FINTECH UDVALG

Fintech-udvalget arbejder med den finansielle sektors udfordringer og muligheder inden for digitalisering, ny teknologi og brugerinteraktion. Vi er optagede af at finde de mest spændende nye løsninger og produkter blandt både nye og etablerede spillere, og dele gode og dårligere erfaringer fra udviklingen af disse. Samtidigt ønsker vi at sikre, at anvendelsen af ny teknologi sker med samme kompetence og integritet som hidtil har kendetegnet den danske finanssektor.

Hvis du ønsker at kontakte fintech-udvalget, bedes du henvende dig til mail@finansforeningen.dk

Christian Villumsen

2021.AI

Carsten G. Just

Nordea

Thomas E. Asmussen

Danske Bank

David John Frederiksen

BankInvest
Lars Stage Thomsen

Lars Stage Thomsen

Visigon

Fintech Committee

Purpose

The Fintech Committee works with challenges and possibilities for digitalisation, new technology and user interaction within the financial sector. We are involved in finding the most exciting new solutions and products among both new and established actors, and sharing both good and bad experiences from the development of these. Furthermore, we wish to secure that the application of new technology occur with the same competence and integrity that has been characteristic for the Danish finance sector so far.