OBLIGATIONSUDVALG

Udvalget forsøger som udgangspunkt at dække emner inden for områder som generel obligationsteori, dansk realkredit, det danske og internationale obligationsmarked generelt, herunder institutionelle forhold, makroøkonomi, kreditobligationer og kvantitative metoder og finansielle instrumenter inden for renter og kredit.

Hvis du ønsker at kontakte obligationsudvalget, bedes du henvende dig til mail@finansforeningen.dk

Erling Skorstad

Nykredit Portefølje Administration

Morten Bækmand

Nykredit

Claus Hvidegaard

SEB Markets

Bjarne Astrup Jensen

Copenhagen Business School

Steffen Mielke

PensionDanmark

Eske Traberg Smidt

Danske Bank

Kasper Ullegård

Anders Skytte Aalund

Nordea

The Fixed Income Committee

The purpose 

As point of departure, the Committee seeks to cover topics within the following areas: general bond theory, Danish mortgage credit, the Danish and international bond markets in general, including institutional conditions, macroeconomics, credit obligations, and quantitative methods and financial instruments in the fields of interest rates and credit.