet 2019/2020 en strategi om at gøre alle medlemsmøderne tilgængelige online i løbet af 2020. Udgangspunktet for beslutningen var, at vi med en digital platform kunne lave endnu bedre og mere fleksible møder, der var tilgængelige for flere – også potentielt nye medlemmer. Desuden ville medlemmerne i det jyske og udlandet få endnu større udbytte af foreningen og vores møder, der jo oftest holdes i København.

Vores møder har et højt fagligt niveau, og vores mål er, at onlineadgangen også skal have høj teknisk kvalitet med et professionelt livestream i høj opløsning og brugervenlig funktionalitet, som gør det spændende og mere attraktivt at deltage i Finansforeningens møder sammenlignet med andre tilbud. Det mener vi at have leveret under COVID-19, og vi kan se medlemsværdien i onlinetilbuddet. Vi har i 2020 afholdt stort set alle vores onlinemøder gratis, også for Basismedlemmerne, men det er ikke en økonomisk holdbar model i forhold til den tv-tekniske produktionsform, vi for det meste har brugt, og som har sikret den gode kvalitet.

Den nye strategi betyder at Basismedlemmer, som i dag betaler for at deltage i vores medlemsmøder, fremover vil kunne deltage gratis online i mere end 25 medlemsmøder* om året, dog mod en beskeden forhøjelse af prisen på medlemskabet på 300 kr. pr. år. Vil man som Basismedlem deltage fysisk i et møde, skal der fortsat ske betaling.

Premiummedlemmer fortsætter med at deltage gratis ved alle medlemsmøder*, fysisk såvel som online. Det er det, der ligger i Premiummedlemskabet. Så vidt det er muligt, vil der også være adgang til at gense tidligere afholdte møder uden ekstra beregning. Udover dette er der selvfølgelig den uformelle sparring og netværksdelen ved de fysiske møder, som er en stor del af foreningens DNA.

Med gratis onlineadgang til alle medlemmer håber vi, at denne ændring giver både Premiummedlemmer og Basismedlemmer mulighed for at deltage i flere arrangementer i løbet af året.

Vores løfte til dig og din organisation

Finansforeningen har i 46 år været samlingspunkt for 1400 Investment Professionals i Danmark. Et medlemskab af Finansforeningen/CFA Society Denmark er fortsat den absolut bedste og billigste måde, hvorpå du kan skabe og vedligeholde et netværk samt holde dig relevant og opdateret på aktuelle faglige emner og problemstillinger inden for finans og investering.

Vi gør alt, hvad vi kan, for at fastholde den position og det tilbud til vores medlemmer i en meget mærkelig tid, hvor det har været vanskeligt at mødes fysisk til møder og i netværk, som er foreningens særkende. Vi har løst opgaven med vores online initiativer og ser det som et stærkt og blivende supplement til vores møder også post-COVID-19. De digitale muligheder passer rigtig godt til vores ambition om altid at være højaktuelle og nærværende i relation til de emner, vi tager op.

Vores netværk fungerer også online, og vi gør alt, hvad vi kan, for at få netværksdimensionen endnu mere frem. Det bliver dog aldrig det samme uden at mødes fysisk, og derfor ser vi på alle måder frem til en mere normal verden, hvor den personlige relation igen kan plejes på alle niveauer i foreningerne.

Vi glæder os til jeres fortsatte engagement i foreningen, og ønsker alle en god jul og godt nytår.

Sandra, Janni, Peter og Michael

* Dette gælder ikke AI- og Finanskonferencen, Nytårsmiddagen, Private Banking Dagen, eller Realkreditdagen.