BESTYRELSEN

Øverste myndighed for Finansforeningen og CFA Society Denmark er generalforsamlingen, der årligt vælger en bestyrelse på 5-7 medlemmer for hhv. Finansforeningen og CFA Society Denmark. For at sikre integrationen mellem de to foreninger er der altid et personoverlap på over 50% mellem Finansforeningen’s og CFA Society Denmarks bestyrelser, der holder fælles møder. Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsudvalg til behandling af særlige spørgsmål, og disse er fælles for Finansforeningen og CFA Society Denmark.

Bestyrelsen i Finansforeningen og CFA Society Denmark valgt på den seneste ordinære generalforsamling:

Finansforeningens bestyrelse

Erling Skorstad (Bestyrelsesformand)

Nykredit Portefølje Administration

Thomas Steen Hansen (Næstformand)

KPMG

Dewi Dylander

PKA

Anders Damgaard

PFA

CFA Society Denmarks bestyrelse

Erling Skorstad (Bestyrelsesformand)

Nykredit Portefølje Administration

Thomas Steen Hansen (Næstformand)

KPMG

Sanne Fredenslund

Nordea

Thomas Overvad

VKR Holding

Ken L. Bechmann

Copenhagen Business School