Finansforeningens Informationspriser

Ved den traditionsrige Nytårsmiddag i Finansforeningen d. 9. marts 2023 blev Coloplast den 38. vinder af årets Informationspris. Finansforeningens Regnskabsudvalg overrakte prisen til Anders Lonning-Skovgaard, Executive Vice President, CFO, for Coloplasts samlede informationspakke, som ligger helt i front, hvad angår relevans, dybde og pålidelighed. I motivationen hedder det bl.a., at:

”Coloplast har igennem en længere periode rapporteret konsistent og troværdigt på et højt niveau. Regnskabsudvalget vurderer, at Coloplast har et særligt blik for helheden i den informationspakke, der bliver leveret til investormiljøet. Netop dette er udslagsgivende for, at Regnskabsudvalget har valgt Coloplast som vinder af Informationsprisen for 2022.”

Finansforeningens Specialpris 2022 blev uddelt til Pandora som anerkendelse af den informations- og kommunikationsindsats, der var knyttet til NOW-programmet, som blev lanceret i 2018. Regnskabsudvalget vurderer denne indsats som et forbilledligt eksempel på, hvordan en børsnoteret virksomhed kan kommunikere, når der er behov for væsentlige justeringer eller opdateringer i en virksomheds drift og strategi.

”Regnskabsudvalget har været imponerede af kommunikation, der har været knyttet til Pandoras lancering af NOW-programmet. Der er tale om særdeles nøgtern, eksplicit og ikke mindst rettidig information, hvor der bliver redegjort for selskabets kerneprioriteter. Pandora maksimerer transparensen til trods for at diagnosefasen endnu ikke er tilendebragt. Samtidig siger Pandora meget ærligt, at en yderligere analyse er nødvendig for at kunne vurdere effekten på omsætningsvæksten og EBITDA-marginen.” udtaler Regnskabsudvalgets formand Michael West Hybholt.

Finansforeningens ESG-pris, sponsoreret af Dansif

Ved Nytårsmiddagen blev Finansforeningens ESG-pris uddelt for fjerde gang. ESG-prisen er sponsoreret af Dansif og blev givet til AkademikerPension for deres aktive ejerskabs-indsats – specielt casen over for VW.

”AkademikerPension har i en årrække sammen med andre investorer forsøgt at få Volkswagen til at fremlægge oplysninger om deres lobbyindsatser på klimaområdet. For at sætte yderligere pres på Volkswagen har AkademikerPension nu sammen med AP2, AP3, AP4, AP7 og britiske Church of England Pensions Board lagt sag an mod Volkswagen ved den tyske domstol i håb om at få yderligere indsigt i Volkswagens klimarisici. AkademikerPension har i deres insisterende dialog med Volkswagen taget det aktive ejerskab til et nyt niveau. Det er samtidigt et godt eksempel på, hvordan pensionssektoren kan bruge deres økonomiske muskler til at gøre en forskel for de danske pensionsopsparere.,” udtaler Mads Steinmüller, bestyrelsesmedlem i Dansif.

Nomineret til ESG-prisen var også:
ATP for etableringen af spørgeskema til indhentning af ESG-data på unoterede investeringer og WWF for deres arbejde med at beskytte verdens biodiversitet.

Årets Bedste Kandidatafhandling sponsoreret af Investering Danmark

Det var samtidig også fjerde gang, at prisen for Årets Bedste Kandidatafhandling blev uddelt. Investering Danmark ser fortsat et behov for at skabe interesse for den finansielle branche blandt de unge. Derfor sponsorerer Investering Danmark prisen, der i år blev uddelt til Oskar Ipsen og Daniel Nygaard.

”Den finansielle sektor løfter i disse år på mange områder et stort samfundsmæssigt ansvar. For at gøre det, er det vigtigt, at sektoren kan ansætte talentfulde, unge og veluddannede mennesker, og det går heldigvis rigtig godt på den front. Derfor er det også kun naturligt, at Investering Danmark med Årets Kandidatpris belønner de unge menneskers interesse for de problemstillinger, der arbejdes med i sektoren. Årets vindere, Oskar og Daniels kandidatafhandling, undersøger sammenhængen mellem forskellige bæredygtighedsfaktorer og værdiansættelsen af aktier. Et relevant og tidssvarende emne, hvor Oskar og Daniel giver et godt bud på, hvordan de mange faktorer kan systematiseres. Opgaven rummer helt sikkert ikke de endelige svar, men den bør efter dommerkomiteens opfattelse hyldes for det skridt på vejen, som den er.” siger direktør Birgitte Søgaard Holm, Investering & Opsparing i Finans Danmark.

Finansforeningens Nytårsmiddag fandt sted på Axelborg med deltagelse af over 100 gæster. Årets hovedtalere var Ulrik Vestergaard Knudsen, Vicegeneralsekretær, OECD, Louisa Loran, Head of Supply Chain & Logistics Industry Solutions EMEA, Google, og Torben Möger Pedersen, adm. direktør, PensionDanmark.

Henvendelse vedr. denne pressemeddelelse kan rettes til: Michael Albrechtslund, tlf. 21 80 24 23.