STYRK DINE FAGLIGE KOMPETENCER

Formålet med vores fagspecifikke netværk er at udvikle medlemmernes faglige kompetencer og skabe et inspirerende miljø for et fagligt og socialt netværk.

I dit eget netværk vil du få inspiration fra andre i samme fagområde og dermed mulighed for at reflektere og udvikle over egen praksis. Du kan få sparring på konkrete faglige udfordringer og skabe relationer, der kan styrke dig gennem hele din karriere.

Rammerne for vores netværk

  • 2-4 møder årligt af ½-1 dags varighed
  • 20-30 deltagere
  • Oplæg fra eksperter udefra og fra medlemmerne af netværket
  • Finansforeningen tager sig af al administration
  • Der tilstræbes en bred repræsentation, derfor kan der maksimalt deltage to personer per afdeling.
  • Alle deltagere forventes at deltage aktivt i møderne.

Kontakt os på mail@finansforeningen.dk, hvis du sidder med en god idé til et nyt netværk.

At the moment all networks are in Danish.