RISK NETVÆRK

Risk netværket afholder netværksmøder, der favner hele risikostyrings-disciplinen – identifikation, måling og styring af risici – og dermed ikke blot kvantificering (drevet af regulering) eller afdækning (det forsikringsmæssige perspektiv).

MÅLGRUPPE

Netværket favner hele risikostyrings-disciplinen – identifikation, kvantificering og styring. Netværket adresserer alle væsentlige risikotyper med relevans for den finansielle sektor. Netværket afholder minimum 2 årlige heldags møder og eventuelt 1-2 gå-hjem-møder.

Netværkets deltagere arbejder typisk som:

  • Kvantitativ (risiko) analytiker, risk manager, finansiel softwareudvikler, kvantitativ porteføljemanager, konsulenter med ansvar for risiko m.m.

Netværkets deltagere er typisk:

  • Kandidat/PhD inden for økonomi, finansiering, forskning, matematik, statistik, fysik, IT el. lign.

Netværket har typisk interesse inden for:

  • Anvendelse af og samspillet mellem finansiel analyse, finansielle produkter, matematisk modellering og konceptuel forståelse af risiko begrebet.

Netværket er typisk ikke for:

  • Modelbrugere der drifter diverse modeller uden indgående modelviden, udviklere/brugere af traditionelle makroøkonomiske modeller, personer inden for traditionelle compliance funktioner m.m.

TILMELDING

Deltagelse i netværket forudsætter medlemskab af Finansforeningen. Deltagergebyret for deltagelse i to til fire hel-/halvdagsmøder i Netværket er 4.500 kr. ekskl. moms p.a. og inkluderer materiale, lokaleleje, forplejning til møderne, en årlig middag, honorarer, rejseudlæg til eksterne talere etc.

FORVENTNINGER

Det du kan forvente som medlem

  • At styregruppen arbejder målrettet på at realisere vores vision om at arrangere møder med en aktuel, relevant, ambitiøs og fokuseret agenda der angriber 1-2 temaer fra forskellige vinkler. At styregruppen konsekvent koordinerer de faglige indlæg så disse inspirerer til interaktiv diskussion snarere end at konkludere i et undervisningsformat. At styregruppen systematisk inkorporerer diskussion (i mindre grupper) og andre kommunikative elementer, så netværksånden gennemsyrer møder af høj kvalitet

Det der forventes af dig som medlem

  •  At du er indstillet på at netværket drives af medlemmerne, og dermed at du aktivt deltager på møderne gennem vidensdeling, indlæg (enten selv eller ved at skaffe talere), bidrager til diskussionen m.m.

MERE INFO

Vil du vide mere om Risk netværket eller vil du i kontakt med udvalget, er du velkommen til at kontakte os på mail@finansforeningen.dk

UDVALG

Lars Christian Silau

Danske Bank

Claus Madsen

FinE Analytics ApS

Martin Falk Leisner

Børsen

Morten Weesgaard Christensen

Capital Market Partners