FINANSFUNKTIONSUDVALG

Under foreningens overordnede formålsparagraf arbejder udvalget, Finansfunktionen, med den mere anvendelsesorienterede indfaldsvinkel til finansielle emner. Vores primære målgruppe er medarbejdere i virksomheders økonomi- og finansfunktion samt disses rådgivere i de finansielle institutioner, konsulentvirksomheder, systemleverandører, m.fl.

Hvis du ønsker at kontakte finansfunktionsudvalget, bedes du henvende dig til mail@finansforeningen.dk

Thomas Overvad

Villum Fonden

Hans Peter L. Buhrkal

EY

Morten Davidsen

Saxo Bank

Committee for Finance Division and Derivatives

Purpose

Under the Society’s objects clause, the Committee for Finance Division and Derivatives works with the application-oriented approach to financial topics.
Our primary target group is employees in companies’ accounting function and corporate treasury as well as their advisors in the financial institutions, consulting firms, system suppliers, etc.