ETIK UDVALG

Etikudvalgets centrale arbejdsområder er at udbrede kendskabet til best practice på etikområdet blandt medlemmerne og aktørerne i den danske finanssektor, vedvarende have et stærkt etisk regelsæt, der er ajourført i henhold til nationale og internationale love og etiske standarder, samt at udbrede regelsættet, herunder motivere medlemmer og deres arbejdsgivere til at implementere det.

Hvis du ønsker at kontakte etik udvalget, bedes du henvende dig til mail@finansforeningen.dk

Sanne Fredenslund

Nordea Private Banking

Britta Hjorth-Larsen

Nordea Investment Management

Jan Svane Mathiesen

Interdan Invest A/S

Isabella Emilie Birkbøll

RSA Scandinavia (CCO Codan/Trygg-Hansa), Codan Forsikring

Anders Ebdrup

Geelmuyden Kiese

Ethics Committee

Purpose 

The Ethics Committee’s main responsibility is to spread the knowledge of best practice in the area of ethics among members and actors in the Danish financial sector, sustain a strong code of ethics that is up-to-date in relation to national and international laws and ethical standards, as well as to disseminate the code of ethics, including motivating members and their employers to implement it.